Jan en José Spilman in de kleurrijke achtertuin van hun woning aan de Vermeerstraat in Groenlo.
Jan en José Spilman in de kleurrijke achtertuin van hun woning aan de Vermeerstraat in Groenlo. (Theo Huijskes)

Jan en José Spilman al dertig jaar actief in de Molenberg

‘Je inzetten voor de oudere medemens blijft dankbaar werk!’

Door Theo Huijskes

GROENLO - Een leven zonder vrijwilligers is ondenkbaar en dat zeker in de huidige tijd, waarin het coronavirus een grote invloed heeft op het leven van alledag. Een door niemand gewenste omstandigheid waarbij juist het vrijwilligerswerk, hetzij op afstand, hetzij dicht bij huis, een ongekend belangrijke functie vervult. Vrijwilligerswerk dat niet alleen voor ondersteuning zorgt met betrekking tot welke werkzaamheden dan ook, maar ook vrijwilligerswerk dat in de huidige tijd mensen nog meer met elkaar verbindt. En dat zeker ten aanzien van mensen, die als gevolg van de coronacrisis plotseling in een onzekere situatie terecht komen.

Voor deze maandelijkse rubriek praten wij ditmaal, in hun gezellige onderkomen aan de Vermeerstraat in Groenlo, maar dat vanzelfsprekend wel op de daarvoor vereiste afstand, met het vrijwilligersechtpaar Jan en José Spilman. Zowel Jan als José zijn inmiddels zonder onderbreking al dertig jaar vrijwilliger bij het onder de paraplu van de Stichting Marga Klompé functionerende verpleeg- en verzorgingshuis De Molenberg in Groenlo. De periode van maar liefst drie decennia alleen al verdient het om in deze rubriek geportretteerd te worden. Dit met de vraag ‘Wie gaan er schuil achter de namen Jan en José Spilman?’

Veel voor anderen kunnen betekenen
Jan en José geven aan niet alleen thuis, maar ook binnen De Molenberg een hechte twee-eenheid te zijn. “Ons vrijwilligerswerk aldaar, bestaande uit voornamelijk het draaien van kapeldiensten, is ons uit het hart gegrepen. Zelf ben ik daarvoor destijds gevraagd door wijlen Marietje Heuker of Hoek en Jan is vervolgens praktisch tegelijkertijd aangesloten”, geeft José aan. Aangevuld door Jan met de woorden “Het is niet alleen het brengen en ophalen van ouderen naar en van de kapel, het is ook dat je daarbij de ouderen onderhoudt met bijvoorbeeld alleen nog maar een gezellig praatje of anderszins. Maak ik mij tijdens de kapeldiensten ook verdienstelijk als lector, José reikt daarnaast ook nog eens de H. Communie uit.” Waarop vervolgens beiden in koor laten weten dat het hier om bijzonder dankbaar werk gaat, waar men telkenmale veel voldoening aan beleeft. “Buitenstaanders kunnen het zich misschien moeilijk voorstellen. Maar met dit werk kunnen wij veel voor een ander betekenen. Dat merken en voelen wij. Ook al is dat laatste alleen nog maar bij het na afloop gezellig met elkaar drinken van een kopje koffie. Juist in deze tijd, wanneer het coronavirus iedereen in de macht heeft, beseffen wij pas goed wat niet alleen de bewoners van De Molenberg missen, maar ook wij als vrijwilligers. Daar zijn wij heel eerlijk in.”

Van automonteur tot onderwijzer
Jan Spilman, in een gezin met drie jongens geboren op 29 juli 1941 in Zwolle bij Groenlo, heeft een bijzonder arbeidzaam leven achter de rug. Zijn drang om alles uit de geestelijke bagage te halen, leidde ertoe dat hij van automonteur bij destijds Freriks in Groenlo, waarbij hij reeds avondlessen verzorgde aan de avondschool in Winterswijk, zich opwerkte tot onderwijzer om vervolgens aangevuld met diverse aktes zijn kwaliteiten een dertigtal jaren achtereen in de praktijk te brengen aan scholen in respectievelijk Deventer en Groenlo. Terugkomende op zijn vrijwilligerswerk, is Jan ook acht jaar voorzitter geweest van de plaatselijke Vica (Vincentius Caritas). Daarnaast is hij ook een bekend gezicht als surveillant aan de Scholengemeenschap Marianum in Groenlo wanneer het proefwerktijd is. “Werk dat ik met veel plezier en toewijding doe”, aldus de man, die samen met echtgenote José, gehuwd in december 1968, drie kinderen (Mark, Petra en Frank) op de wereld heeft gezet en dientengevolge opa en oma zijn van hun grootste rijkdom: een zestal kleinkinderen.

Roep om jongere, belangstellende vrijwilligers
José Spilman-van Hal is geboren op 1 juni 1946 in Noordijk, destijds behorende tot de gemeente Neede, in een gezin met vijf kinderen -twee broers en twee zussen-, waarvan zij de oudste is. “In vroegere jaren heb ik als winkelbediende gewerkt bij de firma Kaak in de Kevelderstraat om daarna aan de slag te gaan als bankbediende in het kleine, maar gezellige Meddo. Na het stichten van een gezin en de eerste, belangrijke opvoeding van mijn kinderen, heb ik beginjaren negentig het werk weer opgepakt door circa twaalf jaar met veel plezier te werken als administratief medewerkster bij een woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapten in Neede”, aldus de vrouw, die nog wel een aanvulling wil maken op haar vrijwilligerswerk. “Ik wil graag kwijt dat eigenlijk veel meer mensen vrijwilligerswerk moeten doen en dat in het bijzonder ten behoeve van oude, zieke, invalide, slecht ter been zijnde bejaarden. En met meer mensen bedoel ik met name jongere, belangstellende vrijwilligers!”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden