Chef-kok Joop Abbink bij de ingang van het verzorgingscentrum De Hassinkhof in Beltrum. Foto: Theo Huijskes
Chef-kok Joop Abbink bij de ingang van het verzorgingscentrum De Hassinkhof in Beltrum. Foto: Theo Huijskes

Joop Abbink is de centrale spil binnen De Hassinkhof in Beltrum!

Algemeen

Kleurrijke kok neemt na een 40-jarig dienstverband afscheid

Door Theo Huijskes

BELTRUM - Door bestuur en directie van in eerste instantie de Stichting Ziekenzorg Groenlo en in een later stadium de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, alsmede door collega’s, vrijwilligers en bewoners van woonzorgcentrum De Hassinkhof in Beltrum, wordt hij op handen gedragen. Het gaat hier om de in 1955 in Groenlo geboren en de sedert 1981 in Lichtenvoorde woonachtige Joop Abbink. Joop trad op 1 december 1980 als kok in dienst om vervolgens eind dit jaar na 41 trouwe dienstjaren afscheid te nemen als chef-kok. 

Zittende in een kantoorruimte van het verzorgingscentrum, daarbij genietende van een heerlijke bak koffie met roomsoesjes, laat de vertrekkende chef-kok weten dat aan alles een eind komt en dat helaas ook aan zijn onvergetelijke werkzame leven in Beltrum. 

“Ik zal straks het dagelijkse leven hier heel erg gaan missen. Vanzelfsprekend het werk dat ik altijd met veel liefde en plezier heb gedaan. Maar ook de mensen om mij heen, waarbij ik in het bijzonder de hier werkzame vrijwilligers wil benoemen. De gemeenschap Beltrum in het algemeen en De Hassinkhof in het bijzonder betekenen voor mij een warm bad, waar ik straks nog veel aan terug zal denken. De mensen hier worden gekenmerkt door een grote mate van gemoedelijkheid en gezelligheid en staan daarnaast te allen tijde als een hechte gemeenschap klaar wanneer er, op welk terrein dan ook, iets van hen wordt verwacht.”

Van bakker tot kok
Joop Abbink werd op 22 augustus 1955 in de Grolse Prins Frederik Hendrikstraat geboren als tweede in het gezin met vier kinderen van Johan en Leis Abbink. Na de lagere school, waarbij hij beide plaatselijke locaties (de Canisius- en de Aloysiusschool) aandeed, koos hij voor de opleiding brood en banket. Dit had een vierjarige werkkring bij Bakkerij Wissink in Groenlo tot gevolg, waarna de dienstplichtperiode voor een kentering zorgde.

“Omdat ik tijdens de diensttijd werd ingezet als leerling-kok in onder andere Leiden en Bergen-Hohne in Duitsland nabij het concentratiekamp Bergen-Belsen, heb ik mij terug in Groenlo daar helemaal op toegelegd. Dankzij Grollenaar Teddy Nales, een voortreffelijke bij het Jongensinternaat in Borculo werkzame chef-kok, kon ik daar aan de slag en heb er vervolgens niet alleen een mooie, maar tevens bijzonder leerzame werkperiode van drie jaar gehad. Het was daarna frater Boonman van de Borculose Leo-Stichting, die directeur werd van De Hassinkhof en mij benaderde om assistent-kok te worden van het Beltrumse bejaardencentrum. Een functie die al vrij snel wijzigde in chef-kok, alhoewel ik de aanduiding chef in het kader van het hier heersende werkklimaat overdreven vind. Echter, ook in een organisatie als deze moet er iemand zijn, die de eindverantwoordelijkheid heeft.”

Reorganisatie in 1990-1991
Wat de vertrekkende chef-kok zich ook nog goed kan herinneren, is de sloop van het oude verzorgingscentrum en vervolgens de nieuwbouw in de jaren ’90-’91.

“Wij hadden toen te maken met de gemeente Eibergen, die van mening was dat nieuwbouw niet meer nodig was en Beltrum maar moest opgaan in een Eibergse bejaardentehuis. Het was in die tijd Niek Beurskens uit Groenlo, die ik gaarne bij naam genoemd wil zien, zijnde de directeur van de Stichting Ziekenzorg Groenlo, die het voor elkaar wist te krijgen dat er voor Beltrum een verzorgingstehuis behouden bleef. Deze ontwikkeling droeg er mede toe bij dat vele verzorgingstehuizen in de gehele Oost-Achterhoek onder de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé kwamen te vallen. Een goede ontwikkeling, waar wij nu nog steeds de vruchten van plukken. Dit alles met het gevolg dat De Hassinkhof ook nu nog over een opnamecapaciteit beschikt van 35, te weten 30 plaatsen op de open en daarnaast 5 plaatsen op de gesloten afdeling. Dit alles vertellende, mag ik niet onvermeld laten dat ik bij mijn komst in 1980 te maken had met circa 60 bewoners met daaronder fraters en nonnen. In het geval van de nonnen zelfs 30 zusters van de Congregatie van de zusters van Julie Postel in Boxmeer. Maar ook dat was een mooie tijd, waaraan ik nog vele, prachtige herinneringen bewaar.”

Bijzonder trots op mijn gezin
Wanneer zijn gezin ter sprake komt, verschijnt er andermaal een spontane lach op het gezicht van Joop Abbink.

“Ik ben bijzonder trots op mijn gezin. Mijn vrouwlief Linda van Zeventer uit Doetinchem heb ik in het Grolse uitgaanscentrum City Lido ontmoet. Ik was direct stapelverliefd. Wij zijn op 31 oktober 1981 getrouwd en derhalve dit jaar al 40 jaar in de echt samen. Wij hebben gezorgd voor twee kinderen, te weten zoon Bram in Lichtenvoorde met partner en zoontje Finn en dochter Christel in Doetinchem met partner en de twee dochters Ismae en Niah. Wat dat betreft heb ik straks als gepensioneerde 66-jarige genoeg om van te genieten. Daarnaast heb ik als belangrijkste hobby fotografie, waarvan ik de laatste jaren al blijk heb gegeven door tal van mijn foto’s en dat ingelijst hier in De Hassinkhof op te laten hangen. Daarnaast beoefen ik graag de tennissport en geniet van alles wat met de natuur te maken heeft. En wat ik tenslotte niet ongenoemd wil laten, is het gegeven dat ik als geboren Grollenaar, nu in Lichtenvoorde woonachtig, in 2020 ben gekozen tot seniorenprins van de Beltrumse carnavalsvereniging De Belhamels. Ik beschouw dat niet alleen als een grote eer, maar tevens als het bewijs van de goede band die ik heb met de Beltrumse gemeenschap!”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids