Een repetitie van De Grolse Hofzangers en Colorful voor een gezamenlijk optreden, dat  vanwege de coronacrisis geen doorgang kon vinden. Foto: Theo Huijskes
Een repetitie van De Grolse Hofzangers en Colorful voor een gezamenlijk optreden, dat vanwege de coronacrisis geen doorgang kon vinden. Foto: Theo Huijskes

Zangkoren tijdens coronacrisis

GROENLO - De coronacrisis overviel begin dit jaar heel Nederland. Het land kreeg te maken met de gevolgen van het virus en met de maatregelen die volgden om verspreiding van het virus te voorkomen. Zo ook zangverenigingen, die al maanden achtereen geen repetitie meer hebben kunnen houden, laat staan uitvoeringen en dergelijke hebben kunnen geven. Hoe gaan zangverenigingen in Groenlo hiermee om?

Door Theo Huijskes

'Onze leden behoren tot de risicogroep'
Het is natuurlijk voor koorleden als een positieve ontwikkeling aan te merken dat met ingang van 1 juli zingen in koorverband niet langer wordt ontraden, volgens het advies dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft uitgebracht. "Maar tegelijkertijd wordt wel met nadruk gesteld dat koorzang alleen wordt toegestaan wanneer de 1,5 meter afstand van elkaar strikt wordt nageleefd”, reageert Gerard Hekelaar, voorzitter van de ruim zestig leden tellende mannenzangvereniging Inter Nos. “Naast die afstandsregel, dient er ook gezorgd te worden voor vooraf vastgestelde looproutes en vooraf aangegeven opstellingen. Daarbij wordt een zigzagformatie aangeraden. Er mag alleen gerepeteerd worden in ruimtes, die aan alle eisen voldoen, zoals de aanwezigheid van goede ventilatie. Er mag dan wel geroepen worden dat er een eind is gekomen aan een lange tijd van onzekerheid en wisselende adviezen van de zijde van de overheid en de RIVM, maar voor ons koor is er bij lange na nog geen streep gehaald door de onzekerheid. In dat verband mag niet vergeten worden dat ons koor een gemiddelde leeftijd heeft van 70 jaar en de koorleden dan ook veelal behoren tot de risicogroep.” Hekelaar geeft aan dat daarom het doorgaan van de later in dit jaar geplande activiteiten nog erg onzeker is. “Om het nog maar niet te hebben over de voorbereidingen met betrekking tot de activiteiten in het kader van het 75-jarig bestaan in 2021.”

Gemis van sociale contacten
De versoepelde maatregelen zijn ook voor het gemengde kerkkoor van de RK Calixtusparochie geen reden om de repetities en dergelijke weer op te pakken. Volgens woordvoerster Riny Bus heeft de huidige crisis een bijzonder negatieve invloed op het uit 35 tot 40 leden bestaande koor. “Let wel, de gemiddelde leeftijd van de koorleden is boven de 75 jaar. Een koor op leeftijd dus. Men is als gevolg van de vele onzekerheden heel afwachtend en terughoudend. Het is een onbegonnen aanpak om deze koorleden op te zadelen met regels als 1,5 meter afstand van elkaar in een zigzagopstelling.” Riny Bus geeft verder aan dat de leden niet alleen de zang, maar zeker ook de sociale contacten missen. "Dat maakt de situatie alleen nog maar triester. Het laatste samenzijn met ons koor was de jaarvergadering op 12 maart van dit jaar, De laatste datum dat samenkomen mogelijk was voor de coronamaatregelen in Nederland van kracht werden.”

Ook nadelige gevolgen voor kleine koren
Ook het in de jaren zestig opgerichte, gemengde Jongerenkoor Groenlo, bekend onder de naam Vocales, heeft de afgelopen maanden niet gezongen en zal dat in afwachting van nadere richtlijnen vooralsnog ook nog niet doen. Door de nieuwe regels is het voor kleinschalige koren als bijvoorbeeld Colorful en De Grolse Hofzangers vooralsnog iets gemakkelijker om weer wat te organiseren. “Desalniettemin zijn wij erg voorzichtig”, reageert Henny Abbink als woordvoerder van De Grolse Hofzangers. “Na de uitbraak van de coronacrisis zijn wij op maandag 29 juni weer voor de eerste bij elkaar geweest. Daarbij is afgesproken dat wij, mede in verband met de voor de deur staande vakanties, weer opnieuw bij elkaar komen op de laatste maandag van augustus. Het eerste officiële optreden als koor is gepland op woensdag 16 september. Dan is een optreden gepland voor de bewoners van een grote seniorenflat in Velp. Vanaf dat moment gaan wij ons verder beraden over de plannen voor de komende jaren, waarin ons 40-jarig bestaan in 2022 een absoluut hoogtepunt moet worden.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden