De oude gymzaal van Marianum is dringend aan vervanging toe. Foto: Kyra Broshuis/archief Achterhoek Nieuws
De oude gymzaal van Marianum is dringend aan vervanging toe. Foto: Kyra Broshuis/archief Achterhoek Nieuws

Bouw nieuwe sporthal Groenlo start begin 2022

Algemeen

Begin 2023 kan de hal in gebruik worden genomen

Door Kyra Broshuis

GROENLO - Het is nu duidelijk hoe de omgeving van het Marianum en de nieuwe sporthal, van drie zaaldelen, eruit gaan zien. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan hebben zes weken ter inzage gelegen en er is 1 zienswijze binnengekomen. Die is ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn nu akkoord bevonden door de gemeenteraad. Unaniem was het niet; zowel OOG als OLW stemden tegen. 

Verkeersveiligheid
OOG maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid en de exploitatie van het huur- en horecagedeelte en vreest dat de sportverenigingen de verwachtingen niet waar kunnen maken. Ook voor OLW is de verkeersveiligheid van kinderen een heet hangijzer. De partij vindt dat een verkeersveiligheidsplan onderdeel had moeten zijn van het voorstel. Dat plan komt er wel, zo zegt wethouder Bonsen toe, maar pas als er duidelijkheid is over het busstation. “Maar ook in een bestemmingsplan wordt gekeken naar de verkeersveiligheid. Er is naar allerlei zaken gekeken zoals naar de oversteek, een eventuele aanpassing van fietspaden en wellicht verkeerslichten.”

Geen zonnepanelen boven parkeerterrein
De partij van Paul Wallerbos ziet graag dat er zonnepanelen geplaatst worden boven het nieuwe parkeerterrein. Het college stelt OLW teleur en zegt dat er dan een hoeveel aan kleine overkappingen zou moeten komen. “Zonnepanelen in de vorm van overkappingen zouden een flinke negatieve impact hebben op het beoogde open en landschappelijke karakter. Ook heeft dit een negatieve impact voor de directe omgeving. Echter zetten we met de sporthal zelf volop in op onze duurzaamheidsambities. Dit komt onder andere tot uiting in het gebruik van minimaal 275 zonnepanelen op het dak, gebruik van bio-inclusieve gevels en duurzaam (demontabel) materiaal gebruik.” Volgens Wallerbos is er straks helemaal geen sprake meer van een open landschappelijk karakter als er een sporthal van 10 meter hoog staat.

Bouw en sloop
Het voorstel is aangenomen en het college laat weten dat er begin 2022 gestart zou kunnen worden met de bouwwerkzaamheden. De verwachte bouwperiode is 10 maanden. Begin 2023 zal de nieuwe sporthal in gebruik worden genomen. Een deel van de openbare ruimte wordt dit najaar al ingericht. Het gaat om de aanpassing van het kruispunt zodat bouwverkeer goed gereguleerd kan worden. Als de nieuwe sporthal opgeleverd is, zal de oude gymzaal gesloopt worden. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids