Logo: PR
Logo: PR

Nieuwe tarieven voor waterschapsbelasting in 2020

ACHTERHOEK - Om de kosten te dekken voor een schoon, veilig en duurzaam watersysteem gaat de waterschapsbelasting in 2020 beperkt omhoog. Dit komt omdat er meer verwacht wordt van het waterschap op het gebied van dijkversterking, klimaat, energietransitie, circulaire economie en schoon en gezond water. Ook vragen de droge zomers van 2018 en 2019 om onderzoek en aanpassingen aan het watersysteem. Met deze begroting legt het bestuur een basis om de komende jaren de uitdagingen in het waterbeheer aan te gaan.

De inwoners en bedrijven van het werkgebied van Rijn en IJssel blijven één van de lagere tarieven in Nederland behouden.

De tarieven gaan in 2020 met 3% omhoog. Dit levert voor een meerpersoonshuishouden met een huurwoning een tarief op van 223,38 euro per jaar (stijging van 6,52 euro). Voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning (met WOZ waarde van € 150.000) wordt dit bijvoorbeeld 270,18 euro (stijging van 7,87 euro). Voor agrarische bedrijven met een waarde vanaf 2 mln euro en een omvang vanaf 40 hectare wordt het tarief 3.065,78 euro (stijging van 89,32 euro, hetgeen neerkomt op 2,23 euro per hectare).
De totale begroting van 2020 bedraagt 103,8 mln. De begroting van 2020 is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap op 5 november.

Extra investeringen
Het waterschap investeert meer geld in het dijkbeheer, als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Er worden ook aanvullende maatregelen genomen zodat het watersysteem voorbereid is op de klimaatveranderingen. Daarnaast zet het waterschap in op duurzamer en natuurvriendelijker onderhoud in het buitengebied, waardoor natuurwaarden en de recreatieve waarden van beken en watergangen toenemen. Ook is prognose dat de schuldquote (schuld in % van de begroting) afneemt.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden