<p>Hans van Lith (links) overhandigt het oude handgereedschap aan Paul Penterman, Jan Scharenborg en Ben Verheij. Foto: Theo Huijskes</p>

Hans van Lith (links) overhandigt het oude handgereedschap aan Paul Penterman, Jan Scharenborg en Ben Verheij. Foto: Theo Huijskes

(Theo Huijskes)

Musea uit Winterswijk en Groenlo werken samen

Door: Theo Huijskes

GROENLO - Het bewijs dat er sprake is van een goede samenwerking tussen musea in deze regio, werd op woensdag 21 juli jl. nog eens bewezen. Op die dag was het namelijk Hans van Lith, voorzitter van De Museumfabriek Winterswijk, die naar Groenlo was getogen om een min of meer officieel tintje te geven aan de overdracht van een veertigtal stuks historisch handgereedschap. Een en ander werd in enkele dozen overhandigd aan vertegenwoordigers van Stoomhoutzagerij Nahuis, te weten de vrijwilligers Jan Scharenborg en Paul Penterman, bijgestaan door bestuurslid Ben Verheij.

Scharenborg en Penterman zijn blij verrast met het vele decennia oude handgereedschap en noemden het handgemaakte materiaal een verrijking van de al aanwezige verzameling van allerlei soorten handgereedschap. Immers, de Groenlose stoomhoutzagerij heeft naast haar stoomhoutzaagactiviteiten ook een geheel ingerichte houtbewerkingsafdeling. Die afdeling werkt deels mechanisch. Maar daarnaast heeft men er de beschikking over het nodige handgereedschap voor de houtbewerking. En in dat totaal worden de door de Winterswijkse Museumfabriek aangeboden voorwerpen als een welkome verrassing beschouwd.

Naast het publieksgedeelte ook een groot depot
Voorzitter Van Lith gaf aan dat de depotafdeling van de Museumfabriek door de jaren heen uit zijn jasje is gegroeid met het gevolg dat deze afdeling onvoldoende ruimte ter beschikking heeft om alle voorwerpen dan wel stukken op te slaan. “En dan moet je dus een aantal voorwerpen afstoten. Maar de Museumfabriek is een officieel museum en dat betekent dat je daarbij aan regels gebonden bent. In dit geval moet daarvoor een bepaalde procedure doorlopen worden. Dat is, een en ander onder andere in samenwerking met Erfgoed Gelderland, inmiddels gebeurd. Vervolgens krijg je dan automatisch de mogelijkheid om collega-instellingen te benaderen met de vraag of zij belangstelling hebben voor de voorwerpen die jij wilt afstoten. In dit geval viel vervolgens de belangstelling erg tegen. Zo hebben er van een zestal persoonlijk benaderde musea slechts een tweetal gereageerd, te weten het Museumpark Archeon in Alphen aan den Rijn en Stoomhoutzagerij Nahuis in Groenlo. Dit laatste overigens dankzij de goede contacten met bestuurslid Ben Verheij.”

Samenwerken en netwerken is van groot belang
Van Lith uit Winterswijk en Verheij uit Groenlo geven aan dat wanneer het samenwerking betreft op het gebied van erfgoed, de drie gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk al tijden achtereen het goede voorbeeld geven. Een en ander onder andere in de vorm van de twee samengestelde Erfgoednota’s, die inmiddels zijn verschenen. Te weten de Erfgoednota 2017-2020 en de Erfgoednota Oost-Achterhoek 2021-2024, beide bekend onder de titel ‘Wi-j doet ‘t samen’. Hieruit zijn reeds verschillende mooie vormen van samenwerking tot stand gekomen. “Maar daarnaast is veel en goed netwerken natuurlijk ook van wezenlijk belang”, geeft Van Lith aan. “Door regelmatig contact te hebben, leer je elkaar op allerlei manieren steeds beter kennen en kom je er tegelijkertijd achter waar iemands kennis en kunde uit bestaat.” Aangevuld door Verheij met de opmerking dat mede daardoor de uitvoering van de hier aan de orde zijnde overdracht snel geregeld was. “Waarbij ik niet onvermeld mag laten dat inhoudelijke deskundigen van de Stoomhoutzagerij, te weten Tonny Meekes, Paul Penterman en Jan Scharenborg het praktische deel voor hun rekening hebben genomen. Te weten het bezoeken van de Museumfabriek in Winterswijk om daar de beschikbare voorraad van af te stoten voorwerpen te bestuderen. Dit met het resultaat dat er ruim veertig geschikte handgereedschappen beschikbaar kwamen voor ons museum.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden