PvdA wil inzet gemeente voor opvang Afghaanse vluchtelingen

PvdA wil inzet gemeente voor opvang Afghaanse vluchtelingen

OOST GELRE - De gemeente Oost Gelre moet zich inspannen om een extra bijdrage te leveren aan de opvang van Afghaanse evacués. Dat vindt de lokale PvdA. Annelies Donderwinkel van deze partij zegt dat de Nederlandse overheid erg traag is gestart met het terughalen van eigen burgers. Ze pleit voor een goede doorstroom bij de reguliere opvang en extra capaciteit van de diverse gemeenten.

Door Kyra Broshuis

1100 evacués
“Vooralsnog gaat het om 1100 Afghaanse evacués die in 4 noodlocaties verspreid over Nederland verblijven. Dit verblijf is van tijdelijke aard en dient zo kort mogelijk te zijn. De PvdA is van mening dat Oost Gelre zich dient in te spannen om (al dan niet in het kader van de reguliere opvang van vluchtelingen/statushouders) een extra bijdrage te leveren”, zegt Donderwinkel. De partij wil weten of er al contact is geweest tussen het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en de gemeente Oost Gelre en of het college bereid is een extra bijdrage te leveren in het kader van de opvang en huisvesting van Afghaanse evacués of reguliere statushouders.

Regionale samenwerking
Mede namens de wethouders zegt burgemeester Bronsvoort dat er inderdaad sprake is van een schrijnende situatie. “Een situatie die ons doet denken aan 2015/2016 toen er ook sprake was van een verhoogde instroom van asielzoekers. We hebben toen goede ervaringen gehad met de regionale samenwerking, zowel in de veiligheidsregio als in de Achterhoek. We pakken het nu ook weer regionaal op. De eerste gesprekken zijn al gevoerd. Het is echter wel zo dat de bijdrage van de VNOG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) voor Gelderland al aan de hoge kant is ten opzichte van de andere regio’s.” De burgemeester zegt dat de gemeente de verplichting heeft om statushouders te huisvesten. Dat gaat dan om aantallen die gerelateerd zijn aan het inwonersaantal. “Op dit moment wachten nog 30 mensen op huisvesting in de gemeente Oost Gelre.”

Oost Gelre is (nog) niet benaderd
Het woningtekort is op alle fronten een belemmering, zo legt Bronsvoort uit. “Dat geldt ook voor andere doelgroepen zoals arbeidsmigranten en mensen uit de geestelijke gezondheidszorg. Het is heel belangrijk dat statushouders snel een plek krijgen, dat geeft ruimte in de azc’s. We proberen in overleg met corporaties naar oplossingen te zoeken. Overigens heeft het COA onze gemeente nog niet benaderd. Een aantal andere gemeenten is wel benaderd.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden