Straks met de postkoets naar het stemlokaal?

Straks met de postkoets naar het stemlokaal?

Wat bedoelt die Torenwachter toch met zijn cryptische zin: gaan we straks met de postkoets naar het stemlokaal? Zo zullen jullie denken, beste Grollenaren. De postkoets is immers iets uit ver vervlogen tijden, uit oude cowboyfilms en zo. Maar bij de verkiezingen die in maart worden gehouden - als ze worden gehouden - wordt ook nog gebruik gemaakt van een systeem uit ver vervlogen tijden en dan past de postkoets daar uitstekend bij nietwaar?

Als je praat van niet met de tijd meegaan. We hadden hier in Groenlo als eerste de stemmachines van de NEDAP, de plaatselijke trots die vooropliep bij nieuwe methodieken en intelligente systemen. Dat heeft een aantal jaren prima gefunctioneerd en als in die tijd om 19.00 uur de stembureaus werden gesloten, dan was het maar luttele minuten voordat de complete uitslag van Groenlo letterlijk in beeld verscheen. We waren koploper en keken in die tijd wat meewarig naar die sullige stembureaus in andere plaatsen waar nog geen stemmachines waren en waar ze op hun knieën gezeten de hele avond zaten te rommelen met die stembiljetten en maar tellen als ware meikevers.

Maar er kwam de klad in toen types uitvogelden dat de stembureaus niet ‘veilig’ waren en er gesjoemeld zou kunnen worden. Dat is een technische kwestie, maar het had wel tot gevolg dat de stemmachines uit de gratie raakten en verboden werden en nu tellen we alweer veel jaren met de hand. We gaan achterwaarts vooruit zou je kunnen zeggen. Eigenlijk gezegd begrijp ik daar niks van, ja, dat begrijpen wij dan wel zullen jullie opmerken!

Het moet destijds een flinke tegenvaller zijn geweest voor de NEDAP. Er zijn, naar ik meen, wel pogingen gedaan om de mogelijke fouten eruit te halen, maar het is geloof ik tot nu toe niet veel verder gekomen dan een commissie. Die heeft wel een alternatief bedacht, maar dat is veel te duur in de uitvoering. Zo ongeveer.

Zelf kijk ik nog altijd met ontzag naar de knappe koppen bij de NEDAP. IK vind het daar altijd een hoogontwikkeld kenniscentrum, een soort klein Eindhoven eigenlijk. Ik heb bij de NEDAP al enkele rondleidingen meegemaakt en hoe meer ze me maar dingen uitleggen over de technieken, de nullen en de enen, hoe minder ik ervan begrijp. Alleen het ontzag voor de bollebozen blijft stijgen. Maar is het met het oog daarop dan niet uiterst vreemd dat we toch maar geen acceptabele stemmachines kunnen maken. Dat we het moeten doen met het rode potlood en dat we extra manschappen moeten laten aanrukken om het allemaal geteld te krijgen. Die discrepantie tussen wat er mogelijk is en wat we ermee doen is, wat de stemmachines betreft, van een betreurenswaardig niveau.

Het lijkt allemaal wel aardig; zo’n stembureau waar - ik meen dit jaar vier personen - moeten zitten die allemaal lopen te loeren naar de paspoorten; dat je zegt Piet te heten terwijl het paspoort Jan aangeeft. Dat soort basale dingen. Ik vind dat het meer dan hoog tijd wordt dat het systeem wordt aangepast aan de tijd.

Enige tijd geleden moest ik een foto sturen naar de redactie van dit blad dat in Lichtenvoorde zetelt. Dat wilde maar niet lukken. Ik was er zoals gewoonlijk weer mee aan het hannesen toen ik een bericht hoorde, dat er vanaf de planeet Mars messcherpe foto’s naar de aarde waren gestuurd. Maar het lukte mij niet Lichtenvoorde te bereiken.

Zo ongeveer is ook de situatie met het stemmen voor verkiezingen.

Ik hoop nog mee te maken dat de postkoets thuis kan blijven.


Torenwachter

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden