<p>De N18 tussen Groenlo en Varsseveld. Foto: Theo Huijskes/archief Achterhoek Nieuws</p>

De N18 tussen Groenlo en Varsseveld. Foto: Theo Huijskes/archief Achterhoek Nieuws

PvdA en OLW maken vertrouwelijk rapport N18 openbaar

OOST GELRE - In een vertrouwelijk verkenningsrapport over een mogelijke 2 x 2 baans N18 staat een hoofdstuk over de effecten voor Groenlo. ‘Enkele woningen langs de N18 zullen worden geraakt en ten oosten van de Scheidingsweg worden aan de rand van Groenlo circa zes woningen en een agrarisch bedrijf geraakt. Ook wordt er een deel van een vakantiepark geraakt en 10 tot 15 vakantiehuizen moeten worden gesloopt’, zo staat er te lezen. Ook het gebied tussen Harreveld en Lichtenvoorde wordt genoemd: ‘Enkele woningen en een agrarisch bedrijf worden geraakt. Het tracé doorsnijdt meerdere bomenrijen en houtwallen en de ecologische verbindingszone van de Veengoot.’

Door Kyra Broshuis

Bewust achtergehouden
Het rapport N18 Fase 2 is in handen van de leden van de Achterhoek Raad, raadsleden van alle partijen uit de 7 Achterhoekse gemeenten. Voor de PvdA en OLW is het onbegrijpelijk dat deze informatie bewust wordt achtergehouden voor de burgers van Oost Gelre. Al eerder riepen ze het college op om de informatie te delen met de bewoners maar ze kregen nul op rekest. Coalitiepartijen CDA en VVD stemden tegen openbaarheid, zij zijn voorstander van de 2x2 baans N18. Bovendien zou het slechts gaan om een verkennende studie met meerdere mogelijkheden.

Nu al keuzes maken
Richard Klein Tank van de PvdA en Paul Wallerbos van OLW zeggen dat er door de gemeenteraad van Oost Gelre op korte termijn al keuzes moeten worden gemaakt i.v.m. het veiliger maken van de huidige N18. “Het gaat daarbij om de discussie over een nieuw viaduct vanwege de geplande afsluiting van de drie overgangen tussen Groenlo en Lievelde, en de aanpassing aan de kruising richting Zieuwent. Die keuzes dienen in alle openbaarheid te worden genomen en kunnen niet verantwoord gemaakt worden als er een rapport wordt achtergehouden voor bedrijven en burgers”, aldus de PvdA en OLW.

De Horst en Marveld 
“Een 2x2 baans N18 heeft met name grote gevolgen voor bedrijven en woningen in een brede strook aan de N18 in Groenlo, en dan met name ter hoogte van de Oude Winterswijkseweg. Om die snelheid te kunnen verhogen naar de gewenste 100 km/h moeten de huidige scherpe bochten eruit. Die liggen nu ter hoogte van de Schans en ter hoogte de afslag Groenlo bij Marveld. Het nieuwe traject van de N18 komt dan tegen woonwijk De Horst aan te liggen.” Volgens de twee partijen is het feit dat zij tégen de 2x2 baans weg zijn geen argument om het rapport nu openbaar te willen maken. “De meerderheid van de raad heeft voor gestemd dus dat is geen discussie meer. We willen echter wel dat de burgers op de hoogte zijn van de plannen. Als je kijkt naar de mogelijkheden voor een 100 km weg, geeft dit rapport een heel reëel perspectief.”

Geen zeggenschap
Coalitiepartijen VVD en CDA reageren op het bericht van de PvdA en OLW. Kees Porskamp, fractievoorzitter van de VVD zegt zich te kunnen vinden in de openbaarmaking van het rapport. “De VVD heeft steeds aangegeven zich te kunnen vinden in openbaarmaking van het rapport. Wij hebben destijds samen met het CDA en NLOG de motie van de PvdA, OLW en D66 niet gesteund, omdat het college al had aangegeven dat men de regio Achterhoek nogmaals zou vragen het rapport openbaar te maken. Het rapport is namelijk van de regio Achterhoek. De gemeente heeft hier geen zeggenschap over. De regio geeft aan openbaarmaking niet gewenst te vinden, omdat het slechts om een schetsontwerp gaat en er dus nog geen conclusies uit dit rapport getrokken kunnen worden over het te volgen tracé en het tot onnodige onrust zou kunnen leiden. Wij hebben begrip voor het standpunt van de Regio Achterhoek om hiermee prudent om te gaan. Als de PvdA, OLW en D66 dus willen dat het rapport openbaar wordt gemaakt, moeten ze bij de regio Achterhoek zijn en niet onterecht zeggen dat wij geen openbaarmaking wensen.”

Geen officiële status
Niek Bragt, fractievoorzitter van het CDA is het met de VVD eens. “Het besluit om dit rapport niet openbaar te maken komt vanuit de Achterhoek Board en daar is een goede reden voor; het rapport heeft namelijk geen officiële status en met een publicatie zou het dat wel ‘kunnen’ krijgen. Het rapport is nu louter een eerste globale verkenning om gevoel te krijgen van de kosten van een dergelijk tracé en we weten nu dat dit ca € 200 mln. is. Dit is gewoon openbaar en is ook bekend gemaakt. Het is belangrijk om te weten is dat het nog wel (tientallen) jaren kan duren voor e.e.a. concreet wordt. Door dit rapport nu officieel openbaar te maken geef je er impliciet een ‘status’ aan in de vorm van tracékeuze die absoluut nog niet aan de orde is. Dit brengt weer het risico met zich mee dat burgers en bedrijven hierop gaan speculeren voor wat betreft het tracé terwijl een uiteindelijke vormgeving compleet anders kan zijn. Dit zou ongewenste situaties opleveren waarbij we zeker niet willen dat men zich dan op het ‘vertrouwensbeginsel’ van openbaar bestuur beroept op basis van een eerder niet officieel rapport. Wellicht ten overvloede, het tracé is nu nog absoluut niet aan de orde en wat ons betreft is het dan ook een verstandige keuze dit rapport geen verdere openbare status te geven. Mocht er te zijner tijd een officieel tracé besluit in voorbereiding gaan, dan worden er uiteraard (talloze) onderzoeken uitgevoerd, met verschillende tracé-scenario’s, en die zullen uiteraard dan allemaal openbaar zijn zodat we daar wat van kunnen vinden en daarin kunnen sturen.”

Ook de Achterhoek Raad reageert op de plannen van de PvdA en OLW. Dorien Boot, communicatieadviseur van Achterhoek Ambassadeurs waar ook de Achterhoek Raad en Board onder vallen, bevestigt dat het tracé geen officiële status heeft. “Het gaat in dit geval om optionele, nog nader te onderzoeken tracés die geen enkele status hebben. Wij willen geen onrust veroorzaken bij inwoners door publicatie hiervan. Wij hebben als doel om te werken naar een N18 die de doorstroom verbetert, en daarmee ook de verkeersveiligheid en het milieu (met minder optrekken en remmen). Uiteraard nemen we inwoners mee zodra er meer concrete plannen gemaakt worden.”

De link naar het bewuste rapport staat hier: https://www.olw-oostgelre.nl/nieuws/vertrouwelijk-rapport-2-x-2-baans-n18-openbaar-gemaakt-door-olw-en-pvda

In het ingezonden artikel van OLW en de PvdA geven zij een verklaring waarom zij besloten hebben het rapport te openbaren. 

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden