<p>In Zwolle staan verschillende borden tegen de komst van de grote zonneparken. Foto: Kyra Broshuis/archief Achterhoek Nieuws</p>

In Zwolle staan verschillende borden tegen de komst van de grote zonneparken. Foto: Kyra Broshuis/archief Achterhoek Nieuws

PETZ: ‘Wij geven de strijd niet op!’

Gemeenteraad beslist op 27 oktober over komst zonnepark aan Hegemansweg

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - “We verwachten een overheid die geluiden uit de samenleving zorgvuldig analyseert en overdenkt”, schrijft LTO Noord in een inspraakreactie op het ontwerp ‘Verklaring van geen bedenkingen’ inzake het zonnepark aan de Hegemansweg in Groenlo/Zwolle. “We weten dat het indienen van een zienswijze niet snel leidt tot afstel van een plan maar we hadden minimaal toch wel een luisterend oor en een zorgvuldige afweging verwacht. Daarvan is in onze ogen geen sprake. Het toestaan van dit soort zonnevelden geeft ontwikkelaars de grootste marge en remt op veel manieren de businesscase van echt duurzame alternatieven en innovaties”, schrijft Carla Schurink-Berntsen namens LTO Noord Afdeling Oost Achterhoek. Zij vraagt het college dringend om ‘het huiswerk over te doen en met LTO in overleg te treden’.

Geen draagvlak
Ook de stichting PETZ (Positieve Energie Transitie Zwolle) maakt gebruik van de inspraakmogelijkheid bij de commissievergadering: “Een dag of tien geleden viel bij velen van ons de Nota, Inhoud en beantwoording zienswijzen in de bus. Met grote verbazing hebben wij het allemaal kunnen lezen. Ons punt is dat er 22 zienswijzen zijn binnengekomen, van verschillende personen, met veel verschillende argumenten. Maar wat blijkt, alles wordt ongegrond verklaard door het college. Mede doordat er zoveel zienswijzen zijn binnengekomen wordt nog eens benadrukt dat er in Zwolle absoluut geen draagvlak is voor dit plan. In een reactie door het college wordt gesproken over voor- en tegenstanders van het park. Ik snap dat het college graag ziet dat dit plan doorgaat, maar er zijn alleen maar tegenstanders, op initiatiefnemer na.” PETZ zegt dat er niet goed gekeken wordt naar alternatieven en dat zonnevelden één van de grootste bedreigingen is voor de agrarische sector. “Wij geven de strijd nog lang niet op!”, zo laat de stichting weten.

Bezint eer gij begint
Namens de maatschap Bomers spreekt Udo Domhof het college en de raad toe: “Bezint eer gij begint! Oost Gelre is een plattelandsgemeente en 74 procent is landbouwgrond. Behartig dan ook de belangen van de agrariërs en plattelanders. Deze zonneparken moet je niet willen. Trek dit plan in en neem meer tijd, werk volgens de zonneladder en onderzoek de alternatieven. Betrek je inwoners bij de plannen”, roept Domhof op.

Het college van de gemeente Oost Gelre wil een ‘Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)’ van de gemeenteraad om vervolgens met de omgevingsvergunning aan de slag te kunnen. Op het ontwerp Vvgb zijn 19 zienswijzen binnengekomen. “De zienswijzen hebben geleid tot enkele aanpassingen en wijzigingen in het besluit omgevingsvergunning en de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing. De zienswijzen geven geen aanleiding om geen Vvgb af te geven”, zegt wethouder Marieke Frank. Volgende week neemt de gemeenteraad een beslissing. De raadsvergadering is zoals altijd online te volgen via de link die op de site www.oostgelre.nl staat.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden

Wat vindt u?

Wat vindt u? Moet het uiterlijk van Zwarte Piet veranderen?Reageren!