De huidige VVV-vestiging in Groenlo wordt een VVV-inspiratiepunt. Foto: Theo Huijskes
De huidige VVV-vestiging in Groenlo wordt een VVV-inspiratiepunt. Foto: Theo Huijskes

VVV Groenlo ondergaat een welkome metamorfose

Inspiratiepunt zal het toeristische imago van het stadje versterken

Door Theo Huijskes

GROENLO - Bestuur en medewerkers van VVV Groenlo zijn helemaal in hun nopjes. Na een lange en intensieve voorbereidingsperiode is de kogel door de kerk. Met veel plezier en met name de nodige toewijding wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de afsluitende werkzaamheden, die moeten leiden tot een omvangrijke metamorfose van de in het stadhuis van Groenlo ondergebrachte VVV-vestiging. Een transformatie waarbij de huidige VVV-winkel wordt omgezet in een VVV-inspiratiepunt. Een omvangrijke omslag, die naast de regio en de gemeente Oost Gelre in het algemeen, het vestingstadje Groenlo in het bijzonder ten goede zal komen.

Door alle direct en indirect betrokkenen wordt deze toeristische promotie dan ook met gejuich verwelkomd. Zeker in een periode, waarin alles in dit land, in de gemeente Oost Gelre en dus ook in Groenlo in het teken staat van COVID-19, wordt er alom opgelucht gereageerd op dit positieve nieuws. Daarnaast past deze ontwikkeling ook nog eens helemaal in alle te maken of reeds gemaakte plannen in het kader van het Programma Stad Groenlo, de komende jaren toegespitst op de viering van ‘Groenlo 750 jaar stad’ in 2027.

Toekenning van LEADER-subsidie
Volgens VVV-voorzitter Peter Pothof is er een lange weg gegaan om deze uitkomst te doen bewerkstelligen. “Vergeet niet dat voor een dergelijke operatie de medewerking dan wel de steun nodig is van onder andere de Europese Unie, Achterhoek Toerisme, de gemeente Oost Gelre en andere partijen. Ook op financieel terrein moest er de nodige extra inzet aan de dag worden gelegd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het toegekend krijgen van een LEADER-subsidie. Die inspanningen hebben uiteindelijk geleid tot een bedrag van 140 duizend euro, waardoor wij de mogelijkheden in handen hebben om een luxe inspiratiepunt in te richten, zoals die elders in dit land alsmede in de regio, en dat onder andere in Winterswijk en Ulft, dienstdoen. Wij hebben het dan over een inspiratiepunt, waarbinnen een vernieuwende manier van toeristische informatievoorziening wordt toegepast, hetgeen gebaseerd is op drie principes: beleving, inspiratie en verkoop.”

Inspiratiepunt heeft ook een regionale functie
Het is de bedoeling dat het nieuwe inspiratiepunt naast een plaatselijke ook een duidelijke regionale functie heeft. Het moet zo zijn dat als gevolg van deze nieuwe aanpak de gasten tevens worden verleid om ook een bezoek te brengen aan mooie plekken en attracties in de omgeving van Groenlo. Het inspiratiepunt moet een echte toeristische beweging worden met een duidelijke couleur locale (80%) en tegelijkertijd de typische sfeer van de Achterhoek (20%). “Hiermee komen wij veel meer tegemoet aan de wensen van de gast”, geeft Peter Pothof aan. “De gast van morgen wil storytelling, interactiviteit en beleving ter ondersteuning van een keuze, die men maakt uit het brede aanbod. Samen met Achterhoek Toerisme en de gemeente Oost Gelre proberen wij nu die omslag te maken. Zie het maar als een vernieuwend concept, waarbij de gasten verleid worden om niet alleen een bezoek te brengen aan ons mooie vestingstadje, maar aan de gehele omgeving.”

De Slag om Grolle staat centraal
Wat voor velen eigenlijk voor de hand ligt, gaat ook gebeuren. In het nieuwe inspiratiepunt staat de Slag om Grolle uit 1627 centraal. De Groenlose VVV fungeert als gevolg hiervan als startpunt voor een verdere beleving van de stad en de gehele omgeving. Daarnaast is het de bedoeling om typische Grolse aangelegenheden te belichten, zoals de historie van het Grolsch bier, maar ook thema’s zoals onder andere de Grolse Wanten. Verder komen diverse routes alsmede de grens met Duitsland aan bod en zal vanzelfsprekend via de circumvallatielinie het buitengebied van Groenlo nadrukkelijk in het totaal worden betrokken. In het kader daarvan zal het nieuwe inspiratiepunt ook Achterhoek merchandise, aangevuld met lokale producten en souvenirs in het assortiment hebben. Maar ongeacht waarvoor de bezoeker kiest, alles is afgestemd op het uitgangspunt dat het totale pakket een interactief karakter draagt, waarbij het de bedoeling is dat bezoekers zelf actief bezig zijn, hetzij met digitale, hetzij zonder digitale hulpmiddelen. “Dit alles om een bijdrage te leveren aan een gezonde toeristische sector. Daarmee een bijdrage leverende aan de lokale economie en aan de lokale maatschappelijke functies”, aldus voorzitter Peter Pothof, die tenslotte nog aangeeft dat de oplevering van het nieuwe inspiratiepunt is gepland op donderdag 26 november aanstaande. “Tot aan dat moment blijven bezoekers van harte welkom, zij het in hetzelfde gebouw en dat in een tijdelijke locatie, bereikbaar via de deur onder het bordes van het stadhuis. En ook daar wordt gewerkt volgens de geldende RIVM-richtlijnen.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden