Jan Dijk krijgt door Eddy Konings het koperen brouwketeltje opgespeld.
Jan Dijk krijgt door Eddy Konings het koperen brouwketeltje opgespeld. (Foto: Theo Huijskes)

Koperen Brouwketeltje 2020 voor Jan Dijk

Koppelman Reclame Hofleverancier van CV De Knunnekes

Door Theo Huijskes

GROENLO - Het is dit jaar Grolsch-medewerker Jan Dijk uit Groenlo, aan wie traditiegetrouw op de vrijdag voorafgaande aan de Grolse carnavalsdriedaagse een koperen brouwketeltje werd uitgereikt. Deze officiële plichtpleging bij de grote Brouwketel aan de Eibergseweg vond ditmaal voor de achtste achtereenvolgende keer plaats. Het allereerste keteltje in 2013 ging naar bierbrouwer Theo Luttikholt en vorig jaar viel deze bijzondere eer te beurt aan Eric Woertman.

Zoals bekend wordt dit bijzondere programmaonderdeel van het Groenlose carnaval georganiseerd door de garde 't Kopper van carnavalsvereniging De Knunnekes. Namens deze geleding voerde Herman Oosterholt het woord en was het Eddy Konings, die Dijk het begeerde kleinood opspeldde. Geheel toepasselijk is het gegeven dat de dit jaar uitverkoren Jan Dijk inmiddels 33 jaren oftewel 3 x 11 jaren werkzaam is bij de Koninklijke Grolsch Bierbrouwerij in voorheen Groenlo en thans in Boekelo.

Onder het toeziend oog van de Knunnekes-Grolsch-Ritmeesters Alex Evenhuis en Henk Meijer, alsmede andere vertegenwoordigers van Grolsch, trad andermaal noaber Brouwersnös op als een goede gastheer. Met het gevolg dat onder de tonen van het dweilorkest van De Knunnekes alle aanwezigen zich de aangedragen sapjes en hapjes goed lieten smaken. Tussen de bedrijven door werd voorafgaande aan de omarming van de grote brouwketel door de leden van 't Kopper ook nog het schild met daarop de tekst 'Grollae scurrarum infinitus est numerus' oftewel in goed Nederlands 'Het aantal Grolse gekken is onmundig groot' op en om de ketel geplaatst.

Hofleverancier Koppelman
Als blijk van een grote mate van betrokkenheid bij het Grolse carnaval in het algemeen en de Groenlose carnavalsvereniging De Knunnekes in het bijzonder, werd ook afgelopen vrijdagmiddag het bedrijf Koppelman Reclame officieel benoemd tot Hofleverancier van de Grolse carnavalsclub. In het bijzijn van stadsprins Edwin II en zijn adjudant Robby ontving André Koppelman de bijbehorende, ingelijste oorkonde uit handen van president Maarten Kooiker en vorst Miquel Porskamp. Daarbij wees Porskamp nog eens op de vele en bijzondere verdiensten, die carnavalist André Koppelman voor de vereniging ten toon spreidt. Niet onvermeld werd daarbij gelaten dat de nieuwe Hofleverancier destijds het reclamebedrijf heeft overgenomen van wijlen Gerard en Elly Hoenderboom, die ook een nauwe en bijzonder bereidwillige band hadden met de carnavalsvereniging. Zo was Gerard in het jaar van zijn overlijden (2004) stadsprins van Groenlo en overleed echtgenote Elly begin 2019. Voor de huidige eigenaar (André Koppelman) betekent deze mooie onderscheiding derhalve tevens een mooi eerbetoon aan Gerard en Elly.

Meer berichten