Leden van o.a. de werkgroep dorpsplan Zwolle achter de themaborden met ideeën en wensen.
Leden van o.a. de werkgroep dorpsplan Zwolle achter de themaborden met ideeën en wensen. (Foto: PR)

Zwolle wil een volwaardige dorpsgemeenschap blijven!

Bewoners denken en praten mee over toekomstvisie

Door Theo Huijskes

ZWOLLE - Werd begin oktober 2019 door het buurtschap Zwolle bij Groenlo met het nodige feestelijke vertoon het startschot gegeven voor de samenstelling van het nieuwe dorpsplan voor de periode 2020-2030, afgelopen donderdag vond in Café Grenszicht een goed bezochte bewoners- dan wel inspraakavond plaats. Bijna honderd belangstellenden, hetgeen voor het nog geen zevenhonderd inwoners tellende buurtschap een goede opkomst betekent, gaven gehoor aan de door de contactgroep Zwolle in samenwerking met de werkgroep dorpsplan Zwolle verspreide uitnodiging.

Dat Zwolle bekend staat als een kleine, hechte en tevens actieve kern, werd aan het begin van de bijeenkomst nog eens duidelijk gemaakt door Chris Bomers, voorzitter van de contactgroep Zwolle. Bomers wees daarbij onder andere op de bedrijvigheid met betrekking tot het nieuwbouwplan Wellink, waar momenteel volop gebouwd wordt. Ook liet Bomers niet onvermeld dat inmiddels 'Zwolle-Lui', een groep jongeren die aansprekende activiteiten organiseert, is opgericht, dat er een AED is geplaatst in de kern Zwolle, dat er spontaan een vrijwilligersgroep is opgericht, die zich gaat inzetten voor het onderhoud van de wandelpaden in de directe natuurrijke omgeving van de Leemputten en dat het ontstaan van de ouderensoos 'Zwols-Holt' als een grote aanwinst voor Zwolle mag worden aangemerkt. Een speciale vermelding kreeg met name het dorpsblad 'Zwols Ni-js'.
"Een magazine met prachtige verhalen en mooie foto's over voornamelijk (oud)Zwollenaren, dat niet alleen in Zwolle, maar ook ver daar buiten wordt verspreid en gelezen. Met in totaal 360 abonnees, zelfs een aantal in Canada, een groot succes", aldus Bomers.

Een gedragen dorpsplan|
Dat men in Zwolle als een hechte gemeenschap streeft naar een door iedereen gedragen dorpsplan, bleek nog eens uit de woorden van werkgroep-voorzitter Emma Bomers. "Het dorpsplan moet de visie van alle Zwollenaren weergeven en uitdragen. Daarom hechten wij erg veel waarde aan de input van de Zwolse bevolking." Aangespoord door kreten als de Zwolse basisschool mag nooit verdwijnen, de Zwolse boeren moeten hier hun beroep kunnen blijven uitoefenen, de hier opgroeiende jeugd moet voor Zwolle behouden blijven, kortom Zwolle mag niet van de kaart verdwijnen, konden de aanwezigen wensen, ideeën en opmerkingen aandragen. De input, via post-its op grote themaborden geplaatst, was zeer divers. Na het clusteren van alle ideeën en opmerkingen, mochten hieraan vervolgens punten worden toegekend. Dit laatste met alleen al de reden dat niet de werkgroep zelf, maar de bewoners van Zwolle bepalen waar de prioriteiten moeten liggen en voor welke prioriteiten een breed draagvlak bestaat.

Slechte mobiele bereikbaarheid
Afgaande op de inventarisatie, viel wel direct op dat er veel op- en aanmerkingen werden gemaakt over de slechte mobiele bereikbaarheid in Zwolle, de verkeersveiligheid op verschillende wegen, maar ook hoe om te gaan met de te verwachten zonnepanelenweides. Daarnaast werden ook leuke wensen kenbaar gemaakt. Dit laatste met name om Zwolle nog meer op de kaart te zetten en verder te verfraaien. Naast de bewoners- c.q. inspraakavond werd er door de werkgroep afgelopen vrijdagmiddag een bezoek gebracht aan de ouderensoos in Zwolle om ook van de daarbij aangesloten Zwollenaren hun wensen en ideeën te vernemen. Onder het motto 'De jeugd heeft de toekomst!' staat er verder nog een middag gepland op de Zwolse basisschool St. Ludgerus om ook daar levende wensen en ideeën te inventariseren. Daarnaast kunnen nieuwe, aanvullende ideeën dan wel opmerkingen worden doorgegeven via het e-mailadres dorpsplan2020@contactgroepzwolle.nl.

Meer berichten