Rap en Snel pleit voor permanente gedeelte nieuwe sporthal

Rap en Snel pleit voor permanent
turngedeelte in nieuwe sporthal

GROENLO - Hedwig Steenbergen en Hans van Dijk, bestuursleden van gymnastiekvereniging Rap en Snel pleiten voor een permanent gedeelte voor hun vereniging in de nieuw te bouwen sporthal bij Marianum. Tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad spreken ze de raad toe.

Door Kyra Broshuis

“Wij zijn de grootste binnensportvereniging van Groenlo met zeker 300 actieve leden. We geven nu al een paar jaar les op vijf verschillende locaties waarvan één in Varsseveld, maar de voorzieningen en toestellen zijn niet meer geschikt. We kunnen niet uitbreiden met onze lessen, in het populaire freerunnen kunnen we in Groenlo geen les geven. Simpelweg omdat er geen zaal beschikbaar is. Onze wedstrijdturners vinden het niet meer verantwoord om in Groenlo in Marianum les te krijgen en zijn daarom uitgeweken naar Varsseveld”, zo zegt het tweetal. “Nieuwe toestellen aanschaffen is niet efficiënt in verband met het verdeelde werk. We pleiten dus voor nieuwe en grotere sportvoorziening in Groenlo. Het liefst bij Marianum en met een permanente turngedeelte, waar we een valmat en een valkuil hebben. We zijn heel blij met het plan dat nu voorligt om bij Marianum nieuwe hal te realiseren. Er is ruimte voor kruisbestuiving, er zijn heel veel mogelijkheden om de verenigingen van elkaar te laten leren. Voor Rap en Snel is het een hele mooie mogelijkheid voor meer en betere lessen en ook hopelijk betere toestellen. Én alle toestellen op één locatie.”

Niet waar
Steenbergen en Van Dijk hebben echter ook wat zorgen over het voorstel van het college: “In de stukken staat dat Rap en Snel pleit voor eigen voorziening; dat is niet zo. We willen een gezamenlijk voorziening, maar wel met een permanent turngedeelte. Dat heeft heel veel voordelen voor ons, zeker logistiek gezien. In dit plan zit geen permanent turngedeelte, dat betreuren wij. Tweede punt is over de inrichting van de sportvoorziening. We hebben daar nog geen info over. Wat als Den Elshof straks gaat sluiten, wat er gaat dan gebeuren met alle sportvoorzieningen? We willen graag betrokken worden in de procesvorming. We zijn zeer blij met de kans op een nieuwe sportvoorziening. Voor Marianum voor ons, maar vooral voor alle inwoners van Groenlo.”

Meningen zijn verdeeld
De verschillende partijen in de gemeenteraad hebben nog wat vragen voor het college. Zo vraagt NLog zich af waarom het college nu al komt met een voorstel dat niet volledig is. OOG wil weten waarom het Graafschap College, als derde gebruiker van de hal, geen substantiële bijdrage hoeft te leveren en of privatisering wel een optie is geweest. De PvdA is positief over het voorstel maar vreest wel dat het ledenaantal van Rap en Snel straks, omdat er veel minder kinderen komen, terug zal lopen. “Dan is het riskant dat er voor het restant van de zaaluren maar één partij is, namelijk Rap en Snel”, zegt raadslid Donderwinkel. Het CDA denkt echter dat de zaal misschien niet groot genoeg is en zou liever inzetten op één centrale sporthal mét horeca en ruimere mogelijkheden. Voor de VVD is het een goed voorstel, maar de partij vraagt wel waarom de sporthal niet was meegenomen in de recente verbouwing van Marianum. D66 vraagt zich af of er in de toekomst niet juist minder sportruimte nodig is in verband met het dalend aantal leerlingen en daarop volgend ook een dalend ledenaantal van de verenigingen. Ook mist de partij zaken als bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak.”

Sporthal is overheidstaak
Wethouder Bart Porskamp zegt dat het de wettelijke taak is van de gemeente om te zorgen voor voldoende zaaldelen. “Verder is het zo dat in de intentieovereenkomst van 2016 met Den Elshof staat dat de binnensportverenigingen nog tien jaar van die hal gebruik zullen maken. We hebben minimaal 5 zaaldelen nodig in Groenlo; 3 bij Marianum en dan blijven er nog 2 over bij de basisscholen. Met de nieuwe sporthal voldoen we aan de huidige norm, dat is nu bij Den Elshof niet het geval. We hebben gesproken over privatisering, maar dat is niet rond te breien. Marianum betaalt nu gewoon huur voor het gebruik van Den Elshof aan de gemeente. De school is niet verplicht een sportvoorziening neer te zetten, dat is aan de overheid. Wij kunnen nu op onze eigen grond een sporthal bouwen met een bijdrage van Marianum. Dat is de school dus niet verplicht.”

Rap en Snel benadrukt dat ze graag actief en nauw betrokken wil blijven bij het proces. “En het permanente gedeelte voor onze leden is onze grote wens.”

Op 15 oktober beslist de gemeenteraad over het voorstel.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden