De Willibrordusschool in Groenlo wil graag verbouwen. Foto: Kyra Broshuis
De Willibrordusschool in Groenlo wil graag verbouwen. Foto: Kyra Broshuis (Foto: Kyra Broshuis)

Willibrordus wil verbouwen en De Bron in beeld voor IKC

GROENLO - Het primair onderwijs in Groenlo zou toegespitst worden op drie locaties: St. Willibrordusschool, De Ni’je Veste (Buitenschans) en locatie Wheme, nu de Watermolenschool. Dat is maart 2018 besloten. Toen is er ook een motie ingediend om de locatie Buitenschans weer in beeld te brengen als locatie voor een IKC (Integraal Kind Centrum). Het CDA wil nu van de wethouder weten wat de stand van zaken is.

Door Kyra Broshuis

“Inmiddels zijn we een jaar verder. De samenvoeging van de Watermolenschool met het voormalige Ni’je Veste locatie Wheme is afgerond. Blijft over de aanpak van de Willibrordusschool en het afronden van het onderzoek naar de locatie Buitenschans. Wat is nu de status van de locatie Buitenschans als plek voor een IKC?” vraagt Niek Bragt namens het CDA. “Er ligt een concrete aanvraag van de Willibrordusschool voor nieuwbouw. Wanneer wordt hiermee aan de slag gegaan?”

Scholen op drie locaties
Wethouder Karel Bonsen legt uit dat er binnen het project veel is gebeurd en dat er gesprekken zijn gevoerd met alle betrokken schoolbesturen. “De Hoeksteen wilde nieuwbouw op de huidige plek maar is bereid naar De Buitenschans te gaan om samen met De Ni’je Veste en de kinderopvang een IKC te vormen. Er is dan sprake van primair onderwijs op drie locaties in Groenlo namelijk Willibrordus, samen met ’t Palet en kinderdagopvang, daarnaast de Watermolen op de Wheme, en De Buitenschans. Vervolgens is gekeken of er betere locaties zijn en of we het met lagere kosten zouden kunnen realiseren. Met de Willibrordus is gesproken over verhuizing naar de oude Watermolenschool met aanpassingen of uitbreiding van dat gebouw. Dit bleek niet mogelijk. Vervolgens is bekeken of de locatie Brouwhuizen een betere plek is. Ook dit bleek niet mogelijk. Er zijn gesprekken gevoerd met de eigenaar van De Bron. De eigenaar is bereid De Bron onder voorwaarden aan de gemeente te verkopen. Daarbij is ook het al dan niet of gedeeltelijk handhaven van het gebouw onderwerp van gesprek. Zoals het er nu uitziet staan de bakens in de volgende richting: Willibrordus, ’t Palet, en kinderdagopvang aan de Karel Doormanstraat, De Watermolen aan De Wheme, en De Ni’je Veste, met De Hoeksteen en kinderdagopvang aan de Buitenschans. De Willibrordusschool heeft een aanvraag voor nieuwbouw ingediend en deze aanvraag zal, na het duidelijk worden van de meerjarenbegroting, worden besproken. Ook moeten we duidelijk krijgen of deze locaties in alle opzichten, denk hierbij aan de buurt en het verkeer, realiseerbaar zijn.”

Meer berichten