Bestuurslid Ruud Kaak toont in het depot/kantoor van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo het 1ste en 20ste nummer van ‘Grols Verleden’. Foto: Theo Huijskes
Bestuurslid Ruud Kaak toont in het depot/kantoor van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo het 1ste en 20ste nummer van ‘Grols Verleden’. Foto: Theo Huijskes

Jubileumuitgave 'Grols Verleden' rond Slag om Grolle

Met Grollenaar Ruud Kaak als stille kracht op de achtergrond

Door Theo Huijskes

GROENLO - Met nog twee maanden te gaan, alvorens op 18, 19 en 20 oktober a.s. de zevende editie van de Slag om Grolle in het vestingstadje Groenlo plaatsvindt, heeft de Oudheidkundige Vereniging Groenlo de 20ste (jubileum)uitgave op rij gepresenteerd van 'Grols Verleden'. Een circa tachtig pagina's tellend fullcolourmagazine, waarin telkenmale de historie van Groenlo en omgeving aan bod komt. Deze keer is de totale inhoud gewijd aan diverse gebeurtenissen en wetenswaardigheden rondom de Slag om Grolle.

Voor de officiële presentatie van het uitnodigende boekwerk, zijn wij bij geboren en getogen Grollenaar Ruud Kaak te gast in een onbewoonde ruimte op de benedenverdieping van zijn woning in de Kevelderstraat in Groenlo. Maar ter verduidelijking, de ruimte kan beter aangeduid worden als het centrale depot, de opslagplaats en tegelijkertijd de kantoor- en ontvangstruimte van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo.

Op naar de duizend leden
Met trots laat Ruud (bij de geboorte Rudi) Kaak (69) uw verslaggever niet alleen het nieuwste nummer zien, maar ook het eerste, bijna 20 jaar geleden gepresenteerde nummer van 'Grols Verleden'. "Het betreft hier wat ons betreft een jubileumnummer in jaargang 18. En ook deze keer wordt het magazine bij al onze leden thuisbezorgd, hetzij met medewerking van onze vrijwilligers in Groenlo en omgeving, hetzij per post naar al onze leden buiten Groenlo", aldus Kaak, die daar tegelijkertijd aan toevoegt dat het ledenaantal inmiddels bijna de achthonderd heeft bereikt. "Dankzij onder andere het uitgeven en tegelijkertijd verspreiden van boeken, alsmede het houden van acties zoals onlangs het plaatjesboek 'Grepen uit het Grols Verleden', is het aantal leden de laatste jaren enorm toegenomen. Als Oudheidkundige Vereniging Groenlo bestaan wij inmiddels bijna 44 jaar. Het zou toch mooi zijn dat wij richting het 50-jarig bestaan naar de duizend leden gaan. Een en ander is niet onmogelijk, mede gelet op de nog steeds groeiende belangstelling van ook jongeren voor de rijke geschiedenis en daarbij tegelijkertijd het bevorderen en beschermen van het historisch-culturele erfgoed van het door de Grollenaren omarmde stadje Groenlo."

Iemand die bergen werk verzet
Zelf is Ruud Kaak circa 25 jaar lid van de OVG, waarvan sedert 2006 en dat inmiddels dus 13 jaar als penningmeester. Door velen en in het bijzonder door zijn collega-bestuursleden en andere direct betrokkenen wordt hij gezien als een stille kracht op de achtergrond. Iemand die grotendeels onopgemerkt, en dat bij voorkeur achter de coulissen, bergen werk verzet voor de op handen gedragen vereniging, die het behouden en behoeden van het historische karakter van Groenlo en van de oude stadskern in het bijzonder als belangrijkste doelstelling uitdraagt. De geweldige inzet van Kaak, gekoppeld aan een aanstekelijke vorm van passie, komt ook aan het licht bij het doorbladeren van het 20ste (jubileum)nummer van 'Grols Verleden'. Ruud Kaak is niet alleen verantwoordelijk voor het overgrote deel van de redactie, hij is tevens eindredacteur, regelt de overname en vertaling van artikelen, maakt foto's, verzorgt de vormgeving en lay-out, onderhoudt de contacten met de drukker, zorgt voor de opslag en organiseert de bezorging en verzending. Dit alles los van de totale ledenadministratie, die ook nog eens door hem behartigd wordt.

Inhoud: interessant en indrukwekkend
Het nieuwe magazine bestaat met name voor de echte liefhebber van de Slag om Grolle in 1627 uit tal van interessante artikelen, alsmede foto's en afbeeldingen. Zoals een eerste artikel van de hand van Marieke van Egeraat, getiteld: 'Het Beleg van Groenlo in het nieuws'. Een analyse van nieuwe media rondom het beleg, opgenomen in het dagboek van David Beck te Arnhem. Daarnaast een vertaling van 'Courante uyt Italien ende Duytschland' oftewel de tekst van tal van krantenknipsels uit de periode 1621-1629, derhalve voor, tijdens en na het beleg van Grol in 1627. Verder 'Een Brief uit 1627 aan Graaf Ernst Casimir van Nassau-Dietz' over de voortgang van de herstelwerkzaamheden na de belegering van Groenlo in 1627. Ook levert Godfried Nijs een belangrijke bijdrage met een onderzoek naar Schans Altena, één van de schansen in de Circumvallatielinie uit 1627. Ook wordt er uitvoerig aandacht besteed aan de sporen en vondsten van het Beleg van Grol in het tracé van de nieuwe N18. Met als afsluiting enkele liederen en gedichten over de belegering. Al met al een bijzonder interessante, zelfs indrukwekkende uitgave van 'Grols Verleden'.


www.ovgroenlo.nl

Meer berichten