Ook OLW doet voortaan verslag van raadsvergaderingen

Ook OLW doet voortaan verslag van raadsvergaderingen

OLW is een nieuwe politieke partij in Oost Gelre. Vanaf heden zal er in deze krant ook van ons maandelijks een politiek commentaar verschijnen naar aanleiding van de raadsvergadering.

De eerste raadsvergadering van 2021 begon met een beschuldigende vraag van OLW richting wethouder Bonsen vanwege een nogal bijzonder financiële deal tussen het VVD/CDA-college en de SV Grol. De gemeenteraad had namelijk in 2020 besloten om het Grolse Boys-terrein van de SV Grol te kopen voor € 170.000,- . Echter ontdekte OLW dat VVD- wethouder Bonsen (buiten de gemeenteraad om) de SV Grol nog een keer ongeveer € 100.000,- zal toekennen indien er woningbouw gaat plaatsvinden op het voormalige Grolse Boys-terrein…….Kortom: de SV Grol kan zo maar in totaal €270.000,- opstrijken, een exorbitant hoog bedrag.

Maar wethouder Bonsen, die de deal toegaf, antwoordde dat volgens hem de kans klein is dat er ooit woningbouw gaat plaats vinden. Waarom dan toch deze schimmige deal met de SV Grol, dat kon hij vervolgens niet goed uitleggen. Hiermee werd de vaker bekritiseerde innige band tussen de gemeente en de SV Grol wederom pijnlijk blootgelegd.

Een belangrijke beslissing was de vergunningverlening van een derde zonnepark in Oost Gelre van ongeveer 10 Ha in Zwolle. Ook wij hebben liever geen grote zonneweiden in ons landschap. Maar klimaatverandering is een enorme bedreiging en met alleen zonnepanelen op daken leveren we in onze gemeente onvoldoende bijdrage aan daling van CO2-uitstoot. Er is daarnaast voor dit zonnepark voldoende draagvlak gevonden bij de meeste directe omwonenden, en de afspraak is dat wij in totaal maar 2 procent landbouwgrond in Oost Gelre gaan gebruiken voor zonneparken. Wel heeft OLW, net als een aantal andere partijen, richting de wethouder aangegeven dat Zwolle hierna moet worden uitgesloten van nog meer zonneparken.

Wilt u meer weten over OLW, bezoek dan gerust eens onze website of facebookpagina. En….blijf gezond!


Met groet, namen de fractie,
Onafhankelijke Lijst Wallerbos

Paul Wallerbos
Fractievoorzitter
www.olw-oostgelre.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden