<p>Een optreden van Inter Nos met op de achtergrond de Muziekkoepel. Foto: Theo Huijskes</p>

Een optreden van Inter Nos met op de achtergrond de Muziekkoepel. Foto: Theo Huijskes

Groenlo hoopt op een snelle aanpak van Maliebaan en muziekkoepel

‘Maak van de muziekkoepel een toeristische attractie!’

Door Theo Huijskes

GROENLO - Zoals alom bekend, is er de laatste tijd veel gesproken en daarnaast het nodige geschreven over de verwaarloosde situatie op de Maliebaan, alsmede over het gebruik, beter gezegd het ongebruikt laten van de muziekkoepel aldaar. Een voor culturele en muzikale doeleinden bedoelde koepel, waarvoor in 1937 het initiatief werd genomen en waarvan de realisatie in 1952 plaatsvond. Iedereen in Groenlo, en dat van jong tot oud, betreurt het in hoge mate dat er zo weinig wordt gedaan met dit unieke plekje van Groenlo, ook nog eens in het hart van het vestingstadje Grolle. De totale, ongewenste situatie is inmiddels jaren achtereen een punt van aandacht voor het bestuur van Belangenvereniging Groenlo.

Dit bestuur heeft meerdere malen initiatieven genomen door het een en ander aan de orde te stellen bij niet alleen het vorige college, maar ook bij het huidige college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre. Deze initiatieven lijken inmiddels resultaten op te leveren. Zo wordt er onder bestuurlijke aanvoering van de beide Grolse wethouders Marieke Frank en Bart Porskamp, en daarnaast met de enthousiaste ondersteuning van Peter Ballast namens het ambtelijk apparaat, een werkgroep in het leven geroepen, die een werk- en uitvoeringsplan gaat opstellen. Vanzelfsprekend ondervindt dit welkome voornemen als gevolg van de huidige coronacrisis enige vertraging. Maar wel bekend is inmiddels dat er twee personen van de gemeente, waaronder Peter Ballast, zitting zullen gaan nemen in de werkgroep, alsmede een tweetal betrokken vrijwilligers en twee bestuursleden van Belangenvereniging Groenlo, te weten Ruben Tank en Joris Huurneman.

‘Wij hebben het hier over een toplocatie!’
Reacties inwinnen bij zowel individuele Grollenaren als belanghebbende plaatselijke verenigingen, levert maar één conclusie op: ‘Dit unieke plekje van Groenlo moet veel meer gebruikt worden!’ In dat verband verwijst Gerard Hekelaar, voorzitter van mannenzangvereniging Inter Nos, naar één van de laatste optredens van zijn koor samen met de gemengde zangvereniging Vocales in de koepel. “Alweer enkele jaren geleden. Maar wel een uitvoering die veel belangstelling trok en voor beide koren het bewijs leverde dat een optreden in de openlucht en dat vooral op een locatie als deze in hartje Groenlo wordt ervaren als een lust voor het oog én voor het oor!” Ook dirigente Esther van der Heijden van Inter Nos was destijds laaiend enthousiast over de gehele entourage en met name de uitstekende akoestiek.

Ook Frank Raben, voorzitter van Muziekvereniging Groenlo, verwijst naar een eerder gegeven reactie. “Al meerdere malen heb ik aangegeven dat wij het hier over een toplocatie hebben, die door alle Grollenaren wordt omarmd. Als muziekvereniging zouden wij daar jaarlijks gaarne concerten en dergelijke willen verzorgen. Maar dan moet er wel een plan komen waarbij rekening wordt gehouden met een aantal noodzakelijke, bijkomende voorzieningen. Ik denk daarbij aan geluid, licht, catering, toiletvoorzieningen enzovoort.”

Anno 2020 is er geen behoefte meer aan een muziekkoepel
Volgens Grollenaar Erik Mentink, bekend van Groenlo Vestingstad Promotion, met onder andere groepsuitjes, dag-arrangementen en rondleidingen in het pakket, is een muziekkoepel niet meer van deze tijd. “Steek er wat die bestemming betreft geen tijd en energie meer in. Wanneer je mijn mening vraagt, zou ik er een toeristische attractie van maken. Anno 2020 zijn er andere behoeftes. Omdat daar niet op ingesprongen wordt, is de koepel nu een ideale plek voor de jeugd om te chillen. Daar is in Groenlo op andere locaties schijnbaar niet in voorzien. Het gevolg hiervan is dat er in en rond de muziekkoepel veel besmeurd en vernield wordt”, aldus Mentink, die wat bestemming betreft teruggaat naar de vorige eeuw.

“Toen was de Maliebaan inclusief de muziekkoepel onder andere het decor van Groenlo Sprookjesstad, hetgeen vervolgens een vervolg kreeg met de vieringen annex activiteiten in het kader van Groenlo 700 en 725 jaar stad in respectievelijk 1977 en 2002. In de aanloop naar de viering van Groenlo 750 jaar stad in 2027, en dat tevens perfect passende in de verdere ontwikkelingen van het Programma Stad Groenlo, stel ik voor om van de muziekkoepel een toeristische attractie te maken.”

Als voorbeeld noemt Mentink ‘Panorama Mesdag’ in Den Haag oftewel een vergezicht op de Noordzee, de duinen, de stad Den Haag en Scheveningen. “In Groenlo heb je het dan over ‘Panorama Grol(le)’. De witte binnenwanden van de muziekkoepel zijn helemaal geschikt voor een megaschilderij. Groenlo, en dat zeker als vestingstad, kent tal van al dan niet historische onderwerpen, die je in een dergelijk megaschilderij kunt verwerken. Bovendien zou je voor het maken van een dergelijk schilderij plaatselijke kunstschilders kunnen benaderen. Om het kunstwerk te beschermen moeten er vanzelfsprekend wel voorzieningen worden getroffen, zoals bijvoorbeeld een onbreekbare glazen wand, een hekwerk en dergelijke. Daarvoor moet dan een platvorm komen, waar vandaan de bezoekers c.q. toeristen kunnen gaan staan om het schilderij te bewonderen. Het terrein zelf zou dan gebruikt kunnen worden voor andere activiteiten en evenementen, zoals de jaarlijkse Grolse Kermis, start- en finishplaats van de jaarlijkse Wandel-driedaagse, alsmede de jaarlijkse Kanonsloop, de centrale ontmoetingsplek voor de Palmpasenoptocht, het daar weer in ere herstellen van de voormalige jeu de boules-baan en bovenal een centrale rustplek in hartje Groenlo voor onder anderen de talrijke toeristen die hier en in de omgeving verblijven.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden

Wat vindt u?

Wat vindt u? Moet het uiterlijk van Zwarte Piet veranderen?Reageren!