Foto:

Penny wise

Wanneer je minder inkomsten verwacht, ga je op zoek naar meer andere inkomsten en/of bezuinigingen. Dat is logisch. Maar wat het CDA betreft is het daarbij de kunst is om 'Penny wise, pound foolish'-maatregelen te voorkomen. Of op z'n Achterhoeks gezegd: Verkeerde zuunigheid!

Bruintje
Tot een jaar geleden stond de gemeente Oost Gelre er financieel nog goed voor. Maar door besluiten van het Rijk komen nu alle gemeenten in financieel zwaar weer, zo ook Oost Gelre. Een van de oorzaken is de invoering van het abonnementstarief Wmo. Het Rijk heeft namelijk besloten dat de hoogte van de door burgers te betalen 'eigen bijdrage' voor WMO-voorzieningen (zoals woningaanpassingen, scootmobielen en dergelijke) niet meer inkomensafhankelijk is. Iedereen die een Wmo-voorziening nodig heeft betaalt nu een eigen bijdrage van 17 euro in de maand. Voor veel burgers van Oost Gelre is dit een relatief laag bedrag waardoor de eigen bijdrage geen drempel meer is om een Wmo-voorziening aan te vragen. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal aanvragen voor een Wmo-voorziening in het eerste kwartaal van 2019 is verdubbeld! De gemeente moet dus door deze maatregel van het Rijk veel meer geld gaan uitgeven, zonder dat het meer geld van het Rijk krijgt. Iedereen snapt dat 'bruintje' dit niet kan trekken.

Pavlov
Op de raadsvergadering van 21 mei stonden een aantal punten op de agenda die, zo op het eerste gezicht, geld kosten. Het betrof de sloop van de oude Rabobank in Lichtenvoorde om tijdelijk extra parkeerplaatsen te creëren, de zwemvoorziening Groenlo en de cofinanciering voor de Regio Deal Achterhoek. Gezien de verslechterende financiële situatie van de gemeente, hadden een aantal oppositiepartijen de volgende Pavlov-reactie: alles wat geld kost doen we niet meer, dus we stemmen tegen!

Wat ons betreft is deze Pavlov-reactie een prachtig voorbeeld van verkeerde zuunigheid omdat:
• Door een unieke samenwerking tussen gemeente en Marveld Recreatie kunnen we voor relatief weinig geld een zwemvoorziening in Groenlo op de been houden. Door deze samenwerking zijn we vele malen goedkoper uit dan onze buurgemeenten die een eigen gemeentelijk zwembad hebben.
• Door de met het Rijk gesloten Regio Deal Achterhoek is er de komende drie jaar in totaal 40 miljoen euro beschikbaar om te investeren in de Achterhoekse leefbaarheid, economie en bereikbaarheid. Voorwaarde is wel dat Oost Gelre (slechts) 1,3 procent van dit bedrag moet mee te financieren. Hoe dom kun je zijn om een dergelijke goede deal te laten lopen!
• Het niet aanleggen van tijdelijke parkeerplaatsen op het Rabobankterrein levert een (verkeers)onveilige situatie op voor kinderen van de Ludgerusschool. Het parkeerterrein van het gemeentehuis zal namelijk tijdelijk niet als zodanig gebruikt kunnen worden omdat deze nodig is om de kinderen veilig op het schoolplein van de oude Jorisschool te kunnen laten komen. Hierdoor moeten er tijdelijk vervangende parkeerplaatsen komen. Het college onderbouwde goed waarom op de wat langere termijn de sloop van de voormalige Rabobank en de aanleg van tijdelijk vervangende parkeerplaatsen, de gemeente geen geld kost. De gemeente is eigenaar van de grond en deze zal op termijn als woningbouwgrond verkocht gaan worden waarmee alle kosten betaald kunnen worden. Een slimme en goedkope oplossing!

Natuurlijk zullen wij aan het einde van het jaar, wanneer de begroting moet worden opgesteld, onze verantwoordelijkheid nemen voor een sluitende begroting en hiervoor weloverwogen keuzes maken. Maar niet penny wise, pound foolish!

Fractie CDA Oost Gelre:
Niek Bragt, n.bragt@oostgelre.nl
Carla Heming 0544-465506
Ruud Krabbenborg 06-20521539
Theo Krabben 06-10731186
Walter Leemreize 06-22540413
Dennis van Loon 06-49710504
Rene Plaggenburg 06-53395335

Meer berichten