"Geen feestbegroting", aldus Kees Porskamp van de VVD.
"Geen feestbegroting", aldus Kees Porskamp van de VVD.

Politieke partijen geven hun visie op de plannen van het college

Van ‘verschraling’ tot ‘een lachertje’ en van ‘disproportioneel’ tot ‘stevige ingrepen’

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - Afgelopen week werd er twee volle dagdelen stevig vergaderd door de gemeenteraad; op dinsdagmiddag en op woensdagavond. Alle partijen lieten hun licht schijnen over de plannen van het college; de programmabegroting 2020 en de meerjarenramingen 2021-2023.

Pvda
De PvdA vindt dat het anders moet en anders kan. Voorman Richard Klein Tank haalt voorbeelden aan van hoe het ook kan en noemt onder andere het biologische bedrijf van John Arink. De PvdA pleit voor duurzame landbouw en zegt dat in de circulaire landbouw een megamestvergister geen toekomst heeft. De partij wil ruim baan voor de waterstofeconomie. De partij verbaast zich over de aangekondigde bezuinigingen op het minimabeleid. “Wij zijn tegen het verschralen van ons beleid dat juist op ons initiatief de afgelopen jaren is verruimd”, zegt Klein Tank. Het streven van de gemeente om de meest ondernemersvriendelijke gemeente te willen zijn, moet volgens de PvdA gewijzigd worden: “Kunnen we niet beter uitspreken dat we de gemeente willen zijn die als beste opkomt voor de belangen van haar burgers?”. De aanpak van het drugsprobleem onder jongeren moet veel voortvarender, zo zegt Klein Tank.

OOG
Ronald Willering van OOG komt met forse kritiek. “Het valt dit college zwaar aan te rekenen dat ze geen krachtig signaal hebben afgegeven aan Den Haag over de disproportionele financiële gevolgen van de extra taken. Dit college kiest doodgewoon voor de makkelijke weg, namelijk een forse OZB-verhoging, bezuinigingen op het groen en de minima korten. Volgens OOG wordt een groot deel van het tekort veroorzaakt door slechte keuzes van het college. “Zoals een dure sporthal in Groenlo, de aanleg van 52 parkeerplaatsen bij de Rabobank in Lichtenvoorde en het spekken van de gemeentekas van Winterswijk zodat rente en aflossing voor Boogie Woogie kan worden betaald.” Willering zegt dat vliegwielen als Programma Stad Groenlo en Geef Lichtenvoorde Kleur stilvallen. “En dat onze burgers maar vooral ook de minima financieel de dupe worden, in tijden van economische tegenspoed, is niet uit te leggen.” Volgens OOG is de verbetering van de A12 belangrijker dan een een opwaardering van de N18 Groenlo-Varsseveld. “Want dat de bereikbaarheid van de Achterhoek slecht is, is zoals u wel weet, een fabeltje.”

D66
D66 vindt dat de programmabegroting erg veel minpunten bevat. Van der Meulen zegt dat zijn partij geen voorstander is van windmolens in de Achterhoek. D66 wil voorzichtig zijn met het te bouwen woningbestand. “Niet bouwen voor leegstand, we zijn nog steeds een krimpgemeente.” De partij wil dat de gemeente definitief afziet van de bouw van de bio-raffinagemestvergister en pleit verder voor een autovrije Beltrumsestraat in Groenlo. Ook dringt Van der Meulen aan op een ruimhartiger beleid op het gebied van hennepgebruik en -kweek. Over de Achterhoek Raad zegt de partij dat de besluitvorming een lachertje is. “Alle door de Achterhoek Raad genomen besluiten moeten ook nog langs de verschillende gemeenteraden als je er echt een democratische grondslag aan wil geven.”

NLog
Gerard Klein Gunnewiek van de Nieuwe Liberalen og zegt het jammer te vinden dat OOG de Achterhoek Raad heeft verlaten en verzoekt de partij hun plek weer in te nemen. De NLog missen een groot aantal zaken in de programmabegroting zoals de mogelijkheden op het Vion-terrein in Lievelde en de bestemming van de vrijkomende scholen door de komst van het IEKC en IKC. Ook zint het de Nieuwe Liberalen niet dat het woord ‘Dijkstraat’ in de hele begroting niet voorkomt. De partij pleit ervoor het stadhuis te verkopen aan de Stichting Stadsmuseum om zo kosten te besparen en de Oude Calixtus ‘te behoeden voor eeuwige verminking’.

CDA
Coalitiepartij CDA zegt het geen makkelijke opgave was om de begroting sluitend te krijgen. “Door voor ons nadelige beslissingen vanuit het Rijk hebben we stevige ingrepen moet doen om onze jaarlijkse uitgaven”, zegt Niek Bragt. Het CDA legt de focus voor het komende jaar op het bouwen in alle kernen en het programma Geef Lichtenvoorde Kleur. Ook het IKC in Groenlo en de nieuwe sporthal bij Marianum moeten gerealiseerd worden. De partij zegt te gaan korten op het minimabeleid maar ‘met de voorgestelde bezuinigingen gaan we ons beleid gelijktrekken met Berkelland en Winterswijk. Het beleid zal ondanks de bezuiniging goed blijven. Voor wat betreft de jeugdzorg wil het CDA ‘niet doorverwijzen maar terugverwijzen’, om zo nog meer in te zetten op preventie.

VVD
VVD-voorman Kees Porskamp zegt dat het geen feestbegroting is: “We zullen een bedrag van ruim 3 miljoen euro op een begroting van 73 miljoen moeten ombuigen. Dat kan alleen door stevige maatregelen die ieder zullen raken. Maatregelen op het gebied van de personeelsformatie, het sociaal domein, de jeugdzorg en lastenverzwaring voor inwoners en bedrijven.” De VVD zegt dat dat uit onderzoek is gebleken dat gemeenten weinig invloed hebben op hun inkomsten. “Een gemeente kan slechts 16% van de inkomsten beïnvloeden met lokale heffingen. Voor Oost Gelre betekent dat het volgende: om 1% meer uitgaven af te dekken zou de OZB met 13% omhoog mogen. 1% uitgaven op de begroting is ongeveer 750.000 euro. Een bedrag van 3,4 miljoen kan dan ook nooit worden opgebracht met alleen een OZB verhoging."

De algemene beschouwingen van alle partijen zijn na te lezen en te luisteren via deze link

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden

Wat vindt u?

Moet de naam van ons treinstation worden veranderd?Reageren!