Afbeelding

Carnaval in Groenlo ondanks de coronacrisis?

Algemeen

De Knunnekes zien mogelijkheden met een aangepast programma

Door Theo Huijskes

GROENLO - Bestuurders van carnavalsvereniging De Knunnekes in Groenlo zien zich vooralsnog niet uit het veld geslagen door de gevolgen van de huidige, nog steeds voortdurende coronacrisis. Waar normaliter direct na afloop van de zomervakanties de voorbereidingen voor een nieuwe campagne worden opgepakt, met daarbij in de maand september onder andere het benaderen van oftewel het ‘op ’t nös vangen’ van het nieuwe prinsenpaar, heeft het dagelijks bestuur van de Grolse carnavalsclub nu een speciale vergadering belegd met als belangrijkste agendapunt: ‘Hoe nu verder in de huidige crisistijd?’ Daarbij kwam als eindconclusie naar voren dat een carnavalsfestijn in de veste Grol tot de mogelijkheden moet blijven behoren, zij het met inachtneming van alle daarbij geldende voorschriften. Dit voorlopige besluit, waarvan de verdere uitwerking nog zal worden besproken met de leden van het algemeen bestuur van de club, is inmiddels aan alle Knunnekes-leden meegedeeld.

In afwachting van verdere reacties, vanuit het algemeen bestuur, maar ook vanuit de algemene ledenvergadering, alsmede vanuit de gemeenschap Groenlo, is het dagelijks bestuur van CV De Knunnekes vooralsnog stellig: “Carnaval 2020-2021 gaat sowieso door, maar dat vanzelfsprekend wel in goed overleg met het gemeentebestuur van Oost Gelre! Daarnaast is het overbodig te vermelden dat daarbij de campagne 2020-2021 in zijn geheel een uitvoering krijgt, die in overeenstemming is met alle geldende RIVM-maatregelen.”

Aan de vooravond van de 58ste campagne
Carnavalsvereniging De Knunnekes, opgericht in 1963, met in 1964 het eerste prinsenpaar (Prins Ruus Nales en Adjudant Piet van den Heuvel) aan het roer, heeft door de jaren heen op carnavalsgebied een prominente plaats verworven in geheel Oost-Nederland en dat zeker in de Gelderse Achterhoek. Niet voor niets wordt de carnavalsveste Groenlo op dat terrein in één adem genoemd met de carnavalsbolwerken in het Twentse Oldenzaal en het Liemerse ’s-Heerenberg. Evenals in beide laatstgenoemde carnavalsoorden is men in Groenlo nog niet voornemens om zich door de impact van de huidige crisis aan de kant te laten zetten. “Maar dat wel met nauwgezette inachtneming van alle daarvoor geldende regels”, aldus het dagelijks bestuur. President Maarten Kooiker wil daarom nog niet vooruitlopen op de zogenoemde drie dolle dagen. “Let wel, op dit moment genomen beslissingen over bepaalde aangelegenheden zijn mogelijk aan het eind van dit jaar of anders in het begin van 2021 alweer achterhaald. De carnavals-driedaagse vindt normaliter plaats op 14, 15 en 16 februari 2021. Maar over de doorgang daarvan durven wij nu nog geen enkele uitspraak te doen. Bovendien zal het overleg en de besluitvorming daarover in nauw overleg met het gemeentebestuur gebeuren”, aldus de Knunnekes-preses.

Voorlopige planning in 2020 en volgende
Wat betreft de rest van dit jaar, heeft het bestuur van CV De Knunnekes besloten om de gebruikelijke bijeenkomsten c.q. activiteiten zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. “Zo gaat de vergadering van het algemeen bestuur, gepland op woensdag 9 september gewoon door. Ook traditionele activiteiten, zoals de derde dinsdag in september, de overdracht van Fluit en Duit en de nog te plannen gezellige bijeenkomst van de Prins- en Eregarde. Dit alles vanzelfsprekend wel op een wijze, waarbij in alle opzichten rekening wordt gehouden met wat wel en niet kan dan wel mag”, aldus het bestuur, dat verder nog melding maakt van het feit dat de algemene ledenvergadering gepland blijft op 16 oktober.

Het jaarlijkse Prinsenbal, normaliter op de eerste vrijdag na de elfde van de elfde, wordt verschoven naar 8 januari 2021. Mede daardoor schuiven de buutavonden dan wel pronkzittingen op naar 14, 15, 16, 17, 22 en 23 januari 2021, waarbij nogmaals wordt gesteld dat de RIVM-maatregelen leidend zijn bij het definitief doorgaan dan wel het gedeeltelijk of aangepast doorgaan van deze hoogtepunten in een carnavalsjaar. Tenslotte geeft het bestuur aan dat ‘de elfde van de elfde’ dit jaar in een geheel ander opzicht een belangrijke datum is. “Ons vermoeden is namelijk dat er dan mogelijk meer duidelijkheid is over het coronavirus en wat belangrijker is, dat wij dientengevolge dan beter kunnen inschatten wat er met ingang van het carnavals-kalenderjaar 2021 wel of niet mogelijk is.”

In 2021 wel of niet een carnavalsoptocht in Groenlo? Foto: Theo Huijskes

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids