Columns

Kijkjes van de Grolse Stadstoren | Hebben we overdreven etaleringsdrift?

De Torenwachter: hebben we eigenlijk een overdreven etaleringsdrift?

Welaan, beste Grollenaren, ik had eigenlijk deze week willen beginnen met het hartelijk en gemeend verwelkomen van onze toeristen. Het is vakantietijd en ik hoor links en rechts dat er enorme aantallen toeristen naar hier komen en die moeten natuurlijk wel worden begroet, ontvangen, geplezierd en vermaakt. En daar wil ik ook elk jaar mijn steentje aan bijdragen. Ik dank dan ook alvast de VVV voor de werkelijk overdreven grote bos bloemen (dat was echt niet nodig geweest maar ik had d'r wel op gerekend) die ik binnenkort tegemoet kan zien. Of dank voor het krijgen van een vrijkaartje voor een bezoek aan onze kerker onder het stadhuis. Met misschien wel de gedachte: laten we die Torenwachter daar maar mooi opsluiten, kan hij eens van beneden in plaats van boven naar de stad kijken.

Maar vóór de toeristen ons overlopen wil ik toch nog een wat dieperliggende vraag stellen.

De echte problemen hier over bijvoorbeeld de grote mestvergister laat ik even liggen. Soms moet je even afstand en enige afstand nemen van een enorm probleem om het beter te kunnen bekijken.

Hebben wij hier eigenlijk een overdreven etaleringsdrift? Zit er in ons iets wat net buiten de maat gaat of zijn we toch net wat te bescheiden?

Ja, het zijn grote vraagstukken die heel dwingend om een helder antwoord of een meer dan doordachte reactie vragen en die ga ik nu ook geven.

Een beetje land en een beetje stad kent zijn eigen vlag. Soms is dat iets dat weleens wegvalt en dan weer zijn er tijden dat het opleeft. Dat gebeurt bij vlag(g)en, precies zo is het. Sinds enige tijd is er hier in de Achterhoek wat dat betreft wat nieuws. Wij kennen inmiddels allemaal de Achterhoekse vlag en die wordt bij festiviteiten gebruikt zoals bij de Zwarte Cross en ook de profclub de Graafschap heeft die vlag nu in de shirts ondergebracht. En soms zie je huizen waar die vlag dan altijd wappert. Het moet ons een gevoel van trots voor de Achterhoek geven. Daarbij wordt er gemakshalve maar van uitgegaan dat dit voorheen nog niet zo was, wat fout is. Maar goed, niet zeuren, Torenwachter.

Ik kan me voorstellen dat de Achterhoek moet worden gepromoot, het DNA moet eraf spatten.

Maar nu hebben we hier in Groenlo ook een hele mooie eigen, blauwe vlag. Ik kan niet wachten deze uitbundig te laten wapperen als de Slag om Grolle weer begint.

Het is precies op dit punt dat zich het volgende netelige probleem naar voren dringt: kiezen we hier nu voor onze eigen vlag of kiezen we voor de Achterhoekse vlag of zeggen we 'laat maar waaien'. Ja, die vraag is zo groot en zo imponerend dat je er bijna moedeloos van zou worden. Dat je geen keuze kunt maken, dat je niet weet wat je moet en dat je dan in een staat van ontreddering komt waarbij de neutrale toeschouwer zou zeggen: afvlaggen.

In de binnenstad komt die scherpe lijn tussen de een of de andere vlag levensgroot naar voren. Boven mijn hoofd in de Stadstoren wappert trots de Grolse vlag. Maar even verderop heb je De Mattelier.

Daar wappert de Achterhoekse vlag. Is er dan geen afstemming over gemaakt of doen ze maar wat? Of vindt De Matteler zichzelf zo groot dat ze het bovenlokaal zien?

Of moet ik het zo zien dat de vlag die het hoogst hangt ook de hoogste prioriteit heeft of eten we van alle walletjes mee?

Wat waren het toch makkelijke tijden toen we (g)een vlag hadden.


Torenwachter

Meer berichten