Wethouder Bonsen verdedigt het raadsvoorstel over de sloop van het Rabogebouw. Foto: Kyra Broshuis
Wethouder Bonsen verdedigt het raadsvoorstel over de sloop van het Rabogebouw. Foto: Kyra Broshuis (Foto: Kyra Broshuis)

Villa's in plaats van startersappartementen

LICHTENVOORDE- De geplande sloop van het Rabobankgebouw in Lichtenvoorde stond afgelopen als debatstuk op de agenda van de gemeenteraad. De fractie van OOG kwam met een amendement waarin het college wordt opgeroepen om af te zien van de sloop en onderzoek te doen naar de mogelijkheden om starterswoningen en seniorenappartementen te realiseren in het oude bankgebouw.

Door Kyra Broshuis

Een brug te ver
OOG vindt het sloopvoorstel, gezien de verslechterde financiële situatie van de gemeente Oost Gelre, ongepast. Ook zegt voorman René Hoijtink dat er op loopafstand van het gemeentehuis voldoende parkeergelegenheid is en dat het ook een optie is om het aantal blauwe zones rondom het ambtenarengebouw uit te breiden. “Sloop is echt een brug te ver. De kosten voor de burger zijn veel te hoog, zeker in deze financiële situatie. We willen niet dat het gebouw staat te verloederen. Een functieverandering van het gebouw is noodzakelijk. Er is veel vraag naar appartementen.”

1,2 miljoen is ons te gortig
D66 steunt het voorstel van OOG: “Afschrijving van 1,2 miljoen is ons te gortig, het is kapitaalvernietiging. Het eventuele gebrek aan parkeerplaatsen moet anders opgelost worden”, zo zegt Van der Meulen. Ook de PvdA heeft grote vraagtekens bij het raadsvoorstel. Volgens Richard Klein Tank is het bijvoorbeeld ook niet in de begroting aangekondigd. “We vragen ons af of er überhaupt wel onderzoek is gedaan naar alternatieve mogelijkheden. Zomaar slopen is voor ons geen optie. Dat er een lokale projectontwikkelaar is die een leeg stuk grond wil, is geen reden om andere alternatieven buiten te sluiten. Wij pleiten ervoor om tijd te nemen voor een onderzoek. Wij hebben als fractie contact gezocht met Saxion Hogescholen en dit zou een mooie opdrachten voor studenten kunnen zijn.”

Voorzien in eigen parkeerplaatsen
Het CDA is een hele andere mening toegedaan, zo zegt Plaggenburg van deze partij. “Wij hebben als ambtelijke organisatie een voorbeeldfunctie en moeten voorzien in eigen parkeerplekken. Het is wel bijzonder dat het nu zo snel moet gebeuren. Is parkeren op de plek van het voormalige postkantoor geen optie?” Klein Gunnewiek van de NLOG vindt dat er gekeken moet worden naar de eindsituatie. “De parkeerproblemen worden nog groter. De afwaardering van 1,2 miljoen is fors, zeker in de huidige financiële situatie. Toch zien we dit als investering. Het amendement van OOG is voor ons een plotselinge opwelling.” VVD’er Boschker zegt dat de sloop de gemoederen wel bezig houdt. “Er staan heftige reacties op social media. Het is een feit dat we de komende twee jaar een acuut parkeerprobleem hebben. Er is geen sprake van kapitaalvernietiging, dat is pas bij verkoop eventueel aan de orde.”

Twee of drie villa’s
Wethouder Bonsen zegt dat er een plan in de maak is om de gehele omgeving van het gemeentehuis op te waarderen. “Het gaat daarbij ook om een deel van de Raadhuisstraat, de Esstraat en de Varsseveldseweg. Als we het Rabogebouw niet slopen, hebben we een te beperkt aantal parkeerplaatsen. Het bankgebouw inclusief villa is destijds aangekocht voor ruim 2,5 miljoen euro. De villa blijft behouden. We krijgen nu te maken met een afwaardering van 1,2 miljoen. Na het tijdelijke gebruik als parkeerplek kunnen we het terrein en de villa verkopen. De verwachte opbrengst is ongeveer 1,2 miljoen voor grond en 5 ton voor de villa. Een totaal van 1,7 miljoen euro, meer dus dan de afwaardering van het Rabogebouw.” Over de mogelijke interesse voor het object zegt de wethouder het volgende: “Alleen voor het terrein is belangstelling, niet voor het gebouw. Er heeft zich ooit één ondernemer gemeld, die heeft de bouw bekeken en we hebben hem nooit meer teruggezien. De opzet van het plan is de opwaardering van het gebied. Jongerenhuisvesting is dus niet aan de orde, we denken aan een aantal villa’s, twee of drie. We raden het amendement dan ook af.”

Het amendement van OOG krijgt alleen steun van D66 en PvdA en wordt dus verworpen.

Meer berichten