Impressie van het zonnepark aan de Vredenseweg in Groenlo.
Impressie van het zonnepark aan de Vredenseweg in Groenlo. (Foto: Keegstra, Brandt)

Bijna 27 hectare zonnepanelen in Oost Gelre

OOST GELRE- Er is weer een slag gemaakt in het bereiken van de doelstelling van Oost Gelre om in 2030 energieneutraal te zijn. Het college wil in principe meewerken aan drie lokale initiatieven. “Een jaar geleden is het beleidskader voor zonneparken vastgesteld. We gaan jaarlijkse tenderen (werken op inschrijving) en op de eerste tranche, die liep tot 23 augustus, zijn drie initiatieven binnengekomen. Die zijn alle drie positief beoordeeld”, licht wethouder Marieke Frank toe. Het gaat om drie lokale initiatieven; twee in Groenlo en één in Zieuwent.

Door Kyra Broshuis

In gesprek met de buurt
“Grootschalige opwekking van hernieuwbare energie is absoluut noodzakelijk om ons doel te bereiken. Wel willen we echt vasthouden aan de aantallen en de kwaliteit. Alle initiatieven moeten dan ook aan verschillende eisen voldoen zoals bijvoorbeeld op het gebied meervoudig ruimtegebruik, landschap & cultuurhistorie, ecologie en, heel belangrijk, draagvlak en financiële participatie. Initiatiefnemers moeten zelf de plannen uitwerken en de dialoog aangaan met de buurt.” De afspraak is dat er 15 hectare per tender mag worden ingevuld.

De plannen
Het eerste mogelijke nieuwe zonnepanelenpark in Groenlo staat gepland aan de Vredenseweg in Groenlo, het gaat om een park van ongeveer 7 ha. Dit komt dan te liggen naast de klootschietbaan. Verderop, richting de Leemputten, aan de Hegemansweg in Groenlo zijn plannen voor een park van zo’n 9,5 ha. In Zieuwent kan een zonnepanelenpark gerealiseerd worden aan de Dorpsstraat-Ruurloseweg, dat wordt een klein park van zo’n 1,2 ha. “Deze plek voor dit zonnepark bevindt zich in de directe nabijheid van een plek voor mogelijke woningbouw. In dit plan is dan ook de voorwaarde verbonden dat het onderdeel moet zijn van een gezamenlijke gebiedsontwikkeling. Zo kan daar een mooie duurzame wijk gerealiseerd worden."

Een mooie stap
Het initiatief dat eerder al uit Lievelde kwam, loopt nog. Daar gaat het om 8 hectare. Oost Gelre wil in totaal 50 hectare aan zonneparken realiseren. “We hebben al een zonnepark op Laarberg. Als we daar deze initiatieven aan toevoegen komen uit op ongeveer 27 hectare in totaal. Een mooie stap op weg naar ons doel”, besluit Frank. Meer weten over Oost Gelre Energieneutraal in 2030? Kijk dan op www.oostgelre.nl.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden

Wat vindt u?

Moet de naam van ons treinstation worden veranderd?Reageren!