Het aansnijden van de dorpstaart door Jos Hoenderboom en Emma Bomers. Foto: Theo Huijskes
Het aansnijden van de dorpstaart door Jos Hoenderboom en Emma Bomers. Foto: Theo Huijskes

Zwolle geeft startschot voor dorpsplan 2020-2030

Algemeen

Nieuwe werkgroep blinkt uit door jeugdig elan

Door Theo Huijskes

ZWOLLE - Met enig feestelijk vertoon heeft het buurtschap Zwolle bij Groenlo in de afgelopen week het startschot gegeven voor de samenstelling van het nieuwe dorpsplan 2020-2030, in de huidige tijd een dorpsontwikkelingsplan geheten. Deze ceremonie in de dorpsschool St. Ludgerus ging gepaard met het aansnijden van een grote taart door wethouder kleine kernen Jos Hoenderboom en Emma Bomers als aanvoerder van de nieuw in het leven geroepen werkgroep. Deze groep, waarin opvallend veel jongeren zitting hebben, gaat zich in eerste instantie bezighouden met het schrijven van een plan, waarin tal van ontwikkelingen met het oog op de komende tien jaar aan de orde komen.

Dat de gemeenschap van Zwolle hier weer met veel enthousiasme werk van maakt, daaraan twijfelt niemand. De op dit moment 689 inwoners tellende kleine kern staat bekend vanwege het ten uitvoer brengen van haar gezamenlijke doelstellingen. Dit alles onder het bij jong en oud volop levende motto: 'Met mekare ….. veur mekare!'

Voorzitter Chris Bomers van Contactraad Zwolle samen met secretaresse Emily Halleriet zijn dan ook erg enthousiast over de groep, voor een groot gedeelte jongere Zwollenaren, die zich bereid heeft verklaard om het gehele traject, dat moet leiden tot het nieuwe dorpsplan 2020-2030, voor haar rekening te nemen.

Zwolle zit duidelijk in de lift
Bijzonder enthousiast is ook wethouder Jos Hoenderboom, aanwezig samen met contactambtenaar kleine kernen Eva te Poele, over de grote betrokkenheid binnen de gemeenschap Zwolle. "Dat is hier niet alleen zichtbaar, maar ook voelbaar. Dit mag alleen al afgeleid worden aan de grote opkomst op deze avond voor de aftrap", aldus Hoenderboom, die vol lof is over de wijze waarop men de gemeenschap Zwolle in de toekomst leefbaar wil houden. "Hier wordt door de bevolking aan alle aspecten van het leven veel aandacht besteed. Te denken valt hierbij aan onder andere woningbouw, bereikbaarheid en onderwijs. Wat het laatste aspect betreft, is het een positieve ontwikkeling dat het leerlingenaantal van de plaatselijke dorpsschool na een daling van 116 begin deze eeuw naar een aantal van 64 in 2018 weer stijgende is naar 71 eind dit jaar. Overigens zie ik de toekomst niet alleen voor Zwolle, maar voor alle kleine kernen binnen de gemeente Oost Gelre bijzonder rooskleurig in." Woorden die Hoenderboom nog aanvulde met de wens dat het in Zwolle langverwachte fietspad eindelijk eens wordt doorgetrokken. "Het benodigde geld daarvoor ligt op de plank. Dus Zwollenaren, sla uw slag!"

Uitgestippeld stappenplan        
Bij de officiële start van het nieuwe dorpsplan waren ook vertegenwoordigers aanwezig van DKK Gelderland (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen), die zorgen voor een deskundige begeleiding tijdens het gehele traject. Daarbij werden successievelijk de tien belangrijkste stappen doorgenomen, die moeten leiden tot het moment waarop Zwolle gedurende de periode 2020-2030 daadwerkelijk aan de slag kan. Daarbij werd de Zwollenaren nog eens nadrukkelijk duidelijk gemaakt dat niet de eindverantwoordelijken binnen hetzij de gemeente, hetzij de provincie weten wat er ten behoeve van de gemeenschap moet gaan gebeuren, maar dat dit de bewoners zelf zijn. "Daarom moet er veel aandacht worden besteed aan bijvoorbeeld het creëren van een breed draagvlak bij de bevolking, een uitgebreide dorpsschouw en het benoemen van de dorpsidentiteit. In het verlengde daarvan moet het verzamelen van ideeën aan de zijde van de bevolking zelf een hoge prioriteit hebben. Iedereen van laag tot hoog, van jong tot oud moet bij de aanvoer en invulling van het dorpsplan betrokken worden", aldus de procesbegeleiders van DKK Gelderland.

De nieuwe werkgroep met alle overige begeleiders. Foto: Theo Huijskes

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids