Hans Goorhuis, voorzitter van ZieZo-fonds (links) overhandigt de cheque aan Gerard Kamp, voorzitter van Vincentiusvereniging Groenlo. Foto: Theo Huijskes
Hans Goorhuis, voorzitter van ZieZo-fonds (links) overhandigt de cheque aan Gerard Kamp, voorzitter van Vincentiusvereniging Groenlo. Foto: Theo Huijskes (Theo Huijskes)

Cheque t.w.v. € 4.500 van Ziezo-fonds voor Vincentiusvereniging

Cheque t.w.v. € 4.500 van
Ziezo-fonds voor St. Vincentius

GROENLO - In de afgelopen week betrof het andermaal Vincentiusvereniging Groenlo, die een stevige cheque in ontvangst mocht nemen. Deze keer was het voorzitter Hans Goorhuis van het ZieZo-fonds, die de cheque met een waarde van maar liefst € 4.500 overhandigde aan Gerard Kamp, voorzitter van de Grolse Vincentiusvereniging. De cheque, die zal worden aangewend om in de nieuwe locatie van de Vincentianen aan de Ruurloseweg een goede toegankelijkheid te waarborgen voor mensen met een lichamelijke beperking, werd uitgereikt in de winkel van het huidige Vincentiusgebouw aan de Oranjestraat.

Door Theo Huijskes

Het ZieZo-fonds is een in de Gelderse Achterhoek bekende organisatie, die aanvullende subsidiëringen verstrekt ten behoeve van de gezondheidszorg en het maatschappelijk welzijn en dat in de breedste zin van het woord. Het werkgebied van het fonds behelst de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Eigenlijk betreft het hier over een fonds dat inmiddels al bijna honderd jaar bestaat. Want duikende in de ontstaansgeschiedenis, komt naar voren dat reeds in december 1923 de ‘Vereniging voor Ziekenzorg en Bevordering van Gezondheidsbelangen’ werd opgericht. Na tal van ontwikkelingen gedurende de tientallen jaren daarna, werd in de jaren negentig de mogelijkheid gecreëerd om naast projecten in het eigen werkgebied ook projecten in het buitenland te ondersteunen. Deze projecten dienen wel vanuit het werkgebied te worden aangedragen en te vallen binnen de doelstelling van het fonds. Bij de lancering van de eigen website in 2016, werd besloten om de werknaam van de Stichting voor Ziekenzorg en Bevordering van Gezondheidsbelangen te wijzigen in Ziezo-fonds.

Het huidige werkgebied omvat de plaatsen, waar destijds een viertal ziekenhuizen waren gevestigd, te weten Bonifatiusziekenhuis in Lichtenvoorde, Sint Vincentiusziekenhuis in Groenlo en twee Winterswijkse ziekenhuizen: het Algemeen Ziekenhuis en het Elisabethziekenhuis. Ziekenhuizen, die in een later stadium werden samengevoegd tot het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.

Ontstaan ZieZo-fonds
In gevallen waarin eigen middelen en/of middelen vanuit andere bronnen onvoldoende zijn om een project te kunnen realiseren, kan er een beroep worden gedaan op het fonds. Voorbeelden hiervan zijn de inrichting van ‘de huuskamer’ in het Kulturhus te Bredevoort, de aanschaf van een speeltoestel voor mindervaliden door speeltuinvereniging Robbedoes in Aalten, de aanschaf van een electrocar om ouderen weer mobiel te maken door Stichting Marga Klompé in Groenlo en dus nu een voorziening voor mensen met een lichamelijke beperking ten behoeve van de Vincentiusvereniging in Groenlo.

Ruimte voor nieuwe aanvragen
Voorzitter Hans Goorhuis geeft naast de uitreiking van de cheque nog eens duidelijk aan dat stichtingen, verenigingen of welk soort organisaties dan ook, die een duidelijke link hebben met de component zorg, een beroep kunnen doen op het ZieZo-fonds. “Het was bij de fusie van de ziekenhuizen hier in de buurt, inmiddels al in de vorige eeuw, dat er een kapitaal is gevormd, dat vanwege goede beleggingen alleen maar groter is geworden. Als bestuur komen wij vier keer per jaar bij elkaar om binnengekomen aanvragen te beoordelen. Dat wil niet zeggen dat iedere aanvraag gehonoreerd wordt. Er moet wel aan de doelstellingen van ons fonds worden voldaan. Maar het geeft ons telkenmale voldoening wanneer wij een aanvraag kunnen honoreren.”


www.ziezofonds.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden