Frauduleuze verzekeringsclaims nemen toe

Met name in de herfst- en wintermaanden krijgt Nederland regelmatig met stevige stormen te maken die in een aantal gevallen flinke schade aan de omgeving tot gevolg hebben. Wanneer het in dat geval om schade aan de eigen woning gaat, kan er in de meeste gevallen een beroep op de inboedel- of opstalverzekering worden gedaan. Helaas grijpen sommige verzekerden stormachtige weersomstandigheden ook aan om onterechte claims bij hun verzekeraar in te dienen. Een trend die volgens het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) een stijgende lijn vertoont.

Onterechte claims bij andere verzekeringen
Het aantal valse claims in verband met stormschade kwam in 2017 nog uit op 34 stuks. In slechts één jaar tijd verdubbelde dat aantal echter naar bijna 80. Omdat deze fraudes met de opstal- en inboedelverzekering tijdig aan het licht kwamen, wisten de verzekeraars vorig jaar in totaal 314.000 euro te besparen. Naast het ten onrechte melden van stormschade blijkt ook de huisdierenverzekering een veelvoorkomend doelwit voor valse claims te zijn. In dat geval gaat het dan om baasjes die verzwijgen dat hun hond of kat al ziek was op het moment dat de verzekering werd aangegaan. De hierboven genoemde frauduleuze praktijken doen zich overigens in het hele land voor.

Opsporing eenvoudiger
Het valt op zich moeilijk te bewijzen of er in de afgelopen vijf jaar daadwerkelijk meer met verzekeringsclaims gefraudeerd werd. Feit is wel dat verzekeraars door de jaren heen steeds meer moeite zijn gaan doen om fraudegevallen op te sporen, waardoor er steeds ook meer relevante meldingen bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit geregistreerd werden. Openbaar toegankelijke informatiesystemen en sociale-mediakanalen bieden voor verzekeraars vaak voldoende aanknopingspunten om bij twijfelachtige claimsituaties de werkelijke aard van een schadeclaim te kunnen achterhalen.

Verzekering aanpassen
Ook al zijn de zojuist genoemde aantallen fors, toch kunnen we er ook de conclusie uit trekken dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders gewoon keurig zijn of haar premie betaalt en alleen maar een schadeclaim indient als dat echt relevant is. Helaas blijkt tijdens het claimen van schade nog wel regelmatig dat er bij verzekerden sprake is van onderverzekering, waardoor de bij de inboedel- of opstalverzekering geclaimde schade niet voor de volle honderd procent wordt uitbetaald. Wie van tijd tot tijd nieuwe dure aankopen voor in het huis doet, doet er dan ook goed aan om op dat moment meteen te checken of de in de polis vermelde verzekerde totaalwaarde nog wel relevant is of dat deze misschien een beetje opgehoogd moet worden. In het algemeen is het overigens sowieso raadzaam om minstens eens per jaar alle lopende verzekeringen door te lopen om te zien of ze nog steeds aansluiten op de huidige leefomstandigheden. Zo'n jaarlijkse controle zorgt ervoor dat mogelijke claimproblemen voorkomen worden op het moment dat er ook echt aanspraak op een verzekering gemaakt moet worden.

Dit artikel wordt u aangeboden door Pricewise. Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.

 

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden