Wethouder Hoenderboom: er blijven twee volwaardige ziekenhuizen

OOST GELRE- Het was hét onderwerp van afgelopen week; de aangekondigde wijzigingen bij het SKB in Winterswijk. Ook de gezamenlijke fracties van de gemeente Oost Gelre maken zich zorgen en stellen gezamenlijk vragen aan het college.

Door Kyra Broshuis

“In de media en in de samenleving is in de afgelopen week de voorgenomen beleidskeuze van Santiz om de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk op termijn te gaan sluiten en te centraliseren in het nieuw te bouwen Slingelandziekenhuis in Doetinchem. Er leek tevens sprake te zijn van het sluiten van de intensive care unit, maar die berichten worden in de media op dit moment door de raad van bestuur van Santiz weerlegd. Voor ons en voor de inwoners van Oost Gelre, maar ook voor de inwoners van Aalten, Winterswijk en Berkelland geeft deze mogelijke beleidskeuze enorm veel onrust en wordt via met name sociale media en in gesprekken met inwoners gevraagd aan de politiek en de lokale politiek bestuurders om stelling te nemen en alle mogelijke invloeden aan te wenden om de sluiting van deze basiszorgvoorzieningen te voorkomen”, zo zeggen de fracties. Ze willen van het college weten wat het standpunt is en wat het college gaat doen om de basiszorg in de Oost-Achterhoek te waarborgen.

Communicatie was niet goed
De betrokken gemeenten hebben een gesprek gehad met de Raad van Bestuur van Santiz, zo vertelt wethouder Jos Hoenderboom. “Ook de burgemeester en ik waren daarbij aanwezig. Het was een open, stevig en constructief gesprek. De ontwikkelingen hebben voor grote maatschappelijke onrust gezorgd en de communicatie vanuit de Raad van Bestuur is niet goed geweest, dat wordt ook erkend.” De wethouder zegt dat de intensive care gehandhaafd blijft bij het SKB. “Dat is ook een voorwaarde van een volwaardig ziekenhuis. Naast spoedeisende eerste hulp en alle klinische zorg is een ic een eis om een volwaardig ziekenhuis te kunnen zijn. We hebben gevraagd om de verplaatsing van verloskunde opnieuw te overwegen. Santiz heeft aangegeven vooralsnog vast te houden aan dit besluit. De ziekenhuiszorg wordt echter gegarandeerd. De zorgtechnische beleidskeuzes worden gemaakt door Santiz zelf, daar gaan wij niet over. De ontwikkelingen worden wel steeds gedeeld met ons. Het uitgangspunt is altijd geweest: twee volwaardige ziekenhuizen. En dat blijft zo.

In overleg
Beide ziekenhuizen zijn in alle opzichten zeer gezond; dat geeft vertrouwen dat we op deze ingeslagen weg verder moeten. Verdere woordvoering op dit dossier komt bij burgemeester te liggen. De minister heeft inmiddels gezegd in overleg te zijn met de ziekenhuizen. Beide ziekenhuislocaties blijven bestaan en de komende 5 jaar komen er geen wijzigingen in het ziekenhuisprofiel”, aldus Hoenderboom. In de plannen van Santiz wordt ook gesproken over het overhevelen van meer planbare zorg vanuit Doetinchem.

Dubbele pet
Ronald Willering van OOG zegt dat volwaardigheid heel betrekkelijk is: “Je krijgt dan toch A- en B-locaties. De heer Van Ewijk zit in de Achterhoek Board er met een dubbele pet; hij is immers ook voorzitter van de Raad van Bestuur. De PvdA vraagt naar de aanrijtijden en volgens Hoenderboom is dat inderdaad nog een discussiepunt. “De wereld verandert om ons heen en ook de ziekenhuizen. We mogen blij zijn met twee gezonde ziekenhuizen die ook nog eens goed samenwerken. Juist de samenwerking is ook de basis van het succes. Zonder die samenwerking waren beide ziekenhuizen in de problemen gekomen”, besluit Hoenderboom.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden

Wat vindt u?

Moet de naam van ons treinstation worden veranderd?Reageren!