Links Cor Peters en rechts Gerard Slotman. Foto: Theo Huijskes
Links Cor Peters en rechts Gerard Slotman. Foto: Theo Huijskes

St. Paulusparochie houdt alleen kerken in Groenlo, Eibergen en Beltrum over

RK kerken in Neede, Lievelde, Rekken en Rietmolen gaan sluiten

Door Theo Huijskes

REGIO - "Met ons allen staan wij op een kruispunt, waarop wij nog nooit hebben gestaan. Als gemeenschap zijn wij momenteel sterk onderhevig aan veranderingen. Dit laatste binnen onze samenleving in het algemeen en binnen onze kerk in het bijzonder. Maar desondanks gaat het geloof gewoon door, zij het op een totaal andere manier. Het kerkbezoek neemt drastische vormen aan, de financiële middelen worden dientengevolge steeds minder, beroepskrachten zijn praktisch niet meer beschikbaar en het zich aandienende vrijwilligerswerk ten behoeve van de kerk gaat zienderogen achteruit. De hoogste tijd om nog meer dan voorheen samen te werken en vooral samen te zoeken. Zoeken naar nieuwe vormen ten aanzien van het geloof belijden."

Gezeten aan de vergadertafel in de pastorie van de RK Calixtusbasiliek in Groenlo oftewel in het hoofdkwartier van de nu zeven geloofsgemeenschappen met tevens zeven kerken tellende St. Paulusparochie, laten diaken Cor Peters en Gerard Slotman, vicevoorzitter van genoemde parochie, hun licht schijnen over de huidige situatie met betrekking tot de kerken in de gemeenten Oost Gelre en Berkelland. Hiervan moeten er in ieder geval vier - te weten Neede, Lievelde, Rekken en Rietmolen - vóór 1 januari 2026 sluiten. Dit laatste is vooralsnog niet het geval voor de kerken in Beltrum en Eibergen (gemeente Berkelland) en Groenlo (gemeente Oost Gelre). Diaken Peters, geboren in Groessen, in Gendringen woonachtig en in 1990 gewijd tot permanent diaken, geeft aan dat een dergelijke, ingrijpende vermindering binnen hetzelfde tijdsbestek ook van toepassing is op het aantal kerken binnen de St. Ludgerparochie. "Hier worden volgens de procedure van het aartsbisdom en na instemming van de aartsbisschop uiterlijk per 1 januari 2026 de kerken in Aalten, Bredevoort, Harreveld, Mariënvelde, Meddo en Vragender aan de Goddelijke eredienst onttrokken. Dit betekent in praktisch opzicht dat hier vooralsnog alleen de kerken in Lichtenvoorde en Zieuwent (gemeente Oost Gelre) en Winterswijk (gemeente Winterswijk) de liturgische functies blijven behouden. Samengevat is derhalve de constatering gerechtvaardigd dat te zijner tijd nog zes van een nu nog zestiental kerken dienst blijven doen."

Iedereen mag meedenken en meepraten
Gerard Slotman geeft aan dat het veel lobbywerk bij het bisdom heeft gekost om Cor Peters als een hoognodige aanvulling van het pastorale team te kunnen verwelkomen. "Hij brengt veel ervaring met zich mee en dat niet alleen op pastoraal terrein, maar zeker ook waar het de samenvoeging van kerken betreft. Voor ons een lot uit de loterij. Zeker met het oog op de toekomst van beide, overkoepelende parochies staat ons nog veel en intensief werk te wachten. En daarbij kunnen wij de kennis en ervaring van hem goed gebruiken."
Peters, met zijn werkzaamheden gestart in juni 2016, gaat samen met de overige leden van het pastorale team, onder het motto 'Met gelovig vertrouwen de toekomst in!', gestaag verder met de sanerings- c.q. samenwerkingsklussen. "Wat de St. Paulusparochie aangaat, heb ik in de afgelopen drie jaar veelvuldig de zeven geloofsgemeenschappen bezocht. Mijn oren overal goed te luister gelegd om vervolgens een soort actieplan te kunnen samenstellen. Daarbij als stip op de horizon 1 januari 2026 vastgezet. Dit heeft onder andere geresulteerd in het gegeven dat er in Lievelde, Rekken en Rietmolen reeds een werkgroep in het leven is geroepen, die de totale situatie in beeld brengt en zich daarbij tevens wil bezighouden met een herbestemming van het kerkgebouw. In de praktijk komt het erop neer dat iedereen binnen de betreffende gemeenschap mag meedenken en meepraten om zodoende aan het eind van de rit alleen al te kunnen zeggen dat hij of zij een aandeel heeft gehad in de uiteindelijke nieuwe bestemming van het gebouw."

Niemand kan het geloof tegenhouden
Peters en Slotman willen wel benadrukken dat, als gevolg van de totale op handen zijnde operatie, de kerken die vooralsnog gewoon open blijven, veel meer verantwoordelijkheden voor de kiezen krijgen. Immers, op weg naar het sluiten van de aangegeven kerken, en dat zowel in de St. Paulus- als de St. Ludgerparochie, zullen daar de weekendvieringen op korte of lange termijn stoppen. "Voor de betreffende geloofsgemeenschap is het belangrijk dat men lokaal gaat werken aan een programma van pastorale nabijheid", benadrukt diaken Peters, die daarbij aangeeft dat hij beschikbaar is om zowel de locatieraden als de pastoraatsgroepen daarbij ondersteuning te verlenen. "Let wel, kerken kun je sluiten, maar nogmaals: het geloof gaat gewoon door. Er is niemand hier op aarde die dat kan tegenhouden. Onze taak is en blijft derhalve die gedachte in de praktijk handen en voeten te blijven geven. Ook al is dat in de hopelijk verre toekomst in de Gelderse Achterhoek en Liemers alleen nog ten behoeve van slechts drie open zijnde kerkgebouwen in bijvoorbeeld Didam, Doetinchem en Groenlo."
Tenslotte is in het totale traject ook rekening gehouden met de vraag onder wiens bewind de straks leegstaande en dat tevens meer dan historische kerkgebouwen gaan vallen. "Wij zijn daarover onder andere in contact met de S.O.G.K. (Stichting Oude Gelderse Kerken)", aldus Slotman.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden