CDA wil informatie over effecten 5G

OOST GELRE - De uitrol van het 5G-netwerk wordt niet overal met open armen ontvangen. Afgelopen weken was herhaaldelijk in het nieuws te horen en te zien dat er zendmasten in brand werden gestoken. Een trend die in het Verenigd Koninkrijk gestart is, naar verluidt door tegenstanders van 5G. Ook in Nederland vrezen de tegenstanders de introductie van het nieuwe netwerk. Zij zijn van mening dat de straling van de antennes slecht is voor de menselijke gezondheid en voor het milieu. De blootstelling aan elektromagnetische velden is volgens deze groep niet veilig. Ook is er een theorie dat de straling van 5G de verspreiding van het coronavirus voorspelt. De organisatie Stop 5G NL heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat om de uitrol van 5G te stoppen. Volgens de staat is er uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke gezondheidsschade en is die schade niet aangetoond. De uitspraak in dit kort geding is maandag 25 mei.

Door Kyra Broshuis

Effecten nog niet bekend
Ook in de gemeente Oost Gelre zijn verontruste burgers, zo zegt Niek Bragt van het CDA: “Studie in de beschikbare onderzoeken argumenteren zowel voor als tegen het 5G-netwerk, echter een terugkerende opmerking, ook vanuit de GGD, is dat de werkelijke effecten van een dergelijk uitgebreid netwerk (zoals beoogd door de Europese Unie), waarin iedereen toegang moet hebben tot 5G, niet bekend zijn. Dit omdat een dergelijk, grootschalig netwerk simpelweg nog niet voorhanden is. Vanuit zowel wetenschap als providers vereist een goede 5G-dekking al gauw rond de 800 antennes per vierkante kilometer. Dit om het feit dat het 5G een ‘straling-zichtbereik’ heeft tot pakweg 150 meter. Deze aantallen baren ons zorgen, bovenop de mogelijke effecten van een dergelijke emissie van elektromagnetische straling op onze inwoners.” Het CDA wil dan ook graag uitgebreid geïnformeerd worden over de impact van 5G. De partij stelt daarom voor een voorlichtingsavond door het Antennebureau, onderdeel van het Agentschap Telecom van de Rijksoverheidsdienst, te organiseren.” Bragt wil van de andere fracties weten hoe zij hier in staan.

Geen draagvlak voor info-avond
Zowel de PvdA als NLog tonen belangstelling voor een info-avond van Bureau Antenne, zo laat Bragt weten. “De andere fracties geven aan dat ze zelf al goed op de hoogte zijn van de effecten van 5G. Ook zeggen ze dat de uitrol van het 5G-netwerk al gaande is en dat er sprake is van een kleine groep sterke en soms extreme tegenstanders. Een info-avond zou mogelijk alleen meer onrust brengen. Het advies van de GGD en RIVM in deze is voor de meesten leidend en handhaving daarop is van groot belang. Wel erkent iedereen dat er op deze schaal nog geen testresultaten zijn, en dat onderzoeken zowel voor maar ook tegen 5G pleiten. In dat licht geplaatst, wil iedereen wel de vinger aan de pols houden en worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd. Wat het CDA betreft hadden we graag het Antennebureau uitgenodigd om ons door een expertisebureau te laten bijpraten. Dat kan nooit kwaad en ergens moet je je beslissingen op funderen. Omdat de interesse vanuit de VVD, OOG en D66 er niet is, gaan we ons beraden hoe wij ons verder kunnen laten voorlichten. We gaan kijken of we dit nu vanuit onze partijlink kunnen organiseren en zullen dan de andere fracties ook uitnodigen hierbij aanwezig te zijn”, zo besluit het CDA.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden