Gerard Wissink (rechts) en Tonny Starte nabij het Vincentiushuis in Groenlo, tevens uitgiftepunt van de Voedselbank Oost-Achterhoek. Foto: Theo Huijskes
Gerard Wissink (rechts) en Tonny Starte nabij het Vincentiushuis in Groenlo, tevens uitgiftepunt van de Voedselbank Oost-Achterhoek. Foto: Theo Huijskes (Theo Huijskes)

Gerard Wissink en Tonny Starte zijn de vrijwilligers van de maand

Ambassadeurs van Voedselbank en Vincentius-vereniging

Door Theo Huijskes

GROENLO - Met name in een periode, waarin het coronavirus de gehele wereld in zijn greep heeft, komt extra aan het licht welk een belangrijke functie het vrijwilligerswerk heeft. Vrijwilligerswerk dat niet alleen een helpende, ondersteunende rol vervult, maar in de huidige tijd tegelijkertijd mensen nog meer en beter met elkaar verbindt. Organisaties, die in de huidige bizarre tijden een belangrijke functie op vrijwillige basis vervullen, zijn bijvoorbeeld de Voedselbank Oost-Achterhoek, in dit geval het afhaalpunt Groenlo, en de eveneens in Groenlo al decennia achtereen bijzonder actief opererende Vincentiusvereniging.

Een tweetal personen, die beide organisaties op het vrijwilligersvlak met hart en ziel dienen, zijn Gerard Wissink (83) en Tonny Starte (73), terwijl laatstgenoemde zich als vrijwilliger ook nog eens op tal van terreinen binnen de gemeenschap Voor-Beltrum heeft ingezet en heden ten dage nog steeds inzet.

Het is 16.00 uur op vrijdagmiddag 19 juni 2020. Terwijl vrijwilliger Benny Massop met de bestelbus van de Vincentiusvereniging richting de Voedselbank Oost-Achterhoek in Lichtenvoorde rijdt om de voor het afhaalpunt in Groenlo bestemde wekelijkse voedselpakketten op te halen, lichten Wissink en Starte toe wat het werk ten behoeve van de locatie Groenlo inhoudt. Wissink, die rond de eeuwwisseling toetrad tot het vrijwilligerswerk van de Vincentiusvereniging, is sedert 2003 als vrijwilliger betrokken bij de Voedselbank Oost-Achterhoek, die toen in Aalten zijn intrede deed. “Als hoofd van het Grolse bakkersgezin Wissink was en is voor mij daarbij nog steeds de belangrijkste insteek dat er nooit brood verloren mag gaan.” Naast zijn inzet sedert 2006 ten behoeve van de Vincentiusvereniging, verzorgt Starte vanaf 2008 naast assistentie bij de uitgifte van de voedselpakketten, met name het financieel-administratieve gedeelte, anders gezegd het vaststellen van wie er wel of niet in aanmerking komt voor een voedselpakket. Een niet te onderschatten klus, die onderweg diverse hindernissen opwerpt.

Gerard:

'Als hoofd van

een Grols

bakkersgezin

is mijn insteek

dat er nooit

brood verloren

mag gaan'


Wekelijkse inzet van 150 vrijwilligers
Voedselbank Oost-Achterhoek, gevestigd in Lichtenvoorde, helpt mensen die onder het bestaansminimum moeten leven, aan een wekelijkse aanvulling op hun voedsel in de vorm van een goed verzorgd voedselpakket. Iedere week op de vrijdag worden de voedselpakketten (circa 370 in totaal) gedistribueerd over een 12-tal uitgiftepunten in de regio, waaronder Groenlo. Voor deze totale operatie zetten zich iedere week 150 vrijwilligers in, te weten 80 op de basislocatie in Lichtenvoorde en 70 op de 12 uitgiftepunten, verspreid in vijf verschillende gemeenten. “De organisatie heeft door de jaren heen een professionele invulling gekregen, maar dat wel met alleen maar vrijwilligers en dus niemand die een onkostenvergoeding krijgt, laat staan ervoor betaald wordt”, volgens Wissink en Starte. “Het benodigde voedsel wordt met een viertal koelbussen met aanhangers opgehaald bij regionale bedrijven en wordt vervolgens in Lichtenvoorde in grote koeleenheden opgeslagen”, vertelt Wissink. Waarbij Starte aangeeft dat wanneer een aanvraag voor een pakket wordt goedgekeurd, een cliënt -in dit geval meestal een gezin- voor drie maanden wekelijks een voedselpakket krijgt. “Wie in verband met schuldsanering dan wel andere oorzaken voor een langere periode voedselpakketten nodig heeft, kan het na zes maanden verlengen tot maximaal drie jaar. Dit laatste is vanzelfsprekend onderhevig aan een intensieve controle, waaronder bijvoorbeeld een halfjaarlijks gepland heronderzoek.”

In Lichtenvoorde 30 en in Groenlo 35 gezinnen
Onderkend wordt dat het voor personen, die genoodzaakt zijn om bij de Voedselbank aan te kloppen, een grote stap is. “Allereerst zijn de mensen die het nodig hebben, moeilijk te traceren. Daarnaast is de drempel voor deze doelgroep gigantisch hoog, zegt Starte, aangevuld door Wissink met de woorden dat wanneer men eenmaal die stap heeft gezet, men het hier beleeft als één groot feest. Op de vraag hoe het komt dat Groenlo met 35 gezinnen meer Voedselbankklanten telt dan Lichtenvoorde met 30 gezinnen, heeft men geen antwoord. Evenmin op de vraag hoe het komt dat het aantal gezinnen in de huidige coronatijd (nog) niet is gestegen. “Mogelijk dat het laatste nog komt. Verder is het opvallend dat wij in ons bestand veel jonge alleenstaande moeders met kinderen hebben”, vertelt Tonnie Starte. Wanneer beide vrijwilligers om een laatste reactie wordt gevraagd, komt toch weer de alom omarmde, niet weg te denken Vincentiusvereniging ter sprake.

Tonnie:
'Het bieden

van acute hulp

in financiële

noodsituaties,

dat is mijn

uitgangspunt'


Gerard Wissink: “Als kind was ik al een Vincentiaan. Wanneer ik voor deze club bezig ben, gelden voor mij twee uitgangspunten: Je hart volgen en klaarstaan voor een ander.” Tonnie Starte, die bij de Vincentiusvereniging ook de grote animator is van het project ‘Schuldhulpmaatjes’, waarvoor zich in totaal maar liefst 35 vrijwilligers inzetten, houdt het bij het uitganspunt: “Het bieden van acute hulp in financiële noodsituaties.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden