Richard Klein Tank van de PvdA wil het ongecensureerde rapport inzien. Foto: Kyra Broshuis
Richard Klein Tank van de PvdA wil het ongecensureerde rapport inzien. Foto: Kyra Broshuis

PvdA: Past RMS nog wel in bestemmingsplan?

OOST GELRE - De PvdA vindt dat de gemeente Oost Gelre nauw betrokken moet blijven bij de mogelijke komst van de mestvergister van RMS in verband met de volksgezondheid en openbare veiligheid. “Zoals vaker aangekaart, maakt de PvdA zich hier zorgen over”, zegt voorman Richard Klein Tank.

Door Kyra Broshuis

“Die zorgen zijn alleen maar toegenomen door het bekend worden van een, tot dusver vertrouwelijk, rapport over de grote risico’s van co-vergistingsinstallaties, waartoe ook de RMS-inrichting behoort. Het rapport, getiteld ‘Co-vergisting: duurzame energie of afvallozing?’ van de stuurgroep RIEC Noord en de Strategische Milieukamer van eind 2016 schetst een onthutsend beeld over de grote risico’s voor de openbare veiligheid en voor malafide afvalhandel die verbonden zijn aan co-vergistingsinstallaties”, zo vervolgt hij.

Wel of geen duurzame energieproductie?
De PvdA wil graag dat het college moeite doet om de ongecensureerde versie van het rapport te krijgen. Daarnaast vraagt de partij of het college, naar aanleiding van het rapport, nog steeds vindt dat de komst van nieuwe co-vergisters in Oost Gelre wenselijk is. Klein Tank zegt dat de biobased zone op Laarberg als beleidsdoel grootschalige duurzame energieproductie heeft. “Tijdens de zitting bij de rechtbank heeft een jurist van de provincie op de vraag of RMS door haar grote eigen energieverbruik wel een nettoproducent van groen gas zal worden, uitdrukkelijk geantwoord dat de beoogde fabriek van RMS niet als doel heeft duurzame energie te produceren, maar louter mest te verwerken. Dit roept de vraag op: voldoet de RMS-inrichting daarmee wel aan de expliciete doelstelling van het bestemmingsplan?” Wethouder Marieke Frank zegt dat het college zeker wil proberen de ongecensureerde versie te verkrijgen voor de raad: “Maar het is wel zo dat het rapport van RIEC Noord is waar we geen contract mee hebben en het rapport zou privacygevoelige informatie kunnen bevatten. Dat zou vrijgeven in de weg kunnen staan.” Over de komst van nieuwe co-vergisters zegt de wethouder dat er altijd wordt getoetst aan de gebruikelijke voorwaarden. “Het perceel heeft als bestemming bedrijventerrein innovatie en energie. Mestverwerkers en korrelfabrieken zijn toegestaan als bedrijven in het biobased transitiepark. Een mestverwerkingsbedrijf past dus in het bestemmingsplan.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden