Vooraan Anjo Joldersma, midden Jan Bart Wilschut en achteraan Hendrik-Jan Mensink, in corona-opstelling. Foto: Clemens Bielen
Vooraan Anjo Joldersma, midden Jan Bart Wilschut en achteraan Hendrik-Jan Mensink, in corona-opstelling. Foto: Clemens Bielen

'Waakzaam vertrouwen' bij Stichting Behoud SKB

WINTERSWIJK - In verband met de omstreden fusie van het Slingeland Ziekenhuis (SZ) in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk gaat het zomerreces aan twee personen dit jaar voorbij. Marcel Daniëls en Jeltje Schraverus die respectievelijk als verkenner in opdracht van de minister en als kersverse bestuursvoorzitter van de Raad van Bestuur van Santiz gesprekken voeren met diverse partijen. Wat betreft Stichting Behoud SKB (SBSKB) hebben de gesprekken met de ‘troubleshooters’ ertoe geleid, dat zij positief en hoopvol de ‘rustperiode’ ingaan.

Door Clemens Bielen

Verkenner
Hendrik Jan Mensink (SBSKB) over het gesprek met Daniëls: “De verkenner heeft er voor gekozen om met alle betrokkenen in gesprek te gaan; een uiterst plezierig gesprek, waarbij duidelijk werd dat hij zonder vooringenomen standpunt open stond voor onze inbreng. Hij heeft van onze kant kennis kunnen nemen van het feit, dat een samenwerking van beide ziekenhuizen in fusieverband geen optie meer is. We hebben onze visie op de toekomst van de ziekenhuiszorg in het algemeen in de Achterhoek en onze visie op de toekomst van het SKB in het bijzonder mogen geven. Wij zijn gehoord en voelen ons ook gehoord.”|
De al eerder veel gehoorde roep om rust heeft wat betreft SBSKB ook handen en voeten gekregen door het optreden van Jeltje Schraverus, de nieuwe bestuursvoorzitter van Santiz.

Geen dubbele bodem 
Over het gesprek met Schraverus is de SBSKB ook positief. Was er eerst nog enige scepsis over de werkelijke opdracht, die de bestuursvoorzitter van de Raad van Toezicht heeft meegekregen, dan is nu toch de indruk bij de stichting ontstaan dat de ontvlechting van de fusie daadwerkelijk tot stand gaat komen.De later bekend geworden videoboodschap van Schraverus (zie elders in dit blad) heeft die indruk alleen maar bevestigd. Mensink: “Het is een positieve lijn, die heel anders is dan een paar maanden geleden en dat biedt perspectief voor beide ziekenhuizen, die hun eigen lijn kunnen gaan trekken.De rust ontstaat door beide ziekenhuizen een eigen toekomst te geven. Het geeft ons rust en die rust gunnen we ook aan het proces van een broedende kip, die je even met rust moet laten.Voor ons is van belang, dat het profiel van het ziekenhuis, zoals we dat nu kennen, gehandhaafd blijft en bij de Raad van Bestuur in goede handen is. Dat betekent goede verticale lijnen in een netwerk van zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden horizontaal uitgaande van zelfstandigheid en eigen kracht, waarbij cruciale afdelingen als spoedeisende hulp, intensive care en verloskunde voor een volwaardig ziekenhuis worden geborgd.“

Eeuwigheidswaarde SBSKB
Dat SBSKB met vertrouwen de beide gesprekken heeft verlaten, wil nog niet zeggen dat de stichting zichzelf gaat opheffen. Lid van het bestuur Anjo Joldersma: “Wij zijn waakzaam in vertrouwen, Stichting Behoud SKB wordt voorlopig nog niet opgeheven en zal ook niet worden opgeheven, want je weet nooit wat de ‘experts’ over tien jaar weer verzinnen.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden