Burgemeester Annette Bronsvoort en bestuurder Ad Smeets ondertekenen de intentieovereenkomst. Foto: Theo Huijskes.
Burgemeester Annette Bronsvoort en bestuurder Ad Smeets ondertekenen de intentieovereenkomst. Foto: Theo Huijskes.

Start herontwikkeling van De Molenberg in Groenlo

Algemeen

Ondertekening van intentieovereenkomst een feit

Door Theo Huijskes

GROENLO - Met de ondertekening van de intentieovereenkomst is er officieel een start gemaakt met de gebieds- dan wel herontwikkeling van het woonzorgcentrum annex verpleeghuis en dagcentrum De Molenberg in Groenlo. Het waren burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre en Ad Smeets, bestuurder van de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, die afgelopen donderdagmiddag in het gemeentehuis in Lichtenvoorde hun handtekening plaatsten onder de overeenkomst. Een handtekening, die tot gevolg heeft dat er op zo’n kort mogelijke termijn een start wordt gemaakt met de totale afbraak en vervolgens nieuwbouw van het complex De Molenberg aan weerszijden van de Ziekenhuisstraat. Dit met uitzondering van de oude, historische ziekenhuiskapel.

Het was in eerste instantie burgemeester Annette Bronsvoort, die liet weten dat er de nodige inspanningen zijn geleverd, die nu de weg vrijmaken richting een belangrijke ontwikkeling voor Oost Gelre in het algemeen en Groenlo in het bijzonder. “Na de rigoureuze aanpak, eveneens gepaard gaande met totale nieuwbouw, van verpleeg- en verzorgingshuis Antoniushove in Lichtenvoorde een voor deze gemeente belangrijke ontwikkeling.”

Een prachtige plek met veel mogelijkheden
Volgens bestuurder Ad Smeets van de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé zijn door deskundigen alle veertien onder de organisatie ressorterende verzorgingstehuizen onder de loep genomen. “Dit is gebeurd in volgorde van ouderdom, hetgeen betekent dat de locatie in Groenlo als tweede aan de beurt kwam. Nu de intentieovereenkomst is ondertekend, gaan wij ons gezamenlijk, en dat in nauwe samenwerking met de gemeente Oost Gelre, op de stedenbouwkundige plannen richten. Wat de tijdelijke verhuizing betreft, kan ik nog geen mededelingen doen. Het is het nog niet bekend waar een tijdelijk onderkomen gerealiseerd zal worden voor bewoners en personeel (circa 180 bewoners en 400 medewerkers, ThH). Maar waar wij met ons allen wel verzekerd van zijn, is dat het in Groenlo gaat om een prachtige plek, die gezien de vele ter plaatse aanwezige mogelijkheden nog veel mooier kan worden gemaakt. Alle voorbereidingen lopen tot op heden gesmeerd. Wij hopen de planfase in 2022 af te ronden, waarna in 2023 een start kan worden gemaakt met de nieuwbouw. Daarom zeg ik: Een goed begin is het halve werk!”         

Met aandacht voor de vele stadscontouren
Ook verantwoordelijk wethouder Marieke Frank is erg enthousiast over de aanpak van het totale project tot op heden. “Met de uitwerking van deze plannen kunnen meerdere voor Groenlo belangrijke aspecten in één keer worden aangepakt. In dat verband denk ik onder andere aan het Programma Stad Groenlo. Met deze omvangrijke nieuwbouwoperatie kan er tegelijkertijd de nodige aandacht en uitvoering worden besteed aan het terugbrengen van de Grolse vestingwerken met in dit geval de juiste historische contouren van de Grolse stadsgracht, alsmede de stadswallen. Omdat de stadsgracht te boek staat als een Rijksmonument dienen er zich mogelijk mooie, aantrekkelijke kansen aan. Op een vraag van deze krant of het definitief is dat de oude molen, die circa tachtig jaar geleden is gesloopt, niet meer terugkeert, antwoordde Frank bevestigend. “Voor een goede totaalaanpak hebben wij inmiddels al de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed benaderd over diverse aspecten, die betrekking hebben op het vestingstadje Groenlo. Wanneer de bij de totstandkoming van de intentieovereenkomst aan de dag gelegde goede samenwerking wordt voortgezet, kan iedereen over enkele jaren een mooi vernieuwd plekje Groenlo tegemoetzien.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids