Ben Verheij (links) en Ruud Kaak gaan een cursus ‘Oud Schrift’ opstarten. Foto: Theo Huijskes
Ben Verheij (links) en Ruud Kaak gaan een cursus ‘Oud Schrift’ opstarten. Foto: Theo Huijskes (Foto: )

Cursus 'Oud Schrift' voor liefhebbers van de Groenlose geschiedenis

Met onder andere 'Doodstraf voor een Grollenaar!'

Door Theo Huijskes

GROENLO - Het is alom bekend dat het vestingstadje Groenlo een bijzonder rijke historie kent en daarom tal van gevestigde tradities. Groenlo, ook wel Grolle, Grünloh, Grol en Grollo genoemd, kreeg in 1277 stadsrechten. De naam Groenlo komt van 'groen bos'. Het stadje als grote kern van de gemeente Oost Gelre, is bekend vanwege haar roemruchte verleden. Hierbij kan gedacht worden aan de Tachtigjarige Oorlog, waarbij Groenlo onder aanvoering van Prins Frederik Hendrik in 1627 werd veroverd. Een en ander na een insluiting met behulp van een zogenoemde circumvallatielinie, die recentelijk tot rijksmonument is verklaard. In de vorm van de Slag om Grolle wordt dit hele gebeuren thans tweejaarlijks nagebootst.

Als gevolg van het vorenstaande geniet Groenlo, en dat niet alleen nationaal maar ook internationaal, grote bekendheid vanwege het gegeven dat men er doorlopend bezig is om de rijke historie van het vestingstadje tot leven te brengen. Een belangrijke voortrekker en tevens ambassadeur daarvoor is Oudheidkundige Vereniging Groenlo. Deze vereniging, op 15 januari 1976 opgericht en deze week 44 jaar bestaand, stelt doorlopend alles in het werk om het rijke, historische verleden van de stad op allerlei manieren in ere te houden en daar waar mogelijk nog verder uit te breiden c.q. te verrijken.

Lezen van oude geschriften
Namens de circa achthonderd leden tellende vereniging zijn het voorzitter Ben Verheij en penningmeester Ruud Kaak, die geheel belangeloos een cursus 'Oud Schrift' gaan opstarten voor geïnteresseerden, ongeacht hun leeftijd. Is Verheij reeds vanaf de oprichting in 1976 bestuurslid en vanaf 1990 voorzitter, Kaak beheert sedert 2006 de financiën van de club. Preses Verheij vertelt dat men reeds in de eerste jaren van het bestaan is begonnen met het opspeuren, lezen en verwerken van oude geschriften.

"In de jaren zeventig was ik samen met wijlen Harry Harbers -de eerste voorzitter van Oudheidkundige Vereniging- als docent werkzaam aan de Middelbare Agrarische School in Winterswijk. Tijdens de koffiepauzes deelden wij onze gezamenlijke interesse voor de geschiedenis van Groenlo. Een en ander had niet alleen de oprichting van Oudheidkundige Vereniging Groenlo tot gevolg, maar tegelijkertijd de belangstelling voor de hulpwetenschap die zich bezig houdt met het lezen van oude handschriften, met een duur woord paleografie genoemd. Reeds in 1978 begaven wij ons daarvoor richting Arnhem om in het Gelders Archief belangrijke, met de geschiedenis van Groenlo te maken hebbende stukken op te duiken. Deze werden destijds met de pen overgeschreven en thuis uitgetypt, waarna later de kopieermogelijkheid volgde alvorens het digitale tijdperk haar intrede deed."

Ruud Kaak geeft aan dat zijn interesse voor het lezen van oude geschriften is begonnen op het moment dat hij betrokken raakte bij Stichting Archeologische Werkgroep Groenlo, waarvan hij beginjaren tachtig medeoprichter was.

Grollenaar op de brandstapel
In navolging van een eerste cursus in 1987/1988, die werd verzorgd wijlen Joep van der Pluijm en Ben Verheij, willen laatstgenoemde en Kaak nu een nieuwe cursus opstarten.

"Iedereen is daarbij van harte welkom. Na een vrijblijvende aanmelding komen wij eerst voor een kennismakingsbijeenkomst bij elkaar om daarbij in goed overleg de plek van samenkomst, data en tijdstippen, alsmede de onderwerpen met elkaar af te spreken. Voorwaarden zijn wel dat je een liefhebber moet zijn van de geschiedenis van Groenlo, graag wilt puzzelen en bereid bent om te blijven oefenen. Dit laatste omdat je perse wilt weten wat er nu staat. Het gaat al met al om talrijke, gevarieerde geschriften uit de periode 1300 tot ongeveer 1850, waarbij aangetekend moet worden dat de landelijke spellingregels pas na 1800 begonnen. Als belangrijkste bronnen voor alle historische geschriften gelden tal van Stads-, Rijks- Nationale- en buitenlandse, met name in Duitsland gevestigde archieven.

Aldus Verheij en Kaak, die tenslotte als voorbeeld van een historisch geschrift het op 18 februari 1555 gedateerde vonnis tonen met een door het Hof in Arnhem tot de doodstraf veroordeelde Grollenaar. Dit in de vorm van levend verbranden op een brandstapel.

Aanmelding voor de cursus is mogelijk tot 1 februari bij btmverheij@gmail.com.

Meer berichten