Discussie in de raad over de aankoop van Het Wilgenpark en de 'bruidsschat'.
Discussie in de raad over de aankoop van Het Wilgenpark en de 'bruidsschat'. (Foto: PR)

Discussie over overname gronden Wilgenpark en eenmalige subsidie

GROENLO - De fusie tussen de S.V. Grol en de Grolse Boys is nog steeds niet afgerond. De gemeenteraad moet nog instemmen met de aankoop Het Wilgenpark door de gemeente voor 170.000 euro en met de eenmalige subsidie als afkoop voor de jaarlijkse instandhoudingssubsidie. Tijdens de raadscommissievergadering afgelopen week konden de verschillende politieke partijen alvast hun mening geven en vragen stellen.

Door Kyra Broshuis

Waarom geen woonbestemming?
D66 wil weten wat er met de opstallen, die bij de koop in zitten, gebeurt als er geen inpassing voor wordt gevonden. NLog zegt moeite te hebben met de transitie van Het Wilgenpark in een visvijver. “1,5 hectare wordt afgegraven en in de gracht gedumpt, dit gaat ons te snel. Als de gemeente het aankoopt is het toch eigenlijk van ons allemaal. We moeten eerst onderzoeken wat de bevolking wil. Er zijn wel meer verenigingen die er iets mee zouden kunnen. Er zou een woonbestemming op kunnen komen, er zijn vragen voor een woonwagenkamp. Ook een combi van meerdere functies is denkbaar. We willen daarom vragen om eerst overleg te voeren over de bestemming van de grond en gebouwen en dan pas dan toe te wijzen. Anderen staan nu op voorhand al buitenspel”, zo zegt NLog.

Doortrekken fietspad
De PvdA is blij met het ecologische voordeel dat de aankoop heeft. “Wel vragen we ons af of het wel bij de wensen van de Groenlose Hengelsportvereniging past. Een kale visvijver of een rustieke gracht, dat vist toch anders. We willen voorstellen om nu ook de doortrekking van het fietspad langs de Slinge gelijk mee te pakken.” De VVD spreekt van een win-winsituatie voor alle partijen maar vraagt waarom de gemeente de grond koopt. “Kan dat niet beter particulier verkocht worden? Zand voor de gracht zal toch wel goedkoper te krijgen zijn? En die opstallen, draagt de gemeente daar straks de kosten voor?” Het CDA wil weten wie de aanleg van de visvijver gaat betalen en hoe het gaat met de opstallen. “Krijgen we straks een subsidieverzoek om de vijver en de opstallen in stand te houden? De gracht wordt ontlast, vervalt daarmee ook het recht om te vissen in de gracht?”

Twee keer betalen
OOG wil weten welk belang de gemeente heeft om het sportpark over te nemen. “Zijn er geen particuliere gegadigden benaderd? Is er gepolst welke verenigingen belangstelling hebben voor de opstallen en tegen welke prijs? En gaat het Waterschap straks participeren in de kosten voor de vijver?” Volgens OOG betaalt de gemeente meer dan de marktwaarde voor de grond. Daarbij komt, zo stelt OOG, dat de gemeente Groenlo vroeger jarenlang de kapitaallasten voor de aankoop van de grond heeft betaald en nu dezelfde grond dus zal betalen.

Marktconform
Het is aan wethouder Bonsen om uitleg te geven over de plannen: “De grond is ons aangeboden tegen een marktconforme prijs. De grond is iets duurder omdat er opstallen op staan. Die worden overigens deels al gebruikt door de hengelsportvereniging. Het is aan de verkoper om te beslissen aan wie het aangeboden wordt. Wij willen graag een visvijver realiseren, hebben zand nodig én willen een ecologische zone creëren dus wij hebben belangstelling. De visvijver is in overleg met de hengelsportvereniging, die is daar blij mee. We moeten af van het wedstrijdvissen in de gracht, hiervoor worden vissen uitgezet en extra gevoerd, dat levert meer blauwalg op. Er blijven gewoon vissers aan de gracht zitten maar er worden geen wedstrijden meer gehouden. Het zand van Het Wilgenpark wordt naar de gracht gebracht; dat zand is voedselarm. Had dat goedkoper gekund? Dat denk ik niet, het gaat om het afleggen van een kleine afstand.” Over de opstallen zegt de wethouder dat hij in gesprek is met andere verenigingen die ook belangstelling hebben. “En als dat niet in orde komt dan overwegen we sloop van de gebouwen. De visrechten worden overgedragen op de hengelsportvereniging en zij nemen het onderhoud van de visvijver voor hun rekening.” Volgens Bonsen is wonen niet aan de orde op die plek. Het fietspad wordt wel meegenomen in het traject. De kosten voor de aanleg van de visvijver zijn voor zowel de gemeente als het Waterschap.

Bruidsschat
De PvdA wil weten waarom Grolse Boys 1,5 ton meekrijgt als bruidsschat. “We krijgen wellicht meer voetbalfusies in Oost Gelre, kunnen zij ook rekenen op een bruidsschat?” OOG zegt dat het afkopen van de jaarlijkse bijdrage geen valide reden is. De partij vreest voor precedentwerking. Wethouder Jos Hoenderboom legt uit dat de fusie een voorwaarde is voor de gemeente. “We willen gelden ter beschikking stellen onder voorwaarde dat er een fusie komt. Anderzijds hebben de verenigingen ook gezegd te willen fuseren onder voorwaarde dat er geld komt. We hoeven straks geen instandhoudingssubsidie meer te betalen en daarom vinden we het gerechtvaardigd om dat nu zo uit te geven. Het gaat hier wel om twee verenigingen met twee volledige sportaccommodaties; dat kun je niet vergelijken met andere samenwerkingen. Hier valt een volledige sportaccommodatie weg. Overigens is die 150.000 geen compensatie; dat geld valt vrij omdat er één accommodatie wordt opgeheven. Dat geld gaan we verkapitaliseren. Als de fusie niet plaatsvindt, gaan de Boys gewoon door en moeten we de accommodatie, ongeacht het aantal leden, in stand houden.”

De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering van 17 december aanstaande een beslissing over beide voorstellen.

Wordt dus vervolgd.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden

Wat vindt u?

Moet de naam van ons treinstation worden veranderd?Reageren!