De voormalige Rabobank in de Mattelierstraat in Groenlo. Foto: Theo Huijskes
De voormalige Rabobank in de Mattelierstraat in Groenlo. Foto: Theo Huijskes (Theo Huijskes)

Belangenvereniging Groenlo vraagt aandacht voor diverse zaken

Verdere stagnatie door huidige coronacrisis moet worden voorkomen

Door Theo Huijskes

GROENLO - De huidige coronacrisis kan op diverse terreinen met betrekking tot het aanpakken van bepaalde zaken zorgen voor uitstel dan wel een niet afwendbare adempauze. Echter het bestuur van Belangenvereniging Groenlo is van mening dat die uitvlucht-mogelijkheid niet of in ieder geval zo weinig mogelijk ter hand moet worden genomen. Vanuit een onlangs gehouden vergadering laat het BVG-bestuur weten dat de afwikkeling van bepaalde voor Groenlo belangrijke zaken te lang op zich laat wachten. Onder andere dit laatste heeft tot gevolg dat een delegatie van het bestuur op korte termijn aan tafel gaat met een delegatie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre om een aantal dringende zaken met elkaar te bespreken.

Overigens is dit laatste niet alleen een wens van de BVG, maar ook van het gemeentebestuur zelf, dat daarbij alleen maar wil meewerken aan het gezamenlijk oplossen van zich aandienende problemen en klachten, dan wel het voldoen aan gemeenschappelijke wensen. Een voorbeeld, waarbij sprake is van een gezamenlijk optrekken, is de onlangs in het leven geroepen klankbordgroep, die -en dat in relatie met een mogelijke aanpassing van het verkeerscirculatieplan- de parkeerproblematiek in Groenlo gaat aanpakken. Ook heeft de Groenlose belangenvereniging pas nog weer de belabberde, voor het vestingstadje Grol onwaardige, situatie van de beide rotondes op de rondweg N319 aan de orde gesteld. Dat een en ander ook anders kan, wordt bewezen met de dankzij een burgerinitiatief tot stand gekomen nieuwe, tevens bijzonder welkome inrichting van de rotonde nabij Welgelegen.

Voormalige Rabobank nu een rotte kies
Maar er speelt veel meer. Daarbij alleen nog maar wijzende naar de situatie Wheme in hartje Groenlo, alwaar een tweetal gebouwen voor een groot obstakel zorgen wanneer een verdere herinrichting van de binnenstad aan de orde is. De locatie voormalige Rabobank, eigendom van De Woonplaats en tot voor kort bestemd voor de vestiging van onder andere een supermarkt, zorgt langzamerhand voor een niet te accepteren rotte kies. Daar waar de buitenkant de nodige kleerscheuren gaat vertonen, is er binnen in het gebouw een situatie ontstaan waarbij de ratten vrij spel hebben. Ook voor het tweede, leegstaande gebouw, de voormalige Riagg-locatie, eigendom van een particulier projectontwikkelaar uit het westen van het land, ligt nog geen enkel toekomstgericht plan op tafel. En dit alles in een tijd waarin, ondanks de coronacrisis, de vraag naar woningen en in het verlengde daarvan naar in het centrum gesitueerde appartementen alleen maar toeneemt.

Aanpak en herinrichting Maliebaan
Wat tijdens het overleg met het college van b&w ook ter sprake komt, is de troosteloze situatie op de Maliebaan (inclusief de muziekkoepel). Die situatie, reeds vele malen aangekaart door de belangenvereniging, is een doorn in het oog van niet alleen de Grollenaren zelf, maar ook van de vele toeristen. Het bestuur van Belangenvereniging Groenlo betreurt het dat er met een dergelijke natuurschoon-rijke, verkeersluwe plek en dat ook nog eens zo centraal en idyllisch gelegen niets gebeurt. Dit bovendien met het gevolg dat er tegelijkertijd alleen maar gelegenheid en ruimte wordt gecreëerd voor baldadige, tevens vernielzuchtige en vervuilende activiteiten. Getracht wordt nu om een gezamenlijke oplossing te bewerkstelligen met het indienen van een burgerinitiatief. Dat in het verlengde van deze aandachtspunten tevens de verdere voortgang van het totale Programma Stad Groenlo met het gemeentebestuur zal worden meegenomen, alsmede de invulling van het stadhuis op de Markt, nu blijkt dat de sociale dienst (Berkelland-Oost Gelre-Winterswijk) mogelijk naar een andere locatie wil verhuizen, is niet meer dan vanzelfsprekend.

VVV-winkel wordt inspiratiecentrum
Maar dat het in het vestingstadje Grol niet allemaal kommer en kwel is, blijkt wel uit diverse andere zaken. Zo wordt er nog steeds gewerkt aan de komst van het Museum 1627 ‘Het andere verhaal’ in De Oude Calixtus en zal Groenlo, indien de voortekenen niet bedriegen, het Jan Cremer Museum gaan verwelkomen. Verder worden er her en der al de nodige plannen gesmeed voor het jaar 2027 wanneer het feit zal worden gevierd dat Groenlo 750 jaar stad is. Wat sneller in de tijd gaat gebeuren, is een metamorfose van de huidige, plaatselijke VVV-winkel. Want dankzij de toekenning van een LEADER-subsidie- is de voorgenomen verbouw en herinrichting van de VVV-winkel in het stadhuis aan de zijde van de Kevelderstraat definitief. Met het thema ‘Groenlo en de 80-jarige oorlog’, zal de winkel worden omgedoopt in een luxe inspiratiecentrum. Dit in navolging van dergelijke centra elders in het land c.q. de regio, zoals onder andere in Winterswijk en Ulft.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden