De opnames van prins Edwin II en adjudant Robby ten behoeve van KNUNNEKES.TV. Foto: Theo Huijskes
De opnames van prins Edwin II en adjudant Robby ten behoeve van KNUNNEKES.TV. Foto: Theo Huijskes Theo Huijskes

Grolse Carnaval presenteert KNUNNEKES.TV

Algemeen

Kleurrijke livestream uitzending op zaterdag 13 februari

Door Theo Huijskes

GROENLO - Het is vrijdag 8 januari 2021. Op de dag dat normaliter de tweede in een serie van zes Grolse pronkzittingen dan wel buutavonden zou plaatsvinden, worden nu opnames gemaakt voor kleurrijke livestream tv. Een anderhalf uur durende registratie met tal van verrassingen onder het mom van KNUNNEKES.TV, die wordt uitgezonden op zaterdag 13 februari aanstaande oftewel op carnavalszaterdag 2021. Het is even wennen voor het gezelschap van CV De Knunnekes, dat bij de voorbereiding richting het jaarlijkse feest der zotten vanwege het heersende coronavirus een totaal ander draaiboek moet hanteren. Deze keer namelijk geen zes knallende bijeenkomsten, waarbij telkenmale vijfhonderd belangstellenden of in totaal drieduizend carnavalisten kunnen genieten van een spetterende, tevens professionele avond, vol gepropt met muziek, zang, dans en bovenal veel humor. Als gevolg van de eigenlijk onacceptabele gevolgen van corona, worden nu in een speciaal ingerichte opnamestudio, die aan alle RIVM-richtlijnen voldoet, door Knunnekes-leden en bereidwillige figuranten alle voorbereidingen getroffen voor een speciale uitzending.

COVID-19 heeft inmiddels reeds veroorzaakt dat er door tal van activiteiten van carnavalsvereniging De Knunnekes een streep moest worden gehaald. Te denken valt daarbij vooral aan de opening van het carnavalsseizoen 2020-2021 op elf november jl. met daarbij tegelijkertijd het altijd prominente schlager- dan wel tröntjesfestival, gevolgd door het prinsenbal, waarbij in het afgelopen jaar normaal gesproken het nieuwe, in dit geval maar liefst 58ste prinsenpaar van de Groenlose carnavalsclub zou worden gepresenteerd.

Een alternatief, maar wel een professioneel gebeuren

De huidige, zwaar tegenvallende omstandigheden als gevolg van corona, hebben het Knunnekes-bestuur in samenwerking met de feestcommissie aangespoord om het jaarlijkse festijn niet helemaal ongemerkt voorbij te laten gaan door een alternatief gebeuren in de vorm van een tv-uitzending aan te bieden en dat onder de titel KNUNNEKES.TV. Belangrijkste initiatiefnemers dan wel gangmakers van dit veelbelovende spektakel zijn op de eerste plaats Chiara Monasso, Willem te Molder en Jeroen Balk, alsmede de leden van de feestcommissie.

Knunnekes-president Maarten Kooiker wil, wijzende richting CV De Belhamels in Beltrum, niets weten van een na-aapactie. “Bewondering voor onze Beltrumse collega’s, maar waar hebben wij het over. Wij zijn blij dat wij in de huidige voor iedereen van jong tot oud belabberde coronatijd iets terug kunnen doen richting de duizenden bij De Knunnekes betrokken carnavalisten in het algemeen en richting onze eigen leden, sponsoren en sympathisanten in het bijzonder. De aanpak en invulling van het programma ziet er zeer professioneel uit met het gevolg dat het resultaat straks bij iedereen in de smaak valt.”

Gestreefd wordt naar een kwalitatief hoogstaande uitzending

Terwijl Rik Wamelink van Studio544 uit Lievelde, bijgestaan door compagnon Ferry Timmer en een complete filmcrew, op de set de nodige video-opnames maakt en inspreekt, laat gangmaakster Chiara Monasso weten bijzonder enthousiast te zijn over het resultaat tot op heden. “Door de corona- maatregelen c.q. -beperkingen is het niet gemakkelijk om alles te regelen en in praktijk te brengen. Maar de online-bijeenkomsten brachten gelukkig uitkomst met het gevolg dat iedereen zijn of haar schouders eronder wil zetten met straks een gevarieerd, professioneel resultaat, waaraan ook nog eens medewerking wordt verleend door diverse bereidwillige, tevens enthousiaste figuranten.”

Terwijl het door de coronacrisis nog steeds in functie zijnde prinsenpaar van CV De Knunnekes, te weten stadsprins Edwin II en stadsadjudant Robby (oftewel de gebroeders Reukers), zich meldt voor een filmsessie ten behoeve van de uitzending de volgende maand, geeft Joost Adema als feestcommissievoorzitter aan dat iedereen bij het zien van de uitzending zal worden overvallen door een coronaproof carnavalsgevoel 2021. Het nog steeds in functie zijnde prinsenpaar laat zich door de gehele gang van zaken niet ontmoedigen. “Na ons eigenlijke motto ‘Neet te klone(n)!’, hebben wij in verband met de huidige crisis immers een tweede leuze aan ons pakket toegevoegd: ‘Wi’j loat ons neet aftuigen!’ Daarmee duidelijk makende dat corona of geen corona, het carnavalsfestijn altijd doorgang moet vinden!”

De kwalitatief hoogstaande uitzending op 13 februari aanstaande zal ongeveer 1½ uur in beslag nemen. Een en ander te beginnen met een dertig minuten durende warming-up, bestaande uit tal van foto’s en beelden van het Grolse carnavalsfestijn door de jaren heen, gevolgd door het daadwerkelijke gedeelte van een uur lang met daarin circa dertig uit allerlei taferelen, grollen en grappen bestaande onderdelen.

 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids