Pastoor H.A.M. de Jong laat de kerkklokken luiden
De RK Calixtusbasiliek in Groenlo. Foto: Theo Huijskes
De RK Calixtusbasiliek in Groenlo. Foto: Theo Huijskes

Pastoor H.A.M. de Jong laat de kerkklokken luiden

Pastoor H.A.M. de Jong laat de kerkklokken luiden

Gebruik bij oud en nieuw is in Groenlo al jaren achtereen een traditie

Door Theo Huijskes

GROENLO - De oproep van de christelijke partijen in Nederland met het CDA voorop om van oud op nieuw in het gehele land de kerkklokken te laten luiden, werd ten onrechte aan de parochiegemeenschap van de RK Calixtusbasiliek in Groenlo gericht. Vanzelfsprekend zijn het alleen maar goede bedoelingen van de christendemocraten om deze keer het nieuwe jaar, vanwege onder andere de vuurwerkverboden, niet in stilte te laten beginnen. Maar in de Grolse basiliek, ook wel aangemerkt als de ‘Kathedraal van de Achterhoek’, worden reeds sedert jaar en dag om klokslag middernacht tijdens de jaarwisseling de klokken geluid. In Groenlo is dat bovendien al een aantal jaren ook nog eens een traditie, die door de pastoor van de parochie - in dit geval door pastoor H.A.M. de Jong- persoonlijk in ere wordt gehouden.

Kerkklokken als een teken van hoop
Desgevraagd geeft pastoor De Jong - sedert 1 januari van dit jaar officieel tot pastoor benoemd van de overkoepelende parochie HH. Paulus en Ludger - Oost Achterhoek- aan dat hij deze handeling al verricht sinds hij in Groenlo werkzaam en woonachtig is.

“Ik ben in 2011 naar Groenlo gekomen en mijn eerste handeling ten behoeve van deze traditie was tijdens de jaarwisseling 2011-2012. Bij deze gelegenheid worden alle drie de klokken in de toren in werking gezet. Een en ander te beginnen met de grootste klok, die de naam Calixtus draagt. Vervolgens komt klok 2 (Maria) aan de beurt en tenslotte klok 3 (Jozef). Let wel, dit is de enige keer in het jaar dat ik deze handelingen mag verrichten. Wanneer de klokken worden geluid bij overlijdens en dergelijke, zijn het de kosters Hennie Schovers of Ria Walterbos die deze taak voor hun rekening nemen. Maar het belangrijkste is dat van oudsher en heden ten dage nog steeds het luiden van de klokken is bedoeld om de omwonende bevolking ergens op te attenderen. Niet voor niets worden kerkklokken gezien als een teken van hoop. En dit is zeker van toepassing in de huidige coronatijd, een periode waarin iedereen uitkijkt naar een spoedig einde van het coronavirus en tegelijkertijd naar een goede gezondheid voor iedereen.”

De Grolse klokken als toeristische bezienswaardigheid
Niet alleen de Groenlose kerk, gebouwd in de jaren 1907 en 1908 van de vorige eeuw, vernoemd naar paus Calixtus I en meer dan honderd jaar later op 12 augustus 2014 door paus Franciscus verheven tot Basiliek, maar ook de imposante klokken in de toren scoren als toeristische bezienswaardigheid bijzonder hoog. Dit laatste niet alleen voor belangstellenden uit de gehele regio, maar eveneens voor belangstellenden uit het gehele land en zelfs daarbuiten. De brede interesse gaat daarbij naast de bouw en het interieur van de kerk ook uit naar de drie immens grote klokken in de toren.

Klok 1 heeft het opschrift ‘Esto nobis patrone hujus loci defensor a malo belli’ (Wees voor ons, patroon van onze plaats, een verdediger tegen het kwaad van de oorlog), de tweede klok ‘Te voco voce pia, te laudo sancta Maria tu nos a cuntus alma tuere malis’ (Ik roep U met vrome stem, ik prijs U, heilige Maria, wilt U, verhevene, ons beschermen tegen alle kwaad) en de derde klok ‘Tu nos ab hoste protege et hora mortis suscipe’ (Gij, bescherm ons tegen de vijand en neem ons op in het uur van de dood).

'Om de
omwonende
bevolking
ergens
op te
attenderen'

Al jaren achtereen zorgt een vrijwilligersgroep voor rondleidingen in de kerk zelf, alsmede voor mogelijkheden voor het beklimmen van de toren, waarbij men vanaf de torentrans, en dat zeker bij een heldere lucht, een prachtig uitzicht heeft.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden