Het nieuwe dorpsplan wordt door Emma Bomers overhandigd aan Chris Bomers, voorzitter van de Contactgroep Zwolle. Foto: Theo Huijskes

Het nieuwe dorpsplan wordt door Emma Bomers overhandigd aan Chris Bomers, voorzitter van de Contactgroep Zwolle. Foto: Theo Huijskes

Theo Huijskes

Zwolle presenteert met veel verve ‘Dorpsplan 2020-2030’

Algemeen

Onder het motto: ‘Met Mekare, Veur Mekare!’ 

Door Theo Huijskes

ZWOLLE - Dat ook een relatief kleine gemeenschap in staat kan zijn om professioneel naar buiten te treden werd in de afgelopen week bewezen door het ruim 600 inwoners tellende Zwolle bij Groenlo. In zalencentrum Grenszicht aan de Vredenseweg werd het nieuwe dorpsplan 2020-2030 gepresenteerd.

Belangstellenden van jong tot oud waren getuige van de overhandiging van het kleurrijke plan door Emma Bomers, voorzitter van de verantwoordelijk werkgroep aan voorzitter Chris Bomers van de Contactgroep Zwolle. Tegelijkertijd presenteerde het digitale platform Zwolle de nieuwe website buurtschapzwolle.nl.
Via een perfect georganiseerde livestream via internet konden ook belangstellenden thuis het gebeuren volgen. Onder hen was wethouder kleine kernen Jos Hoenderboom van de gemeente Oost Gelre, die vanaf zijn thuisbasis in Zieuwent waardering uitsprak over de aanpak en invulling van het nieuwe dorpsplan.
“Het is een realistisch en mede daardoor haalbaar plan en de samenstellers verdienen een groot compliment. Bij het lezen werd mij één ding heel duidelijk: Zwolle heeft op alle aspecten van de gemeenschap zijn verantwoordelijkheid genomen! En daarom is het plan uitgegroeid tot een belangrijke leidraad voor het gemeentebestuur van Oost Gelre. Het is nu onze taak om aan dat plan concreet invulling en uitvoering te geven”, aldus Hoenderboom.

Startschot voor nieuwe dorpsplan in 2019
Werkgroep-voorzitter Emma Bomers herinnerde eraan dat al op 9 oktober 2019 het startschot werd gegeven voor het nieuwe dorpsplan. “Ondanks de beperkingen van de coronacrisis konden wij in juni vorig jaar een eerste bewonersavond beleggen, waarbij iedereen zijn of haar zegje kon doen. Dankzij die inbreng, alsmede de talrijke suggesties vanuit onder meer basisschool St. Ludgerus en de Ouderensoos konden wij spreken van een rijke oogst, waaruit de nodige prioriteiten konden worden gedestilleerd. Die hebben geleid tot een vijftal thema’s in het nieuwe dorpsplan: verkeer en veiligheid; natuur, groen en cultuurhistorie; voorzieningen en sociale samenhang; wonen en werken en tenslotte duurzaamheid”, aldus Emma Bomers, die vervolgens het stokje overdroeg naamgenoot Chris Bomers. “Met daarbij een duidelijke boodschap aan alle Zwollenaren om in eendrachtige samenwerking invulling en uitvoering te geven aan de in het plan opgenomen voorstellen.”

Er is onvoorstelbaar veel werk verricht
“Hier staat een super-trotse voorzitter van de Contactgroep Zwolle”, liet Chris Bomers de aanwezigen in de zaal en de volgers thuis weten. “Er is in een korte tijd onvoorstelbaar veel werk verzet door de leden van de werkgroep en andere Zwollenaren die hand- en spandiensten hebben verricht. Hiermee kan Zwolle de eerste tien jaar vooruit. Ik ben niet alleen trots op de leden van de werkgroep, maar op alle Zwollenaren. Want gelet op ieders grote betrokkenheid is er andermaal uitvoering gegeven aan het door ons allemaal omarmde motto ‘Met Mekare, Veur Mekare’. Een motto dat een extra lading krijgt met de door de vrijwilligers van de nieuwe Zwolle-website geïntroduceerde slogan: ‘Voor en door Zwolle!’ Met dit machtig mooie document moeten en kunnen wij met ons allen verder.”
Ter afsluiting van de avond werd er door de leden van zowel de contactgroep als de werkgroep een laatste oproep gedaan aan alle Zwollenaren om een handje te helpen bij de uitwerking en uitvoering van alle plannen. Aanmelding daarvoor kan geschieden via info@contactgroepzwolle.nl.


www.buurtschapzwolle.nl

Het logo van de nieuwe website. Foto: Theo Huijskes

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids