Debat over windmolens in Oost Gelre

Debat over windmolens in Oost Gelre

Tot voor kort leken de mogelijkheden voor een windmolenpark in onze gemeente maar zeer beperkt. Reden: de laagvliegroute van Defensie zorgde ervoor dat een groot gebied was uitgesloten. Toen wij als gemeenteraad drie jaar geleden het beleid voor grootschalige hernieuwbare energieproductie vaststelden, wisten we dat we het voorlopig vooral van zon op daken en een aantal zonneparken zouden moeten hebben. Daarmee zetten we belangrijke stappen om aan onze duurzaamheidsdoelen en energietransitie te kunnen werken. Inmiddels hebben we groen licht gegeven voor vier zonneparken (nabij Laarberg, Lievelde, Zwolle en Groenlo) en groeit de productie van zonenergie op daken gestaag met inzet van energiecoöperaties, bedrijven en particulieren.

Enkele maanden geleden werd bekend dat de laagvliegroute van Defensie wordt opgeheven. Dat biedt nieuwe kansen voor windenergie in onze gemeente. De PvdA-fractie vindt het belangrijk dat we als politiek en samenleving hier een open en eerlijke discussie over voeren. Er is ruimte voor windmolens, maar de randvoorwaarden waarbinnen hiervoor plannen kunnen worden ontwikkeld moeten we wel in samenspraak maken. Dus niet afwachten totdat initiatiefnemers met een volledig uitgewerkt voorstel komen, waar alleen nog maar ja of nee tegen gezegd kan worden. Nee, wat ons betreft voeren we een open discussie over welke gebieden in aanmerking komen, hoeveel windmolens acceptabel zijn, welke minimale afstanden tot woonkernen en woningen worden gerespecteerd, of het om molens van 200 meter tiphoogte gaat of dat we niet verder moeten gaan dan 100 meter zoals in windpark Hagenwind in Aalten. En misschien moeten we samen met Berkelland wel kijken naar een situering waarbij ook het aangrenzende Ruurlosebroek wordt betrokken.

Afgelopen week stelde PvdA-raadslid Annelies Donderwinkel in het vragenuur vragen over de plannen die schijnbaar in de maak zijn om in het gebied tussen Boschlaan, Storckhorsterdijk, Ruurloseweg een windpark te ontwikkelen. Grondeigenaren worden hiervoor door de initiatiefnemer benaderd, zo begrepen wij. Wij vroegen aan het college of zij weet heeft van deze plannen en hoe de raad hierbij betrokken gaat worden. Wethouder Porskamp hield zich van de domme en wilde slechts in algemene zin opmerken dat hij wist dat er interesse is in windenergie. De raad is volgens hem nog lang niet aan zet. Als er een aanvraag komt volgt eerst een ambtelijk traject, dan (principe)besluitvorming door burgemeester en wethouders en pas daarna mogen gemeenteraad en inwoners er iets van vinden. Fout wat ons betreft: die aanpak is het recept voor maatschappelijke weerstand waarbij voor- en tegenstanders lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Daar schiet niemand iets mee op. Zo’n bureaucratische aanpak is ook strijdig met wat we binnenkort met de Omgevingswet beogen: namelijk een brede belangenafweging maken met goede participatiemogelijkheden. Dus niet wachten tot het plan volledig is dichtgetimmerd. Want: ja, er is ruimte voor windenergie in Oost Gelre, maar wel op een verantwoorde, passende manier.


Richard Klein Tank
PvdA-fractievoorzitter

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden