OOG, CDA, NLog en VVD: stop de begrotingserosie!

OOG, CDA, NLog en VVD: stop de
begrotingserosie

OOST GELRE - De motie van OOG, CDA, NLog en VVD om de begrotingserosie te stoppen wordt ook door de overige partijen PvdA en D66 gesteund en is daarmee aangenomen. Begrotingserosie door decentralisaties is een groot probleem in veel gemeenten. De gemeenten hebben te maken met grote tekorten in het sociaal domein (onder andere Jeugdzorg en WMO). De gemeenteraad van Enschede heeft een oproep gedaan aan andere gemeenten in Nederland om een analyse uit te voeren op hun begrotingen. Met deze analyse hoopt Enschede met bewijs te komen van tekorten in het sociaal domein. Hiermee willen zij de minister bewegen tot het structureel toekennen van toereikende middelen voor het sociaal domein.

Door Kyra Broshuis

Signaal richting overheid
Volgens de initiatiefnemers van de motie in Oost Gelre bestaat er nog steeds een ‘structurele weeffout’ als het gaat om de financiering van Rijk naar gemeenten. “Het is van belang om vanuit de gemeenten een eenduidige, niet voor misverstanden vatbare, analyse te genereren die de oorzaken van de tekorten als gevolg van de financiering richting gemeenten weergeeft”, zo zeggen de partijen. “Er moet een analyse-instrument worden ingezet zoals dat voorgesteld is door de gemeente Enschede. Er zijn inmiddels veertig gemeenten mee gestart en zijn ruim honderd gemeenten die interesse hebben. De minister van Binnenlandse Zaken heeft zeer recent laten weten dat er vooralsnog geen extra structurele middelen boven de toegezegde middelen voor gemeenten zullen vrijkomen. Hierdoor wordt het samen optrekken met andere gemeente extra belangrijk. Het college zal het analyse-instrument moeten inzetten en daarmee een krachtig signaal richting de overheid ondersteunen.

Wethouder Bonsen zal de motie moeten uitvoeren en zegt daar wel mee uit de voeten te kunnen. “Er zijn al veel signalen richting Den Haag gegaan over deze kwestie via verschillende kanalen. Gezien de brede steun kan ik instemmen met deze motie.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden