De Bende van Jan de Lichte

De Bende van Jan de Lichte

Deze bende uit België doet denken aan Robin Hood met het bekende verhaal, stelen van de rijken om het daarna terug te geven aan de armen. Dit verhaal speelt zich af halverwege de 18de eeuw en de rode draad van het verhaal is het grote onderscheid tussen rijk en arm.

De armen leefden als bannelingen in het bos en leefden een armzalig leven vol armoede ziekte en ander leed. Ze moesten belasting betalen om de stad en de welvaart van de rijken te vergroten en als ze dit niet konden dan moesten ze meewerken aan de aanleg van een weg, die de stad door zijn betere bereikbaarheid nog meer rijkdom en voorspoed zou geven. U kunt zich voorstellen dat dit geen pretje was, want in die tijd namen ze het niet zo nauw met de arbeidsvoorwaarden. En keken ze niet op een leven meer of minder.

Een opvallende persoon in deze serie was de baljuw. Hij moest in opdracht van de vorst het stadsbestuur controleren. Oorspronkelijk een man die empathie kende voor de wereld om zich heen en zelfs de burgervader durfde tegen te spreken als er in zijn beleving onrechtvaardig werd opgetreden tegen arm of rijk. Doordat hij een goede daad verrichte voor het belang van de stad maar vooral in het belang van de burgemeester kreeg hij een zetel in het hoofdbestuur van de stad. En nog belangrijker, hij kreeg een pruik aangemeten. Hèt teken van welvaart en macht in die tijd. Vanaf dat moment zie je dat hij door zijn positie in het stadsbestuur en de mensen waarmee hij omgaat, ook langzaam afglijdt naar de manier van denken en handelen zoals zijn mede-bestuurders doen.

Tijden veranderen en daar waar vroeger het bestuur van de stad voornamelijk bestond uit mensen van de juiste afkomst, de pruikendragers, met de burgemeester met de hoogste pruik voorop, is het nu gelukkig zo dat onze stadsbestuurders zijn gekozen door het volk. Volksvertegenwoordigers dus, gekozen vanwege gemaakte beloftes die het volk aanspreken. En daarom zetels bemachtigen in het bestuur van de stad (al dan niet met voorkeursstemmen). Wat in veel gevallen niet is veranderd is dat wanneer de persoon eenmaal de pruik op heeft, het heel moeilijk is om de taal van het volk te blijven spreken. En echt onvoorwaardelijk, zonder dubbele agenda voor het volksbelang op te komen.

Vandaag werken we niet aan een nieuwe weg die er koste wat kost moest komen. Nee, nu hebben we zonneparken. En wel één van 50 ha midden in onze mooie Achterhoek. Een prachtig plan, waarbij de Pruiken alles al in kannen en kruiken hadden voordat het volk er van te horen kreeg. Inzage was mogelijk toen de plannen reeds in een ver gevorderd stadium waren, tegenspraak had al niet zo veel zin meer. Want in de gemeente is de motie aangenomen en de ruime meerderheid van de Pruiken heeft voorgestemd. Want ja; 'Je moet toch verder met elkaar en als jij de volgende keer zelf wat gedaan wilt hebben binnen de Raad dan moet je af en toe wat water bij de wijn doen.' Dit ondanks dat het gewone volk, waardoor je zelf bent gekozen het hier totaal niet mee eens is.

Wat wel veranderd is in deze tijd is dat het gewone volk niet alleen maar tegen iets is, maar dat zij ook mee willen denken en met alternatieven komen die passen in een ieders belang. Agrariërs en burgers die vechten voor hun voortbestaan, hun woonplezier en voor de natuur en het milieu. Mensen die zich niet alleen zorgen maken over grond die de landbouw uit gaat maar zich zorgen maken over de toekomst omdat 25 jaar zonnepanelen op gezonde grond de doodsteek is voor alle flora en fauna in en rondom deze plek. Een landschappelijke inpassing zoals dat zo mooi heet, gaat dit niet compenseren en de opwarming van de aarde gaan we zeker niet tegen met 50 ha reflectoren in de achtertuin. Nee, dan kunnen we beter 50 ha bos planten dat geeft een stuk meer verkoeling, maar ja wat is daar het verdienmodel van? En daar kunnen de Pruiken niet zo mee pronken als met het paradepaardje zonnepark Hegemansweg of Zomereiken.

Alternatieven voor energiewinning zijn er, zoals bijvoorbeeld de hele Laarberg. Hoeveel vierkante meter aan daken zou er wel niet vol gelegd kunnen worden met zonnepanelen? Het antwoord is dan vaak: De constructie is er niet op berekend. Maar dat is simpel op te lossen door van af heden alleen nog vergunningen te verstrekken aan bouwplannen die hier wèl rekening mee houden. Ook bij de afrit De Laarberg zijn kansen. Het stukje troosteloze natuur dat opdoemt langs de weg waar een paar klaprozen groeien uit het gebroken asfalt al daar, heeft geen enkele waarde voor mens en dier. Hier zouden al een heel aantal meters zonnepanelen kunnen liggen. En zo snijd het mes aan twee kanten. Incourante stukken (opgebrachte) grond vol zetten met panelen bespaart landbouwgrond. Een industrieterrein is altijd al niet het fraaist om te zien, daar kunnen de zonnepanelen ook nog wel bij. En de stroom wordt opgewekt dicht bij de plek waar de vraag het grootst is, bij industrie en stad. Daarnaast scheelt het gemeente en provincie een boel manuren, dure milieuonvriendelijke machines en liters diesel die niet meer verstookt hoeven te worden om alles een paar keer per jaar te maaien.

Natuurlijk begrijpt het gewone volk niet hoe de hele pruikenverstengeling op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau in elkaar steekt, maar als er maar één belang voorop zou staan, namelijk het algemene belang, dan is hier vast een mouw aan te passen.

In het verhaal van Jan de Lichte liep het met de meeste Pruiken niet zo goed af. Wel stonden er weer nieuwe Pruiken klaar om de elite in stand te houden. Ook Jan de Lichte haalde het einde van de serie niet. Wel vocht hij tot het laatst voor rechtvaardigheid. Ook nu is de kans groot dat de Pruiken gewoon blijven zitten en dat het volk aan het kortste eind trekt. Gelukkig is er een klein deel van de bevolking dat het niet langer pikt en reeds hun stalen ros is bestegen om ten strijde te trekken tegen deze pruiken-dynastie. De vraag is of de rest van het gewone volk op tijd zal beseffen dat het ook hen aangaat en of ook zij in opstand durven te komen in het algemene belang!


Namens actiegroep PETZ,

Jeroen Ensink (in samenspraak met een bezorgde burger)
jeroenensink@hotmail.com

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden

Wat vindt u?

Wat vindt u? Moet het uiterlijk van Zwarte Piet veranderen?Reageren!