De Koningen en Koninginnen 2019 van de Kermis in Voor-Beltrum met vlnr. Chantal Klein Gunnewiek, Marieke Kip, Fons Klein Gunnewiek en Niek Huirne. Foto: Theo Huijskes
De Koningen en Koninginnen 2019 van de Kermis in Voor-Beltrum met vlnr. Chantal Klein Gunnewiek, Marieke Kip, Fons Klein Gunnewiek en Niek Huirne. Foto: Theo Huijskes

Jong en oud viert kermis in Voor-Beltrum

Algemeen

VOOR-BELTRUM - 'In 't Veur-Beltrumse land spring'e wi'j dree dage oet de band!' Deze door één van de optochtdeelnemers gehanteerde spreuk staat mogelijk het meest synoniem voor de wijze waarop de gemeenschap Voor-Beltrum haar jaarlijkse kermis beleeft. Iedereen en dat van jong tot oud viert in het eerste weekend van de maand augustus drie dagen en in veel gevallen zelfs vier dagen uitbundig feest. En het opmerkelijke, tevens sterkste aspect van het festijn is niet alleen dat iedereen van de partij is, maar iedereen is er ook tevens voor elkaar. Daar waar men feest viert, is iedereen er, maar wanneer de mouwen opgestroopt moeten worden, is iedereen er ook. Zo ook dit jaar tijdens het in alle opzichten meer dan geslaagde volksfeest.

Door Theo Huijskes

Na een voor Voor-Beltrumse begrippen kleurrijke optocht op de maandagmorgen, waarbij vanaf het voorterrein bij Autobedrijf Berentsen tot aan het feestterrein nabij Café Halfweg slechts circa 300 meter moet worden overbrugd, werd de kermis officieel geopend door tweede locoburgemeester Anjo Bosman van de gemeente Berkelland.

Als vervangster van burgemeester Joost van Oostrum liet Bosman de aanwezige kermisvierders weten dat zij genoten had van de optocht met dit jaar de titel 'Jumping'. "Daarnaast wil ik de loftrompet steken over al het verrichte werk, want hier in Voor-Beltrum is eigenlijk iedereen zonder uitzondering vrijwilliger."

Voorafgaande aan het doorknippen van een lint door deze bewindsvrouw, was het voorzitter Iwan Wolterink van het Volksfeestcomité Voor-Beltrum, die op een geheel eigen wijze een aantal voor de Beltrumse gemeenschap belangrijke gemeentelijke zaken de revue liet passeren. En passant wist Wolterink ook een passend bruggetje te slaan om wethouder Bosman lid te maken van de Voor-Beltrumse kermisfamilie, die inmiddels reeds meer dan vierhonderd leden telt. "En dit ledenaantal groeit nog steeds", aldus voorzitter Wolterink. "In het afgelopen jaar zijn er opnieuw tien baby's geboren. Dat aantal is nog steeds stijgende. In Voor-Beltrum hebben wij derhalve geen last van krimp."

Tijdens de openingsbijeenkomst verzorgde muziekvereniging Concordia uit Beltrum voor een vrolijke noot en deden vaandelzwaaiers hun uiterste best om een niet meer weg te denken traditie binnen de eigen gemeenschap in stand te houden.

Spelen en uitslagen
Ook dit jaar werden er tussen en tijdens alle festiviteiten door op alle kermisdagen vele, gevarieerde spelen afgewerkt. Na onder andere diverse sportonderdelen op de zondag, de traditionele allegorische optocht en de veel actieve en passieve belangstelling trekkende buurtspelen op de maandag, staat kermisdinsdag in Voor-Beltrum traditiegetrouw in het teken van het vogelschieten voor heren en het vogelgooien voor dames, alsmede het schijfschieten voor heren. Onderdelen die worden afgesloten met de huldiging van de koningsparen in de feesttent. Hierbij ging vanzelfsprekend de meeste aandacht uit naar Schutterskoning 2019: Fons Klein Gunnewiek, opvolger van Michel Tuinte die in 2018 de vogel naar beneden haalde. Ook bij de dames een Klein Gunnewiek, in dit geval Chantal Klein Gunnewiek, die zich liet huldigen als Koningin. Verder werd Niek Huirne in de schijnwerpers gezet als Jeugdkoning en was het Marieke Kip, die na een lange strijd vogelgooien als Jeugdkoningin de felicitaties in ontvangst mocht nemen.

Jeugd zorgt voor nieuwe inbreng
Dit alles had na afloop een meer dan tevreden kermisvoorzitter Iwan Wolterink tot gevolg. Terwijl zijn rechterhand Frederieke Piepers als pr-vrouw zich over de nieuwe koningsparen ontfermde en de daarbij horende administratie verzorgde, kende het enthousiasme van Wolterink over het verloop van de kermis geen grenzen. "Weet je wat met betrekking tot de kleinschaligheid van onze gemeenschap zo belangrijk is? Dat is de deelname en met name het daarbij niet alleen met woord, maar ook met daad aanwezig zijn van de jeugd. Jongeren dragen nieuwe ideeën aan of komen zelf op de proppen met initiatieven. Zo is er in het kader van het spelonderdeel Zeskamp een jeugdgroep in het leven geroepen, die dat spel nieuw leven gaat inblazen. Al met al een goede ontwikkeling. Dus wat mij betreft op naar de kermis in 2020!"

Uitslagen

Penalty schieten
5-8 jaar Thom Ribbers
9-12 jaar Siem Pasman
Pubers 12-15 jaar Eize Stevens

Volleybal (prestatieklasse)
1. Plakbal
2. Lucky Bstards
3. Koeks 3.0

Volleybal (recreatieklasse)
1. Puntjes 2
2. Nones en co
3. Tokke Wekke

Voetbal
1. Koelinkbrink
2. Slingebekke
3. Losse Flodders

Sterrit
1. Marcel en Lot Luther en Nico en Tineke Heinen
2. Groep Rudi Dubbelloch
3. Paul te Woerd
4. Agnes Hemmink en Tonnie Starte
5. Leo en Elly Ballast

Buurtspelen
1. Auste 2
2. Velddiesels
3. 't Zooitje
4. Koelinkbrink 2
5. Schependom

Vogelschieten/Vogelgooien


Mannen
Fons Klein Gunnewiek: romp
Marcel Mutter: hals
Stef Ottink: rechtervleugel
Ruben Arink: linkervleugel
Tm Tuinte: linkervleugel en staart
Jeroen Nijland: staart

Dames
Chantal Klein Gunnewiek: romp, hals en rechtervleugel
Evelien Klein Avink: linker vleugel
Miranda te Braak: staart

Jongens
Niek Huirne: romp en rechter vleugel
Laurent Scholte van Mast: hals
Siem Stevens: linker vleugel en staart

Meisjes
Marieke Kip: romp
Anne Kip: hals en linkervleugel
Nynke Bennink: rechtervleugel
Fenne Koops: staart

Schijfschieten
1. Jean Pierre Wouters
2. Rob Klein Tuente
3. Irene Huinink

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant