Het SKB blijft een volwaardig ziekenhuis, volgens voorzitter Raad van Toezicht. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Het SKB blijft een volwaardig ziekenhuis, volgens voorzitter Raad van Toezicht. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Eén organisatie met twee volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek

Raad van Toezicht Santiz-ziekenhuizen wil vertrouwen herstellen

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - Eind vorige week maakte de Raad van Toezicht van de Santiz-ziekenhuizen bekend dat de voorzitter van de Raad van Bestuur, Chrit van Ewijk, zal aftreden. Deze week gaf de voorzitter van de Raad van Toezicht, Anne Flierman, een toelichting op waarom deze stap gezet moest worden. De verwachting was dat Van Ewijk het vertrouwen binnen en buiten het Slingeland ziekenhuis en het Koningin Beatrixziekenhuis in Winterswijk niet meer zou kunnen herstellen. Het herstel van het vertrouwen is de belangrijkste taak voor de interim-bestuurder, die nu gezocht wordt. Flierman bevestigde dat het einddoel voor de Santiz-ziekenhuizen nog steeds één organisatie met twee volwaardige ziekenhuizen is.

"Discussie is ontspoord"
De Raad van Toezicht was op de hoogte van de gesprekken, die intern werden gevoerd over de toekomst van de beide ziekenhuizen. "Het is verstandig", zei Flierman, "dat de Raad van Bestuur met de medische specialisten niet alleen met het hier en nu bezig is, maar zich nadrukkelijk ook de vraag stelt hoe de gezondheidszorg op de langere termijn kan worden veiliggesteld." Daarvoor zijn een aantal ontwikkelingslijnen ontwikkeld, waarvan de Raad van Toezicht weet had. Maar die raad is er niet aan toegekomen om het "profileringsbesluit", zoals Flierman het noemde, goed te keuren. "Men was nog met elkaar in gesprek en met de buitenwacht. Die discussie is ontspoord." Onderdeel van de nieuwe "profilering" was het overhevelen van de kindergeneeskunde en de verloskunde naar Doetinchem. In eerste instantie was ook sprake geweest van verplaatsing van de Intensive Care.

Opnieuw nadenken over volwaardige ziekenhuiszorg Achterhoek
Na het bekend maken van de plannen eind november ontstond er met name in de Oost-Achterhoek grote onrust bij gemeentebestuurders en bewoners, maar ook binnen de ziekenhuizen was onrust. "De communicatie hierover is inderdaad ongelukkig verlopen", zei Flierman, "En we hebben moeten constateren, en dat doe je natuurlijk niet met plezier, dat het de heer Van Ewijk niet is gelukt die discussie weer in het rechte spoor te krijgen." De nieuwe interim-bestuurder krijgt daarom als taak om nog eens goed te bekijken wat er allemaal aan de hand is,wat er is misgegaan en wat er moet gebeuren om het "inhoudelijke gesprek tussen de artsen op beide locaties, tussen de mensen in beide ziekenhuizen en met de omgeving weer aan de gang te krijgen". "Van daaruit denken we opnieuw na over hoe we die goede ziekenhuiszorg in de Achterhoek voor de korte en middenlange termijn kunnen waarborgen, want daar ging het uiteindelijk om."

Geen geld Winterswijk naar nieuwbouw Doetinchem
Wat de Raad van Toezicht betreft is het beëindigen van de samenwerking tussen het Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, zoals de laatste maanden herhaaldelijk is voorgesteld, geen optie. "Wij zijn er echt van overtuigd", zei Flierman, "dat je de ziekenhuiszorg in de Achterhoek voor de lange termijn alleen veilig kunt stellen in Santiz-verband. Bij defuseren hebben beide ziekenhuizen op de middenlange termijn echt geen toekomst meer." Langdurige samenwerking van beide afzonderlijke ziekenhuizen met het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede en met Rijnstate in Arnhem is niet voldoende. "Die samenwerking is er en moet blijven", zei Flierman. "Voor 95% kunnen wij de zorgvraag in onze regio aanbieden. Voor vijf procent, de zeer gespecialiseerde zorg, worden andere ziekenhuizen ingeschakeld. Als vanuit Winterswijk de kaarten alleen worden gezet op het MST en vanuit Doetinchem alleen op Rijnstate, dan vermoed ik dat op de lange termijn die ziekenhuizen geen zelfstandig bestaansrecht meer hebben." Voor het werken aan de toekomstvisie voor beide ziekenhuizen zal meer tijd genomen worden. De uitwerking van de plannen voor de nieuwbouw in Doetinchem gaat gewoon door. "De kosten van de nieuwbouw kunnen door het Slingelandziekenhuis opgebracht worden uit de eigen exploitatie. Het is niet zo dat wij de kas van Winterswijk plunderen om het nieuwe ziekenhuis in Doetinchem te bouwen. Dat is absoluut niet aan de orde."

Dit artikel is tot stand gekomen dankzij RTV Slingeland in Winterswijk, mediapartner van het Achterhoek Nieuws.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden