<p>Paul Wallerbos stopte bij OOG en gaat verder als de eenmansfractie OLW in de gemeenteraad van Oost Gelre. Foto: PR</p>

Paul Wallerbos stopte bij OOG en gaat verder als de eenmansfractie OLW in de gemeenteraad van Oost Gelre. Foto: PR

Paul Wallerbos vaart met OLW een groene koers

‘Al onze standpunten en beslissingen zijn gebaseerd op de vraag of het klimaat en het milieu erop vooruit gaan’

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - Een onverwacht bericht in augustus vorig jaar; Paul Wallerbos stopt bij OOG. Volgens het persbericht dat de fractie van OOG verspreidde, was het een gezamenlijk besluit. ‘Wij zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat er te veel verschil van mening bestaat over de manier waarop vorm en inhoud moet worden gegeven aan de visie van OOG’, zo stond er geschreven. Wallerbos is vervolgens op eigen titel en onder de naam Onafhankelijke Lijst Wallerbos (OLW) verdergegaan in de gemeenteraad. Hij wilde destijds geen verdere uitleg geven. Nu doet hij dat wel.

Samenwerking
“Ik was met name ontevreden over de manier waarop ik stelling kon nemen over bepaalde onderwerpen. Ik vond dat we het CDA/VVD-blok steviger moesten aanpakken en dat we ons op sommige punten, waaronder de intensieve veehouderij, wat meer moesten uiten. En er waren wat persoonlijke issues. Die zijn naderhand grotendeels uitgepraat: OOG en OLW werken waar het kan goed samen in de oppositie.” Wallerbos kan zich niet vinden in het huidige beleid van de coalitie CDA en VVD en strijdt tegen de conservatieve koers die de coalitie in zijn ogen vaart. “Deze coalitie blijft lobbyen voor meer asfalt (2-baans N18), en geeft de intensieve veehouderij rondom de kernen en de zware industrie op De Laarberg vrij spel, terwijl we midden in een klimaat- en biodiversiteitscrisis zitten. En zolang er achterkamertjespolitiek wordt bedreven, zoals recent het achterhouden van een geheim N18-rapport en straks het faciliteren van Vion met betrekking tot de arbeidsmigranten, blijf ik kritische vragen stellen. De energie om door te gaan krijg ik ook van de vele Oost Gelrese burgers die mij regelmatig benaderen met vragen en problemen in hun omgeving. Als raadslid kun je ze dan meestal echt op weg helpen. Dat geeft mij veel voldoening.”

Biodiversiteit en klimaatverandering
Volgens Wallerbos is het verschil tussen zijn oude partij OOG en OLW niet zo groot. “We zijn beide onafhankelijk en lokaal, en dus niet gebonden aan het stramien van een landelijke partij. De agenda van OLW zal wel groener worden: biodiversiteit, klimaatverandering en een gezonde sociale leefomgeving zullen bij ons vooral de boventoon gaan voeren.” OLW gaat zeker meedoen aan de volgende gemeenteraadsverkiezing in 2022, zo bevestigt Wallerbos. “En met wie ik samenwerk zal duidelijk worden op de kieslijst waarmee OLW volgend jaar komt. Ik ben mede-oprichter geweest van een aantal stichtingen zoals St. Mooi Groenlo, de Bomenstichting Achterhoek en MegamestvergisterNee. Vanuit dat netwerk krijg ik nog veel support en kennis. Daarnaast heb ik in de Achterhoek goede contacten met veelal links georiënteerde groene partijen uit andere Achterhoekse gemeenten.”

Burger- en jeugdraad
De raadsvergaderingen van de gemeente Oost Gelre duren vaak lang en er wordt geklaagd over de grote hoeveelheid dossiers die de raadsleden door moeten worstelen. Het probleem is volgens Wallerbos vooral dat de belangrijkste dossiers (nog) niet behandeld worden. “Dat raadsvergaderingen lang duren is logisch omdat het gaat om belangrijke onderwerpen die burgers en onze leefomgeving raken. Het aantal dossier valt mijns inziens mee: het huidige college schuift juist belangrijke dossiers voor zich uit, zoals de mestfabriek, biodiversiteit, leegstand en de energietransitie. De raadsvergaderingen aan het begin van het afgelopen jaar hadden soms maar een paar nietszeggende agendapunten…” Wallerbos pleit voor meer betrokkenheid van de burgers. “Dat is een belangrijk punt. Als OLW pleiten wij dan ook voor het invoeren van directe democratie in de gemeenteraad. Dat wil zeggen dat we burgerraden gaan invoeren die gaan meedenken en wat OLW betreft ook gaan meebeslissen met de gemeenteraad. Ook gaan we een jeugdraad invoeren: de jeugd kan prima meedenken over wat goed voor ze is: het gaat in de gemeenteraad vooral over hun toekomst!”


www.olw-oostgelre.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden