Marcel Oldenkotte: 'Kermis is en moet te allen tijde een traditie blijven!'

De afscheid nemende Kermisvoorzitter Marcel Oldenkotte. Foto: Theo Huijskes
De afscheid nemende Kermisvoorzitter Marcel Oldenkotte. Foto: Theo Huijskes

Vrijwilliger van de maand

Door Theo Huijskes

GROENLO - "De Grolse Kermis is een volksfeest bij uitstek en dat moet altijd zo blijven. Een feest voor jong en oud, dat enkel en alleen gebaseerd is op een reeds eeuwenoude bestaande, tevens waardevolle traditie. Dat wil niet zeggen dat er niet nagedacht moet worden over vernieuwingen dan wel uitbreidingen, maar de oorspronkelijke basis moet onaangetast blijven. Zo mag een kermis nooit omgedoopt worden in een festival. Kermis is een feest van herkenning en tegelijkertijd verbinding. Een breed omarmd volksfeest dat dientengevolge ook vaak wordt vergeleken met een reünie en aan die kenmerken mag nu en in de toekomst geen afbreuk worden gedaan."

Aan het woord is Marcel Oldenkotte (61), voorzitter van de Stichting Grolse Kermis. Althans voorzitter tot en met de kermis in het komende weekend.
"Dadelijk heb ik deze functie tien jaar bekleed. Het is een cliché, maar na tien jaarlijkse volksfeesten in ons mooie Grolle, is het tijd om de voorzittershamer door te geven aan een aanstormende kandidaat met een andere aanpak en dientengevolge mogelijk nieuwe, verfrissende ideeën. Uiteraard blijf ik als comitélid, beter gezegd als vrijwilliger deel uitmaken van de inmiddels uit 36 vrijwilligers bestaande organisatie. Na tien, bij vlagen zeer bewogen kermisjaren, ben ik mij als een vast onderdeel van het kermisgebeuren gaan voelen. Heb dientengevolge in mijn beleving een goede band opgebouwd met al die overige vrijwilligers. En dat is iets dat je maar niet zo van de een op de andere dag aan de kant zet."

Goede samenwerking met plaatselijke horeca
In een door uw verslaggever enkele jaren geleden in deze krant opgetekend interview liet Oldenkotte weten dat door toedoen van onder andere de Stichting Horeca Evenementen Groenlo en de gemeente Oost Gelre een samenwerking is ontstaan, waarbinnen men elkaar niet meer beconcurreert, maar in plaats daarvan nauw met elkaar samenwerkt. Inmiddels drie jaar later zegt de kermispreses dat een en ander nog steeds het geval is. "De switch, die wij hebben gemaakt door er een stichtingsvorm van te maken, heeft gewerkt. Wij zijn dientengevolge financieel niet afhankelijk van de plaatselijke horeca. Als stichting hebben wij de exploitatie van de feesttent helemaal zelf in handen. Dit betekent dat wij de huur van de tent, het contracteren van de muziek, de in- en verkoop van de sap en de hap en ga zo maar door helemaal zelf in handen hebben. De verzorging en bediening regelen wij met alleen maar vrijwilligers, die daarvoor een passende vergoeding krijgen. Onder hen zelfs leden van een bloemencorsogroep uit Lichtenvoorde. Met name het hebben van betrokkenheid en bovenal het hebben van respect voor elkaar, zijn de belangrijkste ingrediënten voor de succesformule, zoals die inmiddels al jaren staat."

Opgewerkt tot zelfstandig ondernemer
Marcel Oldenkotte, in 1958 in het Grolse geboren in een gezin met vier kinderen, heeft zich na zijn schooltijd met rondzwervingen bij onder andere Philips, Holland Signaal, Cooper Bessemer en DiMS als automatiseringsdeskundige verder ontwikkeld tot een zelfstandig ICT-ondernemer met sedert 2005 een eigen vestiging in Groenlo. Samen met echtgenote Ans en twee van hun drie zonen (Maarten en Cristian) betreft het een succesvol automatiseringsbedrijf (In-In Automatisering) met ruim 140 bedrijven in Nederland als klant.
"Vanwege het bedrijven van een drietal verschillende automatiseringsdisciplines, kunnen wij hier spreken van een drietal bedrijfjes binnen één onderneming", aldus Oldenkotte, die nog wel kwijt wil dat voor hem naast de Grolse Kermis ook Schietvereniging De Kroon reeds decennia achtereen een belangrijke uitlaatklep is.

Voorbeeldvrijwilliger bij De Kroon
Zijn staat van dienst bij de Groenlose schietvereniging doet Marcel Oldenkotte promoveren tot voorbeeldvrijwilliger bij De Kroon. "Op jonge leeftijd ben ik door mijn kameraad Stef Rondeel gevraagd. Het gevolg? Al reeds op 19-jarige leeftijd werd ik in het bestuur van De Kroon opgenomen. Na een periode van 19 jaar bestuurslid werd ik in 1996 gebombardeerd tot voorzitter. Deze functie heb ik vervolgens gedurende een periode van 17 jaar met hart en ziel behartigd. Thans ben ik nog voorzitter, en dat overigens ook al weer voor het 21e jaar, van de Schietbond G.E.B. (Groenlo, Eibergen en Borculo). Het is overigens De Kroon geweest, die mij bij destijds het Groenlo's Kermiscomité deed belanden. In vroegere jaren liep De Kroon als vereniging namelijk mee in de kermisoptocht om daarbij de koets te escorteren met daarin het regerende Koningspaar."

Een opvallend aspect in dit hele verhaal is wel het gegeven dat Kermisvoorzitter Marcel Oldenkotte, met ingang van de Grolse Kermis in 2010 de opvolger van René Hoijtink, zich nog nooit heeft kunnen laten kronen tot Schutterskoning van Groenlo. Of zou het een en ander aanstaande Kermismaandag tot de mogelijkheden gaan behoren. Wij gaan het zien!

Meer berichten