Koen Klein Tuente tijdens zijn presentatie over ‘Museum 1627’ tijdens de jaarvergadering van BVG.  Foto: Theo Huijskes
Koen Klein Tuente tijdens zijn presentatie over ‘Museum 1627’ tijdens de jaarvergadering van BVG. Foto: Theo Huijskes

Realisatie Museum 1627 krijgt steeds meer vorm

Algemeen

Twee samenwerkende stichtingen reeds in projectplanfase beland

Door Theo Huijskes

GROENLO - De integratie van het Stadsmuseum Groenlo in de Oude Calixtus oftewel de realisatie van 'Museum 1627 - Het andere verhaal' in het vestingstadje Groenlo krijgt steeds meer vorm. Een en ander is af te leiden aan de presentatie die afgelopen maandagavond werd verzorgd tijdens de jaarvergadering van Belangenvereniging Groenlo (BVG) in Grolsch Brouwhuys De Lange Gang. Het was Koen Klein Tuente, lid van de voorbereidende werkgroep, die de aanwezigen liet weten dat de integrale samenwerking tussen de beide betrokken stichtingen, te weten Stadsmuseum Groenlo en De Oude Calixtus (DOC), een bijzonder goed, professioneel en dientengevolge voortvarend verloop kent.

Bijgestaan door Ben Verheij, bij deze gelegenheid niet alleen voorzitter van Belangenvereniging Groenlo, maar ook voorzitter van de stichting De Oude Calixtus en daarnaast nog eens bestuurslid van de stichting Stadsmuseum Groenlo, liet Klein Tuente weten dat er van alle kanten alleen maar positieve geluiden worden geventileerd ten aanzien van het in alle opzichten opzienbarende plan, waarmee circa één miljoen euro is gemoeid.

Multifunctionele karakter handhaven
"Museum 1627 wordt gezien als een spin in het web. Als stichtingen kunnen wij elkaar daarbij alleen maar versterken. Het was dan ook niet verrassend dat er vrij snel een plan lag dat ambitie uitstraalt", aldus Klein Tuente, die benadrukte dat naast het unieke verhaal over de belegering van Grolle in 1627 beide stichtingen van meet af aan op hetzelfde spoor zitten. "Zo zijn wij samen van mening dat alle overige museale activiteiten, hetzij gehandhaafd, hetzij ingepast moeten worden, dat het Museum 1627 een belangrijke functie moet gaan krijgen op het terrein van 'onderwijs, onderzoek en educatie', dat de inrichting van het museum van dien aard wordt dat Groenlo daarbij de gehele Gelderse Achterhoek vertegenwoordigt en dat de kerk haar multifunctionele karakter moet blijven behouden."

Eén miljoen euro zeker haalbaar
Ondanks dat er voor de verwezenlijking van het totale plan één miljoen euro op tafel moet komen en een haalbaarheidsonderzoek nog loopt, heeft de voorbereidende werkgroep de overtuiging dat het benodigde bedrag, mede dankzij fondswerving, sponsoring door het bedrijfsleven, provinciale, rijks- en Europese subsidies, alsmede het doen van beroep op talrijke daarvoor beschikbare potjes, haalbaar is. "En niet onvermeld mag blijven dat de gemeente Oost Gelre helemaal achter deze plannen staat", aldus Klein Tuente, daarbij aangevuld door Verheij met de opmerking dat in het coalitieakkoord van het huidige college van B en W staat vermeld dat er in de jaren 2018-2022 voor een bijzondere trekker in deze gemeente moet worden gezorgd. "Een beter voorbeeld dan het 'Museum 1627' is dan toch niet voorhanden!"

Realisatiefase richting 2020 of medio 2021?
Klein Tuente durft de uitspraak niet aan dat de definitieve realisatiefase is afgestemd op 2020 of medio 2021. "Terwijl het binnenhalen van de benodigde gelden zich reeds op diverse plaatsen afspeelt, richt de aandacht zich weliswaar nu ook al op de selectie van tentoonstellingsonderwerpen, het opstellen van het schetsontwerp, de selectie van de tentoonstellingsbouwers en aannemers, het klaarstomen van het definitieve ontwerp en vervolgens de totale uitwerking op basis van het definitieve, beschikbare budget. Wanneer alles meezit, mag het voorbereidingsbesluit in het voorjaar van 2020 worden verwacht. En wanneer de deuren van hét museum van Groenlo en tegelijkertijd hét museum van de Gelderse Achterhoek opengaan, is nog de vraag. Maar open gaan ze!"

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids