OOG: stop met gebruik biomassa

OOG: stop met gebruik biomassa

OOST GELRE - In het vastgestelde energietransitiebeleid van de gemeente Oost Gelre wordt uitgegaan van een mix van zonne-energie, windenergie en energie uit het verbranden van biomassa. OOG wil af van het gebruik van houtige biomassa als alternatief voor de energietransitie. De partij diende daartoe een motie in.

Door Kyra Broshuis

“De SER (Sociaal Economische Raad) heeft een rapport uitgebracht waarin wordt gepleit voor het stoppen van verbranding van biomassa voor de opwekking van elektriciteit/verwarming. Daarnaast heeft de GGD een rapport uitgebracht waaruit geconcludeerd kan worden dat de luchtkwaliteit in Oost Gelre voor verbetering vatbaar is. De luchtvervuiling in Oost Gelre zorgt jaarlijks voor + 17% van het aantal astma gevallen onder de 5 tot 19-jarigen + €632.000 kosten voor COPD + 325 dagen eerder overlijden + 5573 verzuimde werkdagen met een kostenpost van 853.000 euro als gevolg van ziekte door luchtvervuiling. De GGD geeft dat aan de emissie van houtstook (is biomassa) door lokale overheden kan worden voorkomen door te stoppen met lokale subsidieregelingen voor (kleine en middelgrote) biomassacentrales, inclusief pelletkachels. Ook moet de verwijdering van houtkachels meegenomen worden in de subsidieregelingen voor verduurzaming van woningen. De GGD pleit er verder voor bij nieuw- en verbouw houtkachels, open haarden en pelletkachels te verbieden”, zegt René Hoijtink. OOG wil dat het college het gebruik van biomassa voor opwekking van elektriciteit en warmte uit het transitiebeleid schrapt.

Overheidsbeleid
Dat het beeld rondom biomassa gekanteld is, bevestigt de PvdA. De partij zegt dat de gezondheidseffecten groot zijn en ondersteunt de oproep van OOG. Het CDA zegt dat de gemeente nog niet zonder de mix van zon, wind en biomassa kan. NLog kan zich niet vinden in de motie, onder andere omdat het stoken van een kachel overheidsbeleid is. De VVD sluit zich bij die mening aan. De motie krijgt wel steun van D66, en dus van de PvdA, maar dat is niet genoeg. De motie is afgewezen.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden