Écht lokaal

Écht lokaal

CDA-Oost Gelre is een partij met meer dan 200 leden in Oost Gelre, met een actief lokaal partijbestuur, met vertegenwoordigers in álle woonkernen in Oost Gelre. De leden van CDA-Oost Gelre staan in nauw contact met de CDA-fractie en de CDA-wethouders. CDA-Oost Gelre is daarom een écht lokale partij. Daarnaast heeft CDA -Oost Gelre óók een uitgebreid netwerk bij onze directe buurgemeenten, de Regio Achterhoek, Provincie, het Rijk en zelfs in Europa. Dit alles om de belangen van Oost Gelre te dienen. Dat bleek maar weer eens tijdens de afgelopen raadsvergadering.

Lokaal initiatief Zwolle-Hupsel-Holterhoek
Op de raadsagenda van 8 juni jl. stond het zonnepark Berkenhof in Zwolle op de agenda. Dit park houdt de gemoederen in het gebied nogal bezig. Dat is volkomen begrijpelijk omdat in het gebied Zwolle-Hupsel-Holterhoek momenteel vijf zonneparken gepland staan. CDA-Oost Gelre heef het initiatief genomen om hierover een overleg te hebben me de belangengroeperingen van Zwolle, Hupsel, Holterhoek, onze coalitiepartner VVD en de (coalitie)partners van CDA en VVD van de gemeente Berkelland.

Resultaat hiervan was dat de genoemde belangenverenigingen gezamenlijk een alternatief plan gaan ontwikkelen voor zonneparken in hun leefgebied. Hierbij zien ze kansen een dusdanig proces te ontwikkelen waardoor er voor alle betrokkenen meer voordelen te behalen zijn door:

- Centraliseren van alle duurzame energie-opwek op- en rondom De Laarberg;
- Een betere businesscase voor huidige en toekomstige zonnepark-ontwikkeling;
- De gehele gemeenschap in staat te stellen om samen aan energietransitie te doen door mee te denken en mee te doen én er van te profiteren, dus een écht lokaal burgerinitiatief.

Wij als CDA, onze coalitiepartner en onze (coalitie)partners in Berkenland zijn hierover zeer enthousiast en vinden dat dit alternatieve plan serieus genomen moet worden en een eerlijke kans verdient. We hebben daarom hierover een motie ingediend, die aangenomen is. Ook in Berkenland kan dit plan op steun rekenen. Binnenkort zult u vast meer horen over dit alternatieve plan.

Woningbouw voor lokale behoefte
Al jarenlang hamert het CDA op voldoende woningbouw voor de lokale behoefte in al onze kernen. Er is door de huidige coalitie op dit punt al erg veel bereikt en in gang gezet. In alle kernen wordt nu gebouwd of zijn er plannen in voorbereiding! We waren dan ook verheugd dat het college met het voorstel kwam om grond aan te kopen voor woningen in Harreveld en Vragender. In Harreveld kan snel de schop in de grond! In Vragender duurt het helaas nog wat langer omdat de bodem is aangemerkt als ‘archeologisch waardevol’. Dit kan betekenen dat de koper van de grond voor extra hoge kosten kan komen te staan. Deze extra kostenpost was in het raadsvoorstel niet concreet benoemd. Wij vinden het belangrijk dat de koper vooraf weet of en hoe hoog de extra kosten zijn, en niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Het raadsvoorstel was dus onvolledig. Wij hopen en gaan er vanuit dat de wethouder heel snel met een nieuw en volledig voorstel naar de raad komt zodat ook in Vragender de woningbouw snel van de grond kan komen.


Fractie CDA Oost Gelre:

Niek Bragt, n.bragt@oostgelre.nl
Carla Heming 0544-465506
Ruud Krabbenborg 06-20521539
Theo Krabben 06-10731186
Walter Leemreize 06-22540413
Dennis van Loon 06-49710504
René Plaggenburg 06-53395335

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden